OL PARTY 2003

Kategorie

Předávaný report

Body

Násobiče

Hlášení a deníky

Diplomy, medajle, upomínkové předměty

Na závěr


OL PARTY 2003

Prebambule

Cca do r. 1990 bylo možno získat OK koncesi pouze od 18 let věku. Byla zde ale možnost požádat o zvláštní povolení pro mládež (15 az 19 let věku) a při troše štěstí jej obdržet / dostat značku, začínající prefixem OL s třípísmenným sufixem. Povolená pásma byla 160m, 2m a 70cm s výkonem do 10W. Abychom si pripomněli dobu, kdy jsme si při vysílání a vzájemných setkáních užili kopec legrace, rozhodli jsme se uspořádat OL Party pro všechny ex-OL a ostatní hamy, kteří mají kladný vztah k OL, TOP bandu nebo ke srandě.

Účel závodu

Chceme si trochu zavysílat a zjistit kdo ze starých známých má jakou značku a jestli ještě funguje.
Není důležité zvítězit, ale pokecat se známými...

Datum a čas konání

27.9.2003 2100Z - 2300Z (2 hodiny)

Pásma a druhy provozu

Pouze CW

160m:

  1850 - 1950 kHz (původní pásmo přidelené OL 1750-1950 kHz omezené
  dle současných předpisů a doporučení)

80m:

  3520-3560 kHz; pro ty co TOP band nemají, aby si také krapet užili...

Nezávazné doporučení: první hodinu 160m, druhou 80m (ti co neusnou).

Kategorie

A: Ex-OL

Radioamatérské stanice jednotlivců, kteří byli v minulosti držiteli zvláštního radioamatérského povolení pro mládež (OL). Výkon jak kdo (jako kdysi...). Účast v kategorii A není omezena na stanice OK a OM, naopak, srdečně zváni jsou ex-OL z kteréhokoliv místa na zeměkouli.

B: Mládežníci

Stanice jejichž operátoři ještě nedosáhli 19 let věku.

B: Ostatní

Předávaný report

Stanice předávají report složený z RST a pořadového čísla spojení od čísla 99 SESTUPNĚ. Po dosažení 00 se pokračuje opět 99. (Uznáváme že to komplikuje použití PC logu, ale tyto nebyly v době OL také běžně používané. Zkuste papír a tužku!)

Stanice kategorie A dávají navíc svoji ex-OL značku.

Stanice kategorie B dávají navíc skupinu 2 písmen "OK" či "OM".

Body

Spojení = 1 bod

Zapnutí zařízení (1x za závod; za snahu, pro ty co se nikam nedovolají - tzv. snaživý účastník) 3 body

Odeslání hlášení (může započítat úplně každý, i kdo nemá zařízení - tzv. sympatizující účastník) 5 bodů

Platí i spojení se stanicemi co nezávodí a nepředávají kód - nikoho závodit nenutíme!

Násobiče

Různé OL značky v přijatém soutěžním kódu a různé stanice kategorie B (dávající "OK/OM") na každém pásmu zvlášť. Vlastní OL značka se počítá jako násobič jedenkrát za závod.

Poznámka
Celkem lze získat až 8 bodů aniž by jste udělali jediné QSO! Pouze účastníci kategorie A ale získávají jeden násobič potřebný k nenulovému výsledku a tedy budou v celkových výsledcich...

Hlášení a deníky

Hlášení ze závodu musí obsahovat:

Kdo nechce, nemusí celkový výsledek počítat (učiní tak vyhodnocovatel).

Prosíme soutěžící, aby zasílali také data o uskutečněných spojeních v libovolném čitelném textovém souboru (čili vše kromě binárních dat). Bude použito pro kontrolu a rovněž tak k identifikaci ex OL jež deník nepošlou.

Hlášení a deníky zasílejte via packet radio na Beváka (Jindra - ex OL4BEV) [email protected]#BOH.CZE.EU, případně via email na [email protected]. Tyto musí být doručeny vyhodnocovateli do 31 dnů po ukončení závodu.

Závod bude vyhodnocen do 1 měsíce od uzávěrky pro zaslání deníků. Výsledky budou vyhlášeny e-mailem a v síti PR.

Diplomy, medajle, upomínkové předměty

Absolutní vítěz OL party a vítězové jednotlivých kategorií obdrží barevný diplom (A4) s vyznačením, že se jedná o vítěze s uvedením kategorie .

Pokud se najdou sponzoři, je zde možnost i hodnotných cen (už se ozval jeden nabízející lampy GU50, mezi OL velmi ceněné! Případní další sponzoři nechť kontaktují Pavla OK1DX - ex OL3AXS via PR).

Ostatní účastníci obdrží prostřednictvím QSL služby upomínkový QSL s vyznačením kategorie a umístění. Na QSL bude konverzní tabulka mezi současnými a ex OL značkami účastníků, získaná z obdržených deníků a hlášení.

Výsledek bude na upomínkových QSL vyznačen takto:
Umístění od KONCE startovního pole (ve své kategorii). Přeci člověka více těší když si přečte kolik stanic porazil než kolik jich bylo před ním...

Na závěr

Oprašte TOP band RIG, vyžeňte z něj brouky a znovu natáhněte kus drátu z okna, ať je nás QRV co nejvíce!

Prosíme bývalé OL, aby pomohli rozšířit tuto zprávu svým vrstevníkům.

Za pořadatele - Pavel OK1DX (ex OL3AXS)