Slovník neobvyklého výrazyva na mých stránkách

Mě by normálně nenapadlo to sem dávat, ale zjišťuji, že se sem občas koukne i někdo, kdo nemá o radioamatéření nebo o UNIXu ani páru. Tak ať se v tom neztratí. Pokud máte někdo k něčemu dotaz, nebojte mi napsat a zeptat se. Určitě vám odpovím a doplním tento slovník dalším neznámým výrazem.

Radioamatér

Radioamatér je člověk, který má vysílačku a povolení. Kdo má vysílačku a nemá povolení, je buď pirát a patří za mříže, nebo síbičkář a nepatří mezi radioamatéry.
     Radioamatér může vysílat velikými výkony na různých pásmech od 70 kHz až někam do pásma milimetrových vln, může experimentovat s libovolnými druhy antén, může navazovat spojení s cizími stanicemi. Radioamatéři vypustili vůbec první nevládní družici, na oběžné dráze už bylo téměř třicet radioamatérských družic celkem. Pro komunikaci dokáží radioamatéři využít i měsíc jako veliké zrcadlo na obloze. Radioamatéři dokáží při navazování spojení využít i polární záři nebo meteory. Radioamatéři provozují celosvětovou počítačovou síť, tzv. paketové radio. Hodně rozšířená je mezi radioamatéry i morseovka, která je z hlediska komunikační účinnosti nepřekonatelná. Hodně radioamatérů si staví svá zařízení doma.
     Radioamatér má mnoho možností k technickému vyblbnutí a také mnoho možnosti k průserům. Proto před tím, než může kdokoliv začít vysílat na radioamatérských pásmech, musí složit před státní zkušební komisí zkoušku aby prokázal, že je technicky a právně způsobilý obsluhovat radiostanici. Radioamatérský provoz se řídí platnými zákony.

CB, síbíčko, občanské radiostanice

Když chce někdo vysílat a nechce dělat zkoušky, může si za laciný peníz (kolem dvou tisíc) koupit radiostanici CB (Civil Band, občanské pásmo). Stanice musí být homologovaná pro použití v ČR. Nesmí se k ní připojovat anténa jiného než předepsaného typu ani žadné jiné zařízení - třeba počítač nebo zesilovač výkonu. Vysílat se může pouze otevřenou řečí a provoz je omezen na jediné kmitočtové pásmo a výkon 4 watty. Nesmí se navazovat spojení s cizími zeměmi, tj. od nás se nesmí volat ani na Slovensko. Ve velkých městech se na CB často vyskytují taxikáři a podobná verbež. Jsou velmi agresivní a často vám dokážou neskutečně sprostým způsobem vynadat jen za to, že místo svého kolegy se mu ozýváte z jeho vysílačky vy.

Paket radio

Paketová síť je radioamatérská počítačová radiová síť. Přenosy jsou pomalé - obvykle 1200 Bd. Komerční využití není povolené. Přenosy na paketové síti se obvykle používají pro vzájemnou komunikaci radioamatérů, radioamatérskou poštu, sledování podmínek šíření, sledování a šíření sluneční činnosti apod. Významná je pomoc při vyhledávání vzácných stanic například při velkých celosvětových závodech pomocí DX clusteru..
     K provozování paketového radia je potřebné mít počítač (nebo aspoň seriový terminál), TNC (nebo lacinější modem nebo zvukovou kartu), radioamatérské povolení a vysílačku.

Paketový nod

Přesněji 'node' - anglicky uzel. Paketový nod bývá umístěn obvykle někde na kopci, aby se na něj mohlo dovolat větší množství lidí. Většinou je tvořen speciálním jednoduchým počítačem (FlexNet), hromádkou modemů, vysílaček a antén. Nody jsou mezi sebou propojeny rádiem a v poslední době často i Internetem a tvoří celosvětovou síť.

DX cluster

Počítač v paketové síti, ve kterém se shromažďují informace o vzácných stanicích. Významnou pomocí je DX cluster při závodech, když se informace o každé zajímavé stanici v DX clusteru objevují už po několika minutách. Bohužel na DX clusteru není zařízení, které by vzácnou stanici ohlásilo pouze mě a nikomu jinému, takže když se v DX clusteru objeví skutečně vzácná stanice, během chvilky se na ni nalepí radioamatéři z celé evropy jako vosy na bonbón.

BBS

Počítač v paketové síti, na kterém mám uloženou poštu. Kromě pošty si můžu na BBS přečíst i radioamatérské oběžníky, sehnat radioamatérské programy, návody, adresy apod.

TNC

TNC je modem pro paketové radio. Modem je to docela složitý, například moje TNC2 má na palubě procesor Z80-CPU (stejný jako v ZX spectru), Z80-SIO, založní baterii, 64 KB paměti a samotný modem. TNC2 je konstrukce pomerně stará, novější toho umí víc, jsou menší, mají menší spotřebu, jsou dražší...

Paketový modem

TNC je "modem" s vlastním procesorem Z80, ovšem kromě TNC se dá použít i laciná varianta bez procesoru. Pokud má někdo dostatek výkonu procesoru v PC, může použít toto řešení, ale může mít problémy na slabších počítačích, ve víceúlohových systémech apod.

Druh provozu CW, AM, SSB, FM

Donutit radiové vlny k přenášení informace lze různým způsobem. Nejjednodušším je CW - morseovka, kdy se prostě v rytmu teček a čárek chvilku vysílá a chvilku nevysílá.
     Rozhlasové vysílání na dlouhých, středních a krátkých vlnách používá nejstarší modulaci amplitudovou. Amplituda (síla, hlasitost, vysílaná úroveň) se mění podle modulace. Čím je modulace (hudba, řeč apod.) hlasitější, tím větším výkonem vysílač vysílá (silně zjednodušeno). Celou polovinu výkonu při amplitudové modulaci spotřebuje nosná vlna, vlastní informace se vysílá ve dvou kopiích (v postranních pásmech) - každá spotřebuje čtvrtinu vysílaného výkonu. Amplitudovou modulaci radioamatéři nepoužívají vůbec.
     Rozhlas na VKV používá širokopásmovou frekvenční modulaci. Amplituda rádiových vln zůstává stejná, podle modulace se mění frekvence. Čím je modulace hlasitější, tím je odchylka frekvence od nominálního nosného kmitočtu větší. Radioamatéři používají úzkopásmovou frekvenční modulaci pro místní spojení, paket, spojení přes převaděče, spojení s orbitalní stanicí Mir nebo s americkými raketoplány apod.
     Na vysvětlení je asi nejsložitější SSB. SSB je v podstatě amplitudovou modulací, ovšem přenáší se pouze jedna kopie (jedno postranní pásmo, Single Side Band) užitečné informace. Akustický SSB vysílač můžete jednoduše simulovat tak, že se budete snažit mluvit co nejvyšším hláskem (vysokým tónem, ne vysokou hlasitostí). Když se vám podaří posunout výšku tónu až někam na 3.5 MHz, budete mluvit provozem SSB. Provoz SSB je energeticky velmi výhodný proti normální amplitudové modulaci, protože celý výkon vysílače se může soustředit na užitečnou informaci. Nepřenáší se nosná vlna ani druhé postranní pásmo. Nevýhodou jsou podstatně vyšší nároky na technické vybavení. V radioamatérském provozu je SSB provoz asi zdaleka nejpoužívanější. Používá se pro spojení v náročných podmínkách na velké vzdálenosti, družicový provoz, provoz odrazem od Měsíce apod. Na krátkých vlnách je možné vysílat pouze provozem SSB.

Počítačová síť

Počítačovou sítí nazýváme společenství nejméně dvou počítačů, navzájem propojených tak, aby si mohly povídat. Spojení je obvykle uskutečněno kusem drátu, odborně nazývaným kabel. Kromě rychlého spojení kabelem je možné používat pro spojení počítačů i pomalé telefonní linky (ve spolupráci s modemy), rádio nebo třeba družice. Počítače propojené v síti musí používat společnou jednotnou řeč - síťový protokol. Na Internetu se používá protokol TCP/IP, v radioamatérské paketové síti protokol AX25.
     Laik si pod pojmem "počítačová síť" často představí pouze další disk v jeho PC přimontovaný po drátě z jiného počítače. Sdílení disků je ve skutečnosti pouze jednou z mnoha možností, které počítačová síť nabízí, a v porovnání s jinými službami se toto téměř nepoužívá.

UNIX

Operační systém, původně vyvinutý v AT&T Bell Laboratories v roce 1969. Koncem 70. let se UNIX version 7 rozšířil ve školství v USA. UNIX existuje v mnoha různých verzích a pracuje na velkém množství nejrůznějších počítačů. Známé a používané verze jsou například Linux, SCO UNIX, BSD, Ultrix, Solaris apod. Pro UNIX existuje velmi velké množství programů, které nikdy ani neměly ambice existovat v MS prostředích. UNIX je velmi přehledný systém, vůbec nejlépe zdokumentovaný v historii výpočetní techniky. Velmi dobře se pro UNIX programuje. Nepřehlednost a složitost UNIXu je tvořena až nepřeberným množstvím různých programů a verzí.

Linux

Volně šiřitelná verze operačního systému UNIX. Pro radioamatéry má čím dál větší význam, i když jej většina radioamatérů nikdy neviděla. Přímo v operačním systému je totiž vestavěna podpora radioamatérského paketového provozu a pod operačním systémem funguje množství různého software. Proti jiným řešením má Linux tu nezanedbatelnou výhodu, že je to mnohoúlohový a mnohouživatelský operační systém a na jednom počítači může běžet i několik různých programů a radioamatérských systémů, které ve verzích pro DOS vyžadují extra počítač. Linux je možné spravovat i přes pomalou radioamatérskou síť a jeho hardwareové nároky jsou podstatně menší, než u srovnatelných počítačů pro DOS.

X11

UNIX samotný neobsahuje žádnou grafickou nadstavbu. X11 je projekt, který začal tuším v roce 1984 na MIT. Je to okenní nadstavba, řešená velmi obecně a pružně. Grafické zařízení (obrazovka, X terminál, X server) může být k počítači připojené třeba i po síti - nemusí být součástí počítače, na kterém běží vlastní programy. Počet připojených "obrazovek" je omezen pouze výkonností počítače.
     Chování a vzhled oken není v X11 pevně dané. To je určeno jiným programem - window managerem. Dá se tak velmi úspěšně na jediném počítači simulovat ovládání podle Windows 3.1, Windows 95 nebo 98 (ale nedělá se to - existují podstatně lepší a propracovanější grafická rozhraní - Motif, OpenLook, KDE) a to i pro několik lidí pracujících současně na jednom jediném počítači.
     Aplikace na jedné obrazovce mohou běžet na různých počítačích pod různými operačními systémy. Doma mám dva počítače 386 a okenní aplikace pouštím na obou, i když je obrazovka připojena pouze k jednomu z nich.
     Vzhledem k tomu, že pod X11 obvykle běží UNIX, je možné rozložit zátěž na více počítačů současně a je možné zvolit grafické prostředí, je X11 neporovnatelně výkonnější proti Microsoft Windows libovolné verze.

X terminál, X server

X terminál je speciální grafický terminál, který slouží provozování X11 aplikací. K počítači se obvykle připojuje přes síť ethernet. Často je X terminál řešen jako PC bez disku, s velkou pamětí, dobrou grafickou kartou, systémem UNIX a programem nazývaným X server. Operační systém se tahá ze sítě.

UPS

Uninterruptable power suply - nepřerušitelný zdroj, česky baterky. U mě na kopci často vypínají elektrický proud a mnohokrát se mi stalo, že jsem přišel o rozepsanou práci. UPS dokáže napájet počítač do doby, než se obnoví dodávka elektrického proudu nebo alespoň do řádného ukončení operačního systému.
e-mail