power saver

ELECTRICITY POWER SAVER BOX

ЕДНА САПУНЕРКА НИ НАПОМНЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА cos φ

Първоначално, чрез Гугъл-а попаднах на една реклама от някакви юнаци в Хасково, които след много усукани и сложни обяснения, обещаваха, че ако си купя една тяхна кутийка на цена от 65 лв. и я включа в мрежата - потреблението на електрическа енергия в къщи ще се намали от 20 до 30%. След няколко месеца това изделие-чудо се появи и в каталога на МЕТРО (стр.33 на каталог 24 / валиден за периода 19.11 - 02.12.2009, със цена 23.99 лв.)

Още тогава (м. август на 2009 г.), респектиран от прочетеното, интуитивно предположих, че това е някаква сложна капацитивна батерия от превключваеми кондензатори, чрез които се подобрява т.н. фактор на мощността (cos φ) във променливотоковата мрежа на дома (където винаги има реактивни (индуктивни) елементи, като: ел. двигатели на хладилника, фризера, прахосмукачката, разни трансформатори, дроселите в електролуминисцентните лампи и др.п.)
По-нататък, в рекламите и на други производители прочетох, че това било ставало по "най-нова високоефективна технология от Германия". Срещат се и други високопарни определения, като: "суперинтелигентно дигитално устройство за икономисване на енергия", което "оптимизира натоварването на Вашата ел.мрежа" и "удължава живота на Вашите електроуреди".

Всичко това, силно ме заинтересова и след като видях още куп рекламни материали от различни фирми, без колебание, с по-големия ми внук си поръчахме две такива устройства от Хонг Конг (DealExtreme.com) на цена $ 8.79 (около 12 лв.), за всяко едно.

След като ги получихме, с трепет и респект измерих първото устройство и наистина отбелязах наличието на кондензатор, включен между двата извода (за включване към мрежата), със стойност 5µF, шунтиран с резистор 510 KΩ. На кутията грееха двата светодиода и това според инструкцията, трябваше да означава пълен ОК.

Подобни резултати при измерването даде и второто "енергоспестяващо устройство". Но скоро след включване на същото в мрежата, забелязах, че кутията му започна да се загрява яко. Измерих температура от около 50 °C. Чрез измерванията отвън, не открих нищо нередно, но разбира се не можех да допусна това, което се намира вътре да експлодира вследствие на прегряването.....

Така се наложи да отворя кутията. В скоби, само отбелязвам, че винтовете искат тригранна отверка.
Разлепих кондензатора, извадих го, мерих го (не показа никакъв видим дефект), след което отново го включих в мрежата. Загряването се повтори. Не съм абсолютно уверен, но това явление го отдавам на диелектричните загуби в кондензатора (дори и при 50Hz !). Затова потърсих заменител на греещата черна кутия с данни на кондензатор (по която не се откриват никакви белези за тип, параметри и производител). Но преди това, разбира се, не пропуснах да задоволя любопитството си, какво друго освен този кондензатор има вътре в "сапунерката" - панацея на енергоспестяването.
Резултатът от разглеждането, с целия си блясък на "немска технология" и "дигитална интелигентност" е пред вас:


power saver


Като най-добър заменител, посочвам кондензатора на WIMA 4.7µF 400VDC/250VAC type MKP10 (MKP4), надежност: 300 000 часа! - 34 години! В "Conrad" същия, могат да го доставят (по заявка при тях), за 5.23 EUR.
Аз намерих наш кондензатор, производство на завода за кондензатори в Кюстендил: CONIS MKP-PL-OC 5µF, 250VAC с надежност 30 000 часа (3.5 години), който купих от магазина за резервни части на ул. Екзарх Йосиф, за 1.60 лв.

След това, събрах отново "дигиталното" устройство и го включих "на ползу роду". Понеже отчитането на тока при нас е на 3 месеца, още нищо не мога да кажа какъв е ефекта в сметката за тока.

Но затова пък ви казвам(под секрет), че и досега се чудя, защо светодиодите са два? Може би това е някакъв вид психологическа атака, на която и аз "поддадох"? Недоумение буди и наличието на стопяем предпазител(200 mA) във верига, където тече ток около 2 mA. Друга загадка е предназначението на нискоомните резистори R1 и R2.
Но, карай да върви! Обяснението може и да е просто, ако си послужа с неувяхващия израз: - "Свят - широк, серсеми - много!"


P.S. От най-високо място в ЕС (Европейският съюз) е прието решение, начиная от 1 септември 2009 г. да се забранят производството и ползването на електрически крушки от 100 W.
В този дух си мисля, че не е много далеч времето, когато на всеки поданник на Общността ще бъде предписано да включи в домашната си мрежа по един такъв "енергоспестител", като описания по-горе.

Затова, внимавайте в картинката и се подгответе какво да правите, ако недай си Боже, кондензатора за подобряване на cos φ в "зачислената" ви сапунерка се окаже, че също не е наред. Без да забравите тогава, да ме споменете с добра дума. smile

August - November, 2009. eof

 Back to my home / index page