Několik tipů a triků pro získávání QSL lístků

Tento článek vychází z informací publikovaných v DX QSL Reflector, WASHRag, a eHam.net – autor Ron Notarius WN3VAW a také volně navazuje na můj předchozí článek v časopise RADIOAMATÉR 4/2001. Přestože od té doby uběhl poměrně krátký čas, objevilo se několik nových postupů a návodů, jak zvýšit účinnost v získávání QSL lístků od DX protistanic.

1. Buďte trpěliví. Nečekejte, že se direct požadavky a QSL lístky budou vracet “přes noc”. Za rychlou odpověď můžeme považovat čas 4-6 týdnů, kratší odezva opravdu nebývá obvyklá! V případě větších DX expedic očekávejte dobu od 4 do 9 měsíců. Je to způsobeno jednak tím že takovéto expedice nechávají tisknout QSL lístky až po svém návratu, kdy již mohou odhadnout kolik lístků přibližně budou potřebovat. Nelze se tomu příliš divit, vzhledem k tomu, že se jedná o dobrodružné a předem nejisté výpravy do opuštěných částí světa, kdy je počet QSO závislý na momentálních podmínkách šíření, spolehlivosti techniky a rozmarech počasí či místních úřadů. Proto se může počet spojení pohybovat od několika tisíc až po 50.000 i více (!) Na druhé straně významné superExpedice mají přehledná pravidla pro zasílání QSL a téměř 100% návratnost! Jinak doba obrátky u některý vytížených manažerů je běžně dva roky i více - SRI

2. Poslouchejte, poslouchejte a ještě jednou poslouchejte! Poslouchejte DX stanici, když dělá spojení se stanicemi před i po spojení s vámi. Speciálně se soustřeďte na instrukce ohledně vyřizování QSL lístků. U větších expedic je obvyklé působení několika QQSL managerů, kteří si agendu rozdělují např. podle regionů (USA, Evropa a pod), podle pásem (jako např. 50MHz), případně podle druhu provozu – poslední příklad lze dokumentovat na úspěšné loňské expedici K1B - CW promptně vyřizoval a ručně (!) vypisoval YT1AD, zatímco s SSB lístky byly od začátku potíže způsobené vykrádáním poštovních zásilek v UA – z tohoto důvodu byla SSB QSL agenda pro tuto expedici podle poslední informace převedena na K4xxx, pokud jste měli štěstí na fone spojení a méně štěstí s potvrzením QSO s K1B - pošlete SASE na tuto novou adresu ještě jednou! Jak se podobným případům preventivně a efektivně bránit si ještě podrobně povíme v další části tohoto článku… Speciálním případem jsou hostující operátoři v mezinárodních stanicích typu 4U1ITU – zde obvykle závisí a na operátorovi, se kterým jste QSO udělali – QSL agenda je obvykle v jejich vlastní režii!

3. Zajistěte si pravidelný odběr DX bulletinů (přes Paket Radio, internet) jako jsou např.

OPDX, 425 DX, Stevo OM3xx a pod) – obvykle to jsou seriózní zdroje aktuálních a kvalitních QSL informací. Pro radioamatéry, kteří mají přístup na internet je velkou pomocí využití QSL prohledavačů jako je služba PATHFINDER, ale mějte na paměti, že zde můžou být některé informace zastaralé, nebo nepřesné!

4. Buďte si jisti, že DX stanice zachytila správně vaši volací značku – pokud ne a v silném pile-up jste ji již nedokázali přesvědčit o omylu – zaznamenejte si značky stanic, které s ní dělali QSO před a po vás, abyste měli alespoň něco pro ověření vašeho QSO… Vše pochopitelně uveďte ve svém QSL požadavku. Jinak obvykle platí špatná zpráva: WRONG CALL – NO QSL! Stejně se také přesvědčete, že jste správně zapsali značku DX stanice – to může být někdy složité, zvláště při změně CONDX, nebo když DX operátor nedává často svou značku. Velmi často se stává, že někdo zahlédne SPOT v DX Clusteru, skočí na frekvenci, prorazí pile-up zaloguje si chybně značku – protože byla volačka DX stanice v DX Clusteru chybná (překlep, nebo jiná chyba). Tedy opět pravidlo č. 2 –Poslouchat, poslouchat… Pokud se zmýlíte při ručním vypisování údajů na QSL lístek, zahoďte jej a použijte nový. Nepřepisujte! Mnoho vašich QSL lístků může být použito pro různé diplomy a případné přepisování může být příčinou jejich vyřazení pro záměrnou změnu údajů. Dodržujte čas v UTC!

6. Další zásadou je co nejvíce se vyvarovat potenciální možnosti ukradení zásilky během přepravy k adresátovi! Také může být zásilka při nevhodném balení poškozena během automatického zpracování v třídicích poštovních strojích. Používejte proto jen kvalitní obálky při odesílání “direktů” - zcela nevhodné jsou staré, tenké až poloprůhledné AIR MAIL obálky! Kupte si obálky se samolepicí páskou – staré “olizovací” si raději ponecháte na jinou příležitost, během přepravy do často exotických zemí s 100% relativní vlhkostí vzduchu se snadno rozlepí a vysypou svůj obsah… Zahrajte si trochu na tajné agenty a snažte se co nejvíce přelstít potenciální zloděje, kteří mají zálusk na vaše těžce nabyté IRC, nebo ještě lépe “Green Staps” uvnitř zásilky… Mějte na paměti, že vaše zásilka projde na cestě rukama mnoha lidí, kteří vždy nemusejí mít za svůj prioritní cíl její celý obsah doručit k adresátovi! Snažte se vaši zásilku co nejvíce připodobnit třeba nějaké hromadné komerčně-reklamní nabídce (tzv. “junkmail”), kterou každý raději rovnou hodí do koše. Tady mám několik rad – nepoužívejte unikátní a pestré známky na obálce – nejlépe podejte zásilku rovnou na poště, kde na přepážce místo známky dají pouze razítko, vyhnete se tak zájmu nenechavých “filatelistů”, dále rozhodně nepište do adresy radioamatérské volací znaky – pro mnoho zlodějů již toto může spolehlivě indikovat obsah uvnitř. V žádné případě nesmí mít zásilka vzhled typu – “Gratulujeme, můžete vyhrát 2IRC, nebo US $ při otevření této obálky!!! Použijte počítačovou tiskárnu a přímo na obálku vytiskněte svoji zpáteční adresu (tím nejjednodušším písmem - pochopitelně!). Adresu příjemce opět vytiskněte na samolepící štítek! Já sám používám praxí osvědčený způsob, kdy do obálky kromě QSL lístku přikládám i poštovní pohlednici s fotografií města, nebo QTH. IRC, nebo ”Green Stamps” pak ukryjte do prostoru mezi pohlednici a QSL. Pohlednice také vyztuží zásilku proti možnému poškození při přepravě – měla by pokud možno přesně lícovat a zapadat do obálky. Myslíte, že rady v tomto bodě jsou přehnané, nebo zbytečné? Snad vás lépe přesvědčí případ změny QSL managera pro SSB u K1B… Také nemusíte utrácet peníze za luxusní QSL lístky, snažte se je ale odlišit, ”personifikovat” vlastnoručně napsanou poznámkou, vzkazem a informacemi o použitém zařízení a dalšími, které by mohli zajímat příjemce – snažte se zaujmout a vyniknout z šedi tisíců jiných lístků s předtištěnými hesly typu TNX ES CUAGN!

7. IRC, nebo “Green Stamps”? – tak to je tedy otázka! Většina DX stanic neodpoví na váš QSL požadavek, pokud do zásilky nepřidáte něco navíc co pomůže pokrýt náklady na zpáteční poštovné – v lepším případě odpoví přes Bureau… Někdy požadují i více, než je absolutně nutné na úhradu poštovného, v některý případech tím pokrývají i jiné náklady jako je el. energie a pod… Pokud je to možné, řiďte se v této věci pokyny DX stanice jaké množství IRC, nebo US $ preferuje. V některý oblastech světa je držení cizí měny ilegální (ještě si na to vzpomínáte?) - nyní je to např. Indie. V takových případech posílání US $ není příliš dobrý nápad! Některé státy neakceptují IRC – ať staré, nebo nové (ještě se k tomu dostaneme), bohužel seznam těchto států, které se nepřipojili ke konvenci Universal Postal Union začíná narůstat, v takových případech má použití US $ smysl. Někde jeden US $ bohatě pokrývá náklady na přepravu – jinde je to právě naopak, co s tím, kdo se v tom má vyznat? Zkuste dotaz do specializovaných internetových konferencí - DX & QSL reflectors, nebo také si zkontrolujte hezký seznam, který na adrese http://www.qsl.net/w9ol/ircchart.txt pravidelně aktualizuje Bill, W9OL. Nyní k podotázce: Nový, nebo starý IRC? V případě, že stále více zemí odmítá staré “zelené” IRC (foto viz. minulý článek) nemáte na vybranou. Nový IRC je bohužel větších rozměrů (150x113mm), než naší QSL službou požadovaných 90x140 mm, nevejde se proto do malé obálky – neohýbejte ho a raději použijte větší obálku! Další novinkou je omezená platnost nových IRC – počítejte s tím a neposílejte v budoucnosti IRC cca rok/dva před exspirací! Pokud posíláte US $ bankovky – vyberte nepříliš otřepané a pomačkané a jinak poškozené – banka je příjemci pak může někdy odmítnout převzít. Také příliš nedoporučuji používat zahraniční měnu příjemce, případně poštovní známky o nichž se domníváte, že platí na území kam zásilku posíláte - zpravidla nedokážete odhadnout výši a aktuální platnost měny či známek…

8. Ještě jsem vynechal systémy pro elektronickou výměnu lístků jako je www.eQSL.cz (v současné době registruje okolo 25.000.000 (!) QSL lístků, respektive QSO) – pokud máte příležitost zaregistrujte se zde a budete jistě překvapeni, kolik eQSL už tam na vás dlouho čeká… Zatím sice neplatí pro žádné významné diplomy, ale můžete zde získat důležitý kontakt na DX stanici a domluvit se přes e-mail na nejlepším způsobu výměny stále ještě klasické papírové QSL. Dalším očekávaným a stále odkládaným projektem je oficiální ARRL LogBook of The World. Zde by měly posílat své logy v elektronické podobě významné a ARRL uznané DX Expedice. Po vašem přihlášení do systému, byste okamžitě získali zdarma přehled o svém DXCC skóre, mohli získat diplomy jako je DXCC a pod (pochopitelně to již za úhradu…) Otázka je, zda systém po vyřešení technických problém splní očekávání svých tvůrců, protože je veřejným tajemstvím, že pro řadu DX expedic jsou IRC a Green Stamps významným zdrojem na pokrytí části nákladů spojených s dopravou, ubytováním apod. a tímto by nebyla pochopitelně podpora z této oblasti tak silná.

9. Další realitou jsou je bohužel zkutečnost, že některé DX stanice jsou spíše sběrateli IRC a US $ a odpovědím na vaše QSL požadavky se příliš nevěnují – berte to jako fakt a nebuďte tím rozladění. Také je třeba si uvědomit, že často posíláte lístky do politicky a vojensky velmi neklidných oblastí našeho světa. Někdy nečekaně potěší, pokud QSL lístek přijde po mnoha létech alespoň přes Buro, ale o tom by mohl každý vyprávět své příběhy…

 

 

A na závěr několik užitečných odkazů:

www.parfinder.com

www.eHam.net