Home work #3

ELECTRONIC INDOOR-GONG

Електронен гонг за входната врата


Indoor-Gong


§1. Хубаво нещо е гонга. Силен, мелодичен и приятен. Но същият има и недостатъка, че му трябва по-яко захранване, т.е. мрежа 220 V. Като правило, това означава, че е необходимо прокарване на нова / допълнителна инсталация за специалния, обезопасен пусков бутон, от към външната страна на вратата.
Освен това, поне за тези, които съм виждал / чувал, те нямат ограничение на времето на действие. Което е още един голям техен недостатък. Особено, ако посетителите ви са прекалено настойчиви или не дай Боже, някой ви заклини бутона с кибритена клечка :-).

§2. На по-горната схема виждате как реших някои от изброените в §1 проблеми. Най-общо казано, за разделянето на общата звънчева инсталация от мрежата използвах оптокоплер с триак - тип МОС 3023.
Резисторът R1 служи да замени предишния обикновен звънец, който затваря веригата на лампата La1 и така се постига осветяване на намиращия се в прозорчето на бутона надпис. Ако се лишим от този "лукс" и отстраним осветителната крушка, резисторите R1 и R2 трябва да отпаднат.
Следва стандартен таймер изпълнен с интегралната схема 555 , като съм избрал време за задействане на гонга около 2 секунди. Ако решите, че и таймера е излишен, то всичко около него трябва да изчезне. В такъв случай R6 се свързва направо към катода на D1 (плюса на C1).

§3. В конструкцията на самия гонг направих промяна по принуда. Там на мястото, където виждате триака, беше включена живачна ампула, механически свързана към лост, задвижван от подвижната сърцевина на електромагнита. Вътрешните изводи на живачната ампула обаче, бяха обгорели и вече не даваха контакт. Никъде не можах да намеря такъв прекъсвач. Затова се наложи да го заменя със самоделен, механичен ключ-плъзгач (S2), който също е свързан към вибриращия бияч на гонга.

§4. Ахтунг! Обърнете специално внимание на искрогасящата верига R5, C8!
Без нея, триака в оптокоплера MOC3023 не издържа на получаваните в първичната намотка на трансформатора пикове и изгаря, что никàк, не эсть гут  :-(.  Един път допуснах това да ми случи и още се чувствам гузен пред невинната жертва :-).

25.09.2005 / eof


Back to my projects page
Back to my home page
Top