Два неувяхващи анекдота за ЧАПАЕВ В.И. обясняващи всичко, което се случва около нас


1. Брониран влак (или танк)

Василий Иванович произнася реч пред своята дивизия:
- При нас на въоръжение постъпи брониран влак с радиостанция.
Глас от задните редове:
- А радиостанцията, на лампи ли е или на транзистори?
Василий Иванович: - За особено умните повтарям, радиостанцията е на влака!


2. Антена

Василий Иванович търси навсякъде ординареца си и крещи: - Петка! Петка!
След известно време, някъде отгоре, долита гласа на Петка: - Тук съм, Василий Иванович, на покрива!
- И какво правиш там, на покрива?
- Ами,.... натягам (опъвам) антената!
- Антенна?!.... Има красиво име!.... Французойка ли е, що-ли?..... Продължавай Петка, да я натягаш!


Ето как горните текстове, изглеждат в оригинал:

1. Бронепоезд (или танк) - это из старого анекдота про Чапаева.

Василий Иванович произносит речь перед своей дивизией:
- К нам на вооружение поступил бронепоезд с радиостанцией.
Из задних рядов голос:
- А радиостанция на лампах или на транзисторах?
Василий Иванович: - Для особо умных повторяю, радиостанция на бронепоезде! :-))


2. Антенна

Василий Иванович повсюду ищет своего ординарца и кричит: - Петька! Петька!
Через некоторое время, где-то сверху слышится голос Петьки: - Я здесь Василий Иванович, на крыше!
- А что ты там, на крыше делаеш?
- Ну, антенну натягиваю! - отвечает Петька.
- Антенна?!.... Красивое у неё имя!.... Француженка, что-ли?.... Продолжай Петька, её натягивать!

eof

 Back to my home / index page