EPROG2 v2.1

Програматор за  EPROМ-памети

Програматорът е предназначен за програмиране на:
27c16, 32, 64,128, 256, 512, 010, 020 и 27c040
 

I - ВЪВЕДЕНИЕ
 EPROG2 е програматор работещ с всеки PC-съвместим компютър.В тази
версия програматора обхваща  EPROM-ове  27C16 … 27C040.(пълен тест
е правено само на чипове  27C16 … 27C020.)
 Схемата, по която е построен се визуализира чрез опция от менюто.
Програматора е предназначен да се включва в паралелния порт на
компютъра LPT ,на мястото на принтера.

 II - МИНИМАЛНА НЕОБХОДИМА КОНФИГУРАЦИЯ.
   PC 8088 със 300 kВ  RAM .
 Стандартен паралелен порт.
 Монитор VGA е необходим за визуализиране на схемата.(не е необходим
 за работа на програмата).

 III - ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТОРА.
  Програмата позволява:
 - да се избира паралелния порт на интерфейса
 - да проверява за чист EPROM
 - да чете съдържанието на EPROMa и да записва в бинарен формат (.ROM
 или .BIN)
 - да чете съдържанието на EPROMa и да записва в текстов файл (ASCII)
 - да сравнява съдържанието на EPROMa с двоичен файл .ROM или .BIN
 - да програмира EPROMа от двоичен файл .ROM или .BIN
 - да показва схемата на интерфейса (при VGA карта само)
 - да генерира CheckSums
 - да работи от даден адрес на EPROMа

 IV - СЪВЕТИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОРА
  Съвременните  EPROM памети се програмират със захранващо напреже
ние 12,5v. Някои от старите (преди повече от 10 години) се програмират с
 21v. Тази информация е написана на самия чип. Други по-стари EPROM
 памет на 25v. (2716,2732...?)напрежение 12,5 v  да варира от 12v до не повече от 13,8v !!!!
 Тази версия на програматора е предназначена за програмиране на CMOS
 EPROM памети(с буква "С") ,за NMOS е възможно да се появят
 проблеми!!??.
 Един чист EPROM има съдържание 0xFF (255). Не си струва да се програми
ра неизчистен EPROM.
 Добре е да покриете прозорчето на EPROMа след изтриване защото е
 възможно UV-лъчи да предизвикат смущения по време и след
програмирането.

 Внимание: НЕ ОСТАВЯЙТЕ ВКЛЮЧЕН ПРОГРАМАТОР с чип на него когато
използвате други програмни продукти (освен EPROG) например
WINDOWS.Някои програми по различен начин се обръщат към паралелния
 порт и могат да предизвикат нежелано програмиране на чипа...
 
 V - МОНТИРАНЕ
  Програматора се включва към паралелния порт на компютъра
посредством кабел(не по-дълъг от 1м) или директно.Към захранващата
клейма трябва да се включи приблизително 24v право филтрирано
напрежение. (за типовете които се програмират 12,5 или 21v).
 Превключвателите 'A' … 'E' служат за избор на типа на EPROMа с който
ще работите. При избор на типа от менюто на програмата ,на екрана се
показват позициите на превключвателите 1 или 2. Ваше задължение е да
поставите ключетата в коректно положение.
Поставянето на чиповете в цокъла трябва да се извърши така че
 различните видове трябва да са подравнени в края на обратната
 страна на първо краче:
Превключвател F за избор на програмиращо напрежение. За позиция 1
 Vpp=12,5v
За позиция 2 Vpp=21v
 Джъмпера G служи за шунтиране на захранващата част при регулиране на
 напрежението от вън.Така може да се подаде програмиращо напрежение
за някои чипове ако е необходимо и 25v.
Внимание: ако чипа изисква програмиращо напрежение 25v,трябва от вън
да се осигури напрежение 26,5v.(заради компенсиране на загубите в
диодите и транзистора). Ако от вън регулирате напрежението ,трябва да
 знаете че трябва да се подава 1,5v повече.
  Началната идея за програматора е от книгата на B.Kainka "Аз използвам интерфейса на
 моето РС" .Идеята за софтуера е на Nicolas Ricquemaque