Hamloki Ohjelmat
          Hamloki Uutiset


Memori

Jos rigi on liitetty suoralla sarjakaapelilla tietokoneen sarjaporttiin, voidaan Memori -ohjelmalla käsitellä sen muistikanavia. Nyt Icom rigi CI-V kaapelilla rigiin kytkettynä toimii Memorilla (IC-706 MKIIG, IC-737, IC-7000, IC-746, IC-756 ProIII testattu) samoin kuin Kenwood (TS-570D, TS-570DG, TS-870, TS-2000) sekä Yaesu FT-920, FT-1000 mallit, FT-2000. Yaesu 800 -malleissa ei todennäköiseti ole muistikanavien ohjelmointi mahdollista.

- Load from Rig hakee muistikanavien sisällön ohjelmaan, jolloin kanavat on oltava rastitettuina. Yksittäistä kanavanumeroa klikkaamalla saadaan kyseisen kanavan arvot esiin.
- Save to File tallentaa muistikanavien määritykset tiedostoksi
- Load from File hakee määritykset tiedostosta ohjelmaan
- Save to Rig siirtää ohjelmassa näkyvät rastitetut määritykset rigin muistiin.
- Stop lopettaa rigilatauksen
- Klikkaamalla kanavanumeroa tulee muistissa oleva kanavan taajuus esiin ja rigin vastaava kanava avautuu.
- Jos lataus tai tallennus jättää kanavia väliin, on 'Channel Interval' viivettä suurennettava.

Testattu usean vuoden ajan mallilla TS-570D.  

Uusi versio 3.0.3  [20.5.2010].  Lataa ensiasennus memoristp.zip 486 kt tai pelkkä Memori.zip, 215 kt 

- HTVnet  memoristp.zp tai  Memori.zip
- MBnet   memoristp.zip tai  Memori.zip
- QSLnet  memoristp.zip tai  Memori.zip 

**********************************************************************

 

Ohjelma ollut käytössä jo 3 vuotta, ilman haittavaikutuksia. Silti kukin käyttää sitä omalla vastuullaan.

  Hamloki ohjelmat