QSL

Současné maximum sluneční činnosti umožňuje navazovat QSO na vyšších KV pásmech po celém světě i s relativně nízkými výkony a jednoduchými anténami typu dipól a vertikál. Spojení pro různé diplomy a DXCC žebříčky utěšeně přibývají, nicméně problémem se stává jejich potvrzování QSL lístky. Jak dosáhnout v této činnosti co největší úspěšnosti a rozšířit svou sbírku QSL lístků je námětem pro tento článek.

Proč vůbec QSL lístek?

Předložení platných QSL lístků, tedy písemného potvrzení navázaného spojení je nutné téměř pro všechny významnější radioamatérské diplomy. Pro celou řadu z nás je sbírání a evidence QSL lístků nedílnou součástí radioamatérského hobby. QSL lístek svou formou a obsahem mnoho vypoví i o zemi a operátorovi proti stanice. Kolekce QSO lístků za vzácné spojení jsou často součástí výzdoby mnoha hamshacků. Potvrzeným QSL si často i po létech vybavíme okolnosti okolo navazovaného QSO, připomeneme si účast v závodě apod. Zaslání QSL lístku, pokud bylo během spojení potvrzeno je i součástí slušného chování, Hamspiritu. Nicméně přiznávám, že pro řadu radioamatérů, nemusí vůbec být QSL významnou součástí našeho sportu – jsou to závody, spojení přes PR, kroužky na převaděčích, operátoři DX expedic a podobně.

Slovníček pojmů:

Kam poslat QSL?

Obvyklý postup, tedy předání setříděných lístků QSL službě ČRK, následné zaslání QSL službě v patřičné zemi v rámci IARU a její doručení stanici, se kterou jsme měli QSO zpravidla selhává v případech vzácnějších DX zemí. Tam, kde není zřízena QSL služba, případně pokud máte QSO se stanicí, která nevyužívá QSL službu, můžete poslat buďto QSL lístek přímo poštovní zásilkou (tyto stanice obvykle udávají adresu během QSO, nebo informaci DIRECT, nebo jen CBA (Call Book Adress), případně využívají služeb jiné stanice – QSL managera, který jim agendu s QSL vyřizuje. V tomto případě zřetelně na svém QSL lístku vyznačte QSL VIA a značku QSL managera. Ovšem v řadě případů nevyužívají QSL manageři QSL služeb a je nutné i jim poslat lístek DIRECT s IRC, případně GREEN STAMP! Prvním nutným krokem pro úspěšné získání potvrzení QSO je tedy zjištění cesty kterou musíme doručit svůj QSL lístek.

Zde se nabízí několik zdrojů informací:

Spolu s pronikáním internetu do našeho života a i radioamatérského hobby se objevilo i několik zcela nových způsobů jak si vyžádat QSL lístek:

***** Potvrzení QSL přes on-line log (PV0F) – screenshot webu *****

Několik obvyklých postupů:

 Rady QSL managerů

Jeden z předních QSL managerů Steve, KU9C ve svém článku v DX MAGAZINE shrnul několik rad a postupů jak usnadnit práci QSL managerům a snížit tak riziko nepotvrzení vašeho QSO:

Základní rady:

QSL Design

Zdobené QSL jsou nádherné, ale buďte si jisti, zda informace vytištěné na vašem QSL lístku jsou čitelné. Vyvarujte se “psacího” písma typu skript, nebo neobvyklých typům písma.

Dále je vhodné všechny důležité informace uvádět na stejné straně lístku spolu s Vaší volací značkou. QSL managery zdržuje neustálé překlápění lístku z jedné stany na druhou…

Doporučuje se na QSL lístek uvádět i e-mailovou adresu.

Vypisování QSL lístku

Ideální je umístit informace o všech spojeních na jeden lístek a vložte jej do jedné obálky (pokud to QSL manager nevyžaduje jinak). Pokud umístíte na QSL lístek více QSO uveďte též poznámku, pokud nejsou v jedné skupině (např. ADDITIONAL QSOs ON BACK of CARD)

Přesvědčte se, že pole pro datum skutečně jasně definuje den/měsíc/rok. 8/7/99 znamená 8. Července, nebo 7. Srpna? Používejte proto raději anglické zkratky měsíců, nebo římské číslice!

Obsah obálky při posílání DIRECT

Používejte obálky, které jsou právě tak velké, aby se do nich vešel QSL lístek a SASE. Jakýkoliv nevyužitý prostor obálky bude TORN? V automatických poštovních třídících systémech. Nepřekládejte vlastní SASE, particulary jestliže je SASE větší než QSL, který bude v ní odeslán zpět.

QSO LogBook Of The World

je projekt ARRL, který umožní využít “elektronické formy” QSL, nicméně je zatím ve fázi úvodního záměru a elektronické QSL zatím neplatí pro diplomy typu DXCC a pod!