SRAL:N KILPASEURAN SÄÄNNÖT
Hannu OH1HS/OH3WW, Radioamatööri 2/1998

Takavuosina julkaistiin kilpailupalstalla SRAL:n Kilpaseuran nimellä listausta, johon pääsi, kun oli menestynyt riittävän hyvin tietyissä kansainvälisissä radioamatöörikilpailuissa (Ks. RA 3/1985).
Herätämme henkiin tämän tavan.

Kilpailuseuran ideana on kerätä pisteitä hieman samaan tapaan kuin DX-puolella OH-maratooniin. Kustakin riittävän tason ylittävästä kilpailumenestyksestä saa yhden pisteen. Asemat listataan kerättyjen pisteiden osoittamaan järjestykseen, jolloin kunkin aseman pisteitten määrä kuvastaa sekä kilpailutoiminnan aktiivisuutta että kilpailumenestystä. Pisteiden määrä ei siis välttämättä aina kuvasta operaattoreiden absoluuttisia kilpailukykyeroja. Nämä tulevat paremmin esiin yksittäisissä kilpailuissa. Seuran jäsenyyteen oikeuttava kilpailumenestys on voimassa 5 vuotta ko. kilpailusta (käytännössä siis 4 vuotta kilpailutulosten julkistamisesta). Koska kilpaseuran listauksia ei enää ole yli viiteen vuoteen julkaistu, aloitamme tyhjältä pöydältä; kellään aiemmin menestyneellä Kilpaseuran jäsenellä ei ole enää pisteitä vaan pisteiden keruu alkaa vuoden 1997 kisoista.

Tarkoituksena on innostaa OH-asemia osallistumaan vieläkin aktiivisemmin kansainvälisiin kilpailuihin. Kilpaseuran jäsenyyskynnys on tarkoituksella korkea, mutta taktikointimahdollisuuksiakin on esimerkiksi sopivan kilpailuluokan valinnassa. Pisteitä saa kuitenkin vain tietystä suomalaiseen kilpailuperinteeseen parhaiten iskostuneesta kilpailuvalikoimasta. Tämä valikoima poikkeaa hieman aiemmasta. Mukaan on otettu mm. viisi RTTY-kisaa.

Muutos aikaisempaan käytäntöön on myös siinä, miten Kilpaseuraan pääsee: Kilpailijan tulee tehdä omista saavutuksistaan ilmoitus managerille (OH1HS) kirjeitse, e-maililla ([email protected]), puhelimella tai bandilla. Tässä ollaan samoilla linjoilla DX-taulukoiden ylläpitämisen kanssa. Manageri tulee tosin myös itsenäisesti antamaan pisteitä käsiinsä saamien tuloslistauksien perusteella, mutta koska tämä ei ole aukotonta, on jokaisen viisainta varmistaa omat tuloksensa itse.

Kriteerinä seuraan pääsemiseksi on SRAL:n jäsenyys. Sen sijaan kiinnityspisteen hankkiminen ei ole sidottu OH-statukseen vaan sijoitus hyväksytään olipa se hankittu missä tahansa maailman maassa. Kuitenkin niin, että Euroopan ulkopuolella työskenneltäessä vaikeustaso on vielä korkeampi. Mainitut kriteerit pätevät muissa maanosissa työskenneltäessä WW-tasolla.

Seuraavat suoritukset antavat sijoituspisteen SRAL:n kilpaseuraan:

1) ALL BAND sijoitus 1-10. EU (tai 1-10.WW)

ARRL RTTY ROUNDUP
CQWW 160M
ARRL DX
CQ WW WPX
WPX RTTY
ALL ASIAN DX
IARU HF CHAMPIONSHIP
ANARTS RTTY
WAEDC
SAC
CQ WW DX

2) SINGLE BAND sijoitus 1-6. EU (tai 1-6. WW)

ARRL DX
CQ WW WPX
CQ WW DX
WPX RTTY

3) SINGLE BAND sijoitus 1-3. EU (tai 1-3. WW)

ALL ASIAN DX
SAC

4) EU HF CHAMPIONSHIP - KISA sijoitus 1-6. EU

Kaikissa em. kisoissa otetaan erikseen huomioon CW, SSB ja RTTY sekä mahdollinen MIX-mode. Myös low power ja QRP-menestys huomioidaan samoin perustein. Yllämainittua kilpailuvalikoimaa voidaan laajentaa, mikäli perusteltua aihetta on.

Suoritukset ovat henkilökohtaisia, joten vieras-operoinnit lasketaan kulloisenkin työskentelijän tiliin paitsi paitsi Multi-operaattoriluokassa.

1) MULTI-MULTI JA MULTI-SINGLE sijoitus 1-10. EU (tai 1-10.WW)

CQ WW 160M
CQ WW WPX
IARU HF CHAMPIONSHIP
CQ WW DX

2) MULTI-SINGLE sijoitus 1-10. EU (tai 1-10.WW)

ARRL DX
WAEDC

3) MULTI-MULTI JA MULTI-SINGLE sijoitus 1-3.EU (tai 1-3.WW)

ARRL RTTY ROUNDUP
WPX RTTY
ALL ASIAN DX
ANARTS RTTY
SAC

4) MULTI-MULTI JA TWO TX sijoitus 1-3. EU (1-3.WW)

ARRL DX

KILPASEURAN TILANNE

TAKAISIN RADIOSPORTING SIVULLE