Baycom-модем на базата на FX 614


  Въведение.

Легендарните Baycom-модеми са символ на втората вълна от развитието на пакетното радио. Забележителната разработка на "софтуерното решение" ( The software solution by Florian Radlherr, DL8MBT ) през 1990 г. позволи на голям брой радиолюбители, които не разполагаха със средства да си купят заветното TNC-2, чрез BayCom - модема и програмата да влязат в чудния свят на пакетното радио. И там да преживеят пълноценно новите емоции свързани с пакетния обмен на информация.

Малкият и непретенциозен "Baycom-modem" е синоним на една утвърдена техника за обмен на данни, която има ентусиазирани привърженици навсякъде по света. Защото освен достъпността му за изработване в домашни условия и ниската му себестойност, притежава още едно много ценно качество. Това е пълното отсъствие на локален QRM, който е така характерен и трудно отстраним при скъпоструващите TNC-та. Другите му хубости са, че "не плаче" за RESTART-и и отделно захранване :-) Именно по тези (а сигурно могат да се изброят и още) причини, Baycom-a е толкова популярен всред радиолюбителите, които отдавна ласкаво са го нарекли "народния модем".

Безспорният лидер при Baycom-модемите беше (и още е) интегралната схема TCM 3105 на Texas Instruments. Същата обаче неизвестно защо, някъде от около 1995 г. не се произвежда вече. Когато чух това, първоначално не го повярвах. Но когато при опит да се доставят по-големи количества на TCM 3105, от редица известни доставчици се получиха оферти за налични количества от по 5 до 10 броя, стана ясно, че над пакетното радио се е надвесил тъмен облак :) Така по онова време възникна задачата да се търси заменител на популярната, станала също легендарна ИС.

Във началото на 1996 г. като най вероятен заменител се очерта един нов продукт на "CML", интегралната схема FX 604, две мостри (Engineer Samples) от която получих през м. май на същата година. Резултатите които показа модела на новия "клониран" модем бяха full ОК, с едно изключение: FX 604 е проектирана да изпълнява протокол V23 и нейната логическа "1" (mark) e 1300 Hz, a логическата "0" (space) е 2100 Hz. Докато за пакетния AX.25 протокол се ползват честотите на стандарта BELL202, съответно: "1" (mark)= 1200 Hz и "0" (space)= 2200 Hz.

След запитване до фирмата, дали може да предложи вариант с честоти по BELL202, отговорът беше един светкавичен "no problem", и много скоро след това (през август 1996) вече имах на разположение 2 още топли мостри от една нова интегрална схема - FX 614, отговаряща на BELL202 (а с това и на нашия любим AX.25). Така, една надвиснала над пакетното радио заплаха остана в историята, която току що научихте :)

В сравнение с TCM 3105, новата интегрална схема FX 614 има някои преимущества, като например по малка консумация и автоматично подтискане на сигнала TXA, който се подава към модулатора на предавателя. При стария ветеран това не е така, и в някои случаи се налага да се добавя електронен ключ.
Но понеже няма череша без костилка, при новата схема (FX 614) забелязах, че както при мострите, така и при по-късни доставки, в изхода RXD, когато той е в състояние на логическа нула (липса на сигнал на входа RXI) се наблюдават случайни пикове ("пуканки"). Интересна подробност, която случайно забелязах е, че ако на входа RXI има малко "поддържащо" шумово ниво, пуканките изчезват. Тъй като много от известните ни пакетни програми не съдържат софтуерен сквелч (DCD), това "явление" блокира подаването на командата RTS (т.е. софтуерния PTT) към предавателя, в резултат на което пакетната програма "замръзва".

В това се състои и главния (а може би и единствен) недостатък на FX 614, според мен. За това наблюдение навремето информирах ръководството на техническия департамент на CML, но проблема с "ефекта", доколкото ми е известно и досега си стои. Във поместената по-долу схема на модема, за избягване на посочения недостатък съм добавил електронен ключ (Т2), който се отваря само при постъпване на стандартна информационна рамка (frame).


  Описание

Схемата на Baycom-модем, реализиран на основата на ИС FX 614 изглежда така:Както може да се види, в този си вариант, модема е максимално изчистен от излишни компоненти. Така например не са показани кондензаторите от 18pF които по "традиция" се свързват от изводите на кварца към маса. На практика кондензаторите са или излишни или трябва да бъдат с по-малки стойности.

Печатната плочка на модема е двуслойна, с размери 69.5 х 56.5 mm, като нейната документация във .cdo-формат (CadStar)можете да източите от тука , ако това Ви интересува.

Понеже интегралната схема FX 614 има и други интересни приложения и възможности, можете да се запознаете и с нейното подробно описание, което е във .pdf-формата на Adobe Acrobat Reader. Размерът на файла е сравнително голям -около 355 кВ, компресиран с WINZIP. Ако си направите труда да го източите, в него ще намерите освен всичко друго и схема с описание на Line Interface, т.е. как модема може да се включи и към телефона линия с помоща на една допълнителна ИС - LM385P.

На практика схемата не се нуждае от никаква регулировка (с изключение нивото на девиация на предавателя) и ако не са допуснати грешки при монтажа, направо може да бъде класирана в категорията plug-and-play :)

73 de Peter, LZ1LEN


 Back to my projects page