Електромери !


Връщане на електромера назад, без неговото разпломбиране !

 
Elektromer

Фиг.1
В тази статия е описано как можете да се възползвате когато някой електротехник допусне грешка при свързването на вашият електромер !

На фиг.1 е показана нормалната схема за свързване на електромер за отчитане на изразходваната електроенергия. Входът е свързан през главен предпазител (поставен на фазата) към електропреносната мрежа. Изходът е свързан през абонатните предпазители (поставени на фазата) към контакти, ел.осветление и други консуматори.
 
 

Фиг.2

На Фиг.2 е изобразена вътрешната схема на електромера (при нормално свързване). Съдържа токова намотка (I) свързана последователно на фазата и напрежителна намотка (U) свързана паралелно на входните фаза и нула.
 
 
 

Фиг.3

На Фиг.3 е показана 'сгрешената' схема на свързване на електромер към главната електропреносна мрежа. Някой ще попитат, каква е грешката, нали и сега електромера върти нормално?! 
Грешката е следната, разменени са входните нула и фаза, тоест нулата преминава през токовата намотка на електромера а фазата преминава директно !
Внимание: При това свързване има опасност за вашият живот, в случай че предпазителите попаднат на нулата и се използва защитно зануляване в съответният абонат !!!
Какво се получава в този случай: изгаря предпазител (намиращ се на нулата) от пробил към корпус електроуред, фазата преминава през неговият корпус и всички електроуреди се офазяват! От тук на там представете си каква е тръпката когато ви удари ток (между фаза и земя), не е желателно да пробвате !!!!
 
 
 

Фиг.4

На Фиг.4 е показано устройство с което можете да накарате вашият електромер да завърти на обратно, тоест да връща на зад вашият брояч, но само в случай че вашият електромер е свързан по сгрешената схема (разменени входна нула и фаза)!
Устройството се включва в някой от вашите контакти (на който предварително определите фаза и нула), а то представлява понижаващ трансформатор за ток около 5 Ампера и изходно напрежение около 12 Волта, единият извод от вторичната намотка се свързва към нулата а другият към земя. При положение че електромерът увеличи въртенето в права посока разменете точки А и В на вторичната намотка. 
Как работи това устройство: При включването му в някой от контактите, между замя, вторична намотка на трансформатора през токовата намотка и нулата на електропреносната мрежа протича противоток по голям от тока в права посока, напрежението няма промяна и електромера започва да върти в обратна посока.
С трансформатор 12В >5А когато няма друга консумация електромерът върти с около 1киловат в час в обратна посока, това зависи и от качеството на земното (токът 5А се измерва с амперметър поставен последователно на земното) !

От гореописаното се вижда че когато някой електротехник сгреши може да стане опасно за вашият живот, но пък може и да се възползвате от неговата грешка.
Ако знаете някой друг подобен трик ПИШЕТЕ, не се чудете а електротехниците-мислете ...?!?!?!

по материали от руска статия 

Всички тестове и проби на това устройство  са на ваша отговорност! 
Публикуването на това устройство е само с научна цел и с цел реално да се види че когато са допуснати грешки, някой могат да се възползват от тях!

P.S: По професия съм електротехник и ми се е случвало да срещна подобна грешка допусната от някой други електротехници, на което много съм се чудил. А подобна грешка не допуска ремонт на електроуреди свързани директно с ел.мрежата, тъй като неможе да бъдат обезопасени чрез сваляне на абонатен предпазител (когато той е попаднал на нулата) !!!
Слушал съм и теорий за "икономия" на електроенергия чрез промяна на реактивната съставна (COSф) но за сега несъм виждал практическо изпълнение !