Philips AP4111 radiotelephone modification for amateur use.

English translation by OH8JEP

1. Getting started

Check that equipment works!!!
Download HAM firmware and check the links to find needed instruction pics.

2. Changing the HAM firmware soft

Open the both covers of the equipment.
Remove the old NMT eprom-IC from its place.
Install the new HAM firmware eprom to its place (27C256).

Start reset.

Notice! First time when the software has been installed or after changed for other version,must be done RESET as told next: Make grounded so called packet PTT d-15s pin number 3 (on frame),switch the power on the phone (the phone starts and on display reads "AREA ERROR") switch off the power and release pin 3 from ground ,then power on again started normally, now checking that phones display shows characters and at last 70cm amateur frequency 430.000 MHz.

3. PTT

Attention !!!!
PTT can be made by two different methods.

3.1

More easy way is to make modification by using software PTT.
In this case,there is no need to make any modifications for PTT on "motherboard".
Also no need to change anything in handset. PTT function works with overlined "handset" button.
This function has been valid from software version ap4111_04d so far by OH6HTV.
A BETTER WAY at first is to use software PTT, and then when other changes has been done,
to make needed hardware modifications for the grounded PTT if anyone thinks it is necessary.
 

3.2

Other but BETTER way is to make the grounded PTT, but in other hand also more laborious..
This kind of PTT is more surely operative than software PTT.
When making grounded PTT,must be modified on "motherboard" both of d-9 connector and d-15 connector.
Cut off d-9 connectors pin n:o 3 from motherboard so that it is possible to solder piece of wire on it,which other side must be soldered to d-15 connectors pin n:o 3.
Notice! after this modification handset does not operate,before it has been modified as indicated in pic 4111_handset4007_1.gif .
Handset can be opened removing the screws from the corners and removing from the middle of handset situated see-through plastic coat ,under that coat there are small clamps which must be turned outwards so that handset opens..
Then look at the picture 4111_handset4007_1.gif, where can be found in handsets mikeside situated pcb-board.
Remove the black wire which is going to point 9,connect the new wire from point 3 to point 9,or make grounded the point 3 to pcb-boards gnd. PTT switch must be installed between free remained black wire and gnd.

Now handset is modified ,and the display should be operated normally

THE REST,NOT TRANSLATED YET, SOON WILL BE DONE !!!

4. RX vco:n modifiointi

RX VCO löytyy keskimmäiseltä kortilta peltikannen alta.
Lämmitä peltikantta n. 300W- 400W:sella tinakolvilla tai n.1500W - 2000W:sella
kuumailmapuhaltimella, kunnes kansi irtoaa.
Huom!!! Jos käytät kuumailmapuhallinta,
ole varovainen ettet käytä liian suurta puhallus voimakkuutta,
osoita puhallus vain VCO:n koppaan jotteivät ympärillä olevat SMD komponentit irtoa levyltä.
Tarkista ettei mahdolliset tinaroiskeet aiheuta oikosulkuja
VCO:lla tai RX synteesi levyllä.
Katso kuvasta 4111_vco_m141.gif kondensaattorin C6 paikka ja kytke sen rinnalle lisää 2p7 juottamalla "selkään".
Aseta sitten peltinen suojakansi paikoilleen, ja juota se kiinni.
(riittää kun juottaa 4 - 5 pisteestä kiinni, niin on helpompi irrottaa jos
jotain menee vikaan)

Tämän jälkeen pitää VCO:n säätöjännite tarkistaa seuraavasti:

Aseta radioon taajuus 430.000 MHz
Katso kuvasta 4111_vco_m141.gif säätöjännitteen mittauspiste.
Mittaa volttimittarilla jännite ensin RX päällä (kuuntelulla) ja sitten TX päällä
(Tangentti ((PTT)) painettuna.)

RX päällä suurempi tai yhtä suuri kuin 1.8 V
TX päällä pienempi tai yhtä suuri kuin 6.8V

Aseta tämän jälkeen radio taajuudelle 439.975 MHz
Mittaa uudelleen jännitteet.

RX päällä suurempi tai yhtä suuri kuin 6.8V
TX päällä pienempi tai yhtä suuri kuin 11.8 V

Mikäli arvot ovat tuossa haarukassa, on RX VCO kunnossa ja toimii
taajuusalueella 430.000 - 439.975 MHz

Voit kokeilla radiota laittamalla se jollekin taajuudelle,
ja lähettämällä esim. käsikapulalla lähettyviltä jolloin 4111:sen pitäisi
kuunnella kohtalaisen hyvin.
Vastaanotin pitää tietenkin virittää, mutta se kannattaa tehdä lopullisesti vasta sitten,
kun antennikytkin on paikoillaan, ja kaikki muutkin muutokset tehty.
 

5. TX vco:n modifiointi

Kun RXvco on modifioitu, voidaan jatkaa TXvco:n modifioinnilla.
TXvco löytyy reunimmaiselta kortilta epromin vierestä, läheltä OM843 piiriä.
Katso kuvat 4111_tx_vco.gif ja 4111_tx_vco_sc.gif
Paikallista kondensaattori C83 (5p6) ja kytke sen rinnalle 1p8 kondensaattori
juottamalla "selkään".

Aseta radio taajuudelle 430.000 MHz ja kytke volttimittari OM843 piirin jalkaan n:o 8.
HUOM !! aseta teho radiossa 0 asentoon (T)näppäin (tehot rullaa 0,1,2 ja 3).
Tai kytke väliaikaisesti TX out koaksiaali lähetinkortilta keinokuormaan !!!

Paina PTT (TX) päälle, ja säädä vco:n säätötrimmerillä säätöjännite mahdollisimman
lähelle 1.8 volttia.
Seuraa samalla luurissa olevaa punaista lediä (TX on), jonka pitäisi palaa.
Led palaa vain silloin kun vco on lukossa.
Aseta radio taajuudelle 439.975 MHz ja tee mittaus uudelleen.
Säätöjännitteen tulisi olla noin 4.6 Volttia ja luurin punainen led palaa ilmaisten sen että
vco on lukittuneena.

USEIN KÄY NIIN että jännite ei säädy alataajuudella (430.000 MHz) riittävästi alaspäin
1.8 voltin paikkeille asti.
Johtuen siitä että C83 on laitettu tavallaan "liikaa" kapasitanssia.
Älä kuitenkaan ala pienentämään lisäkapasitanssia, koska se kaventaa vco:n säätöaluetta.
Jos säätöjännite ei säädy 430.000 MHz taajuudella 1.8 volttiin ja 439.975 MHz alueella
menee 5 volttiin (led ei silloin enää pala), pienennä spiraalikelan induktanssia seuraavasti.

Tutki tarkasti spiraalikelaa ! se on saatettu katkaista hieman lyhyemmäksi
tehtaalla säädettäessä, silloin spiraalin "sisä-"/"loppupää" on irti keskellä kelaa,
(ei kytkettynä mihinkään). Tähän osaan joka kelluu ilmassa ei tietenkään tarvitse koskea.
Lyhennä siis kelan "aktiivista" osaa 1- 2 mm päästä, ja suorita jännitemittaukset uudelleen.
Lyhentämisen voi suorittaa viiltämällä kelafolio poikki, ei siis kokonaan pois raaputtamalla.
(Jos menee liikaa, niin voi juottaa tinatipan viillon yli, ja jatkaa näin takaisinpäin.)
Toista lyhentäminen /mittaaminen kunnes jännitteet ovat OK.

Radion lähetin antaa heti tehoja kun TX ON led palaa,
siksi tehot pitää olla asennossa 0 tai keinokuorma lähettimen outputissa,
muutoin saattaa TX hybridistä tulla savut.

6. Muutokset "emolevyllä"(prosessorikortilla)

Myös "emolevyllä" (Prosessorikortilla) pitää tehdä muutamia muutoksia.
Muutokset löytyvät kuvasta 4111_motherboard_1.gif

Poistetaan ensin watchdog, ja modeemipiirin audio käytöstä irrottamalla
vastukset R30 ja R43 (katso kuvaa).

1750 Hz toistimen avaus signaali:

Prosessori generoi 1750 Hz äänitaajuuden painettaessa luurin tähtinäppäintä (*).
Signaali tulee ulos piirin IC211 piikistä 11 ja se on johdettava modulaattorille.
Kytke johto IC211 piirin pinnin n:o11 vieressä olevasta läpivientireiästä
(läpivientiin on helppo tinata) vastuksen R30 vieressä olevaan läpivientiin.
Katso kuvasta paikat.

Paketti /maadoittava PTT:

Emolevyn kuvassa on piirretty alareunaan maadoittavan PTT:n muutokset.
Huomaa, että jos teet muutokset, pitää myös luurissa tehdä vastaavat muutokset.

Softa PTT

Mikäli et tee maadoittava PTT kytkentämuutoksia ja käytössä on softa PTT, jätä
johto pois liittimien välistä, ja D-9 liittimen 3 piikki katkaisematta.
Älä tee mitään muutoksia liittimille.
Voit silti käyttää radiota pakettikäytössä.
Lähetin menee päälle kun D-15 piikkiä 3 maadoittelee (esim. TNC:llä)

7. Käyttöohje manuaali

Kun modifiointi on valmis lue käyttöohje 4111_06d_manual.html

 

07.06.2001 OH6MF