OPPGAVER
Oppgavene er av typen "multiple choice", der  du kan velge blant 3 svar der bare ett er korrekt.
 

Oppgave 1 Hvor gammel må en være for å kunne bli radioamatør?
( 1 )     12 år
( 2 )     16 år
( 3 )     Det er ingen aldersgrense

 

Svar

Oppgave 2

Hva er den maksimale sendereffekt en radioamatør har lov å bruke uansett hvilket bånd som benyttes?
( 1 )     1000W
( 2 )     600W
( 3 )     500W

 

Svar
Oppgave 3 Hvilke bånd regnes som de "klassiske" radioamatørbånd på kortbølgen (HF)?
( 1 )     160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m
( 2 )     80m, 40m, 20m, 15m, 10m
( 3 )     80m, 40m, 20m, 10m, 6m

 

Svar
Oppgave 4 Hvilke bånd kaller vi WARC bånd?
( 1 )     30m, 17m, 12m, 6m, 2m
( 2 )     39m, 17m, 12m, 6m
( 3 )     30m, 17m, 12m

 

Svar
Oppgave 5 Hvilket bånd tilhører frekvensen 14,2MHz?
( 1 )     80m
( 2 )     20m
( 3 )    10m

 

Svar
Oppgave 6 Hva er maksimalt tillatt sendereffekt i 2m båndet?
( 1 )     300W
( 2 )     200W
( 3 )     100W

 

Svar
Oppgave 7 En radiosender med 100W utgangseffekt koples til en antenne v.h.a. en koaksialkabel. Kabelen er 30m lang og har dempning 0,1dB/m ved frekvensen 14MHz. Hvor mye effekt når fram til antennen ved denne frekvensen? (Tips: 3dB tilsvarer en faktor 2 med hensyn til effekt).
( 1 )     33,3W
( 2 )     75W
( 3 )     50W

 

Svar
Oppgave 8 Et 12V batteri leverer strøm til en 10k motstand (se figuren til høyre). Hva er strømstyrken I i kretsen uttrykt i milliampère (mA)? (se figuren)
( 1 )     0,0012
( 2 )     0,12
( 3 )     1,2

 

Svar
Oppgave 9 Det settes inn en motstand R2=1k i serie med motstanden i kretsen fra forrige oppgave. Hvor stor blir spenningen over R2?
( 1 )     1,09V
( 2 )     0,12V
( 3 )     1,2V

 

Svar
Oppgave 10 Motstanden R2 i forrige oppgave flyttes og koples i parallell med R1. Hva blir nå strømstyrken I i kretsen?
( 1 )     11mA
( 2 )     1,09mA
( 3 )     13mA

 

Svar
Ohms lov Her er en enkel huskeregel for de tre variantene av Ohms lov:
U = R I
R = U / I
I = U / R

 

 
Effektloven Her er huskeregelen for de tre variantene av "Effektloven":
P = U I
U = P / I
I = P / U

 

 
Oppgave 11 Hvor lang er en halvbølge dipol med resonans midt i 80m båndet?
( 1 )     82,19m
( 2 )     41,95m
( 3 )     20,44m

 

Svar
Oppgave 12 Du vil lage en "delta-loop" antenne for 10m båndet. Som mateledning vil du benytte 20m RG-213/U kabel med karakteristisk impedans 50 ohm. Du har også noen meter med 75 ohm koaksialkabel med hastighetsfaktor 0,66 som du vil benytte som kvartbølgetransformator. Til ca. hvilken lengde må du kutte denne 75 ohm kabelen?
( 1 )     6,6m
( 2 )     2,5m
( 3 )     1,7m

 

Svar
Oppgave 13 En Yagi antenne har 9dB forsterkning på frekvensen den er laget for. Den mates med en koaksialkabel som har 3dB tap på denne frekvensen. Hva blir tilsynelatende utstrålt effekt i antennens foroverretning når senderens utgangseffekt er 100W?
( 1 )     200W
( 2 )     400W
( 3 )     600W

 

Svar
Oppgave 14 En 3-elements Yagi antenne har elementer av forskjellig lengde. Hvilket element er kortest?
( 1 ) Direktoren
( 2 ) Reflektoren
( 3 ) Driver-elementet

 

Svar
Oppgave 15 Hva skjer med dempningen i en koaksialkabel når du reduserer frekvensen?
( 1 ) Dempningen øker
( 2 ) Dempningen minker
( 3 ) Dempningen endres ikke

 

Svar
Oppgave 16 Hva er en superheterodyn mottaker?
( 1 ) En spesielt god mottaker
( 2 ) En mottaker med mellomfrekvenstrinn
( 3 ) En mottaker med regenerativ tilbakekopling

 

Svar
Oppgave 17 En 50 ohms mateledning koples til en antenne som har impedansen 100 ohm i matepunktet. Hva blir standbølgeforholdet (SWR) på mateledningen?
( 1 ) 150
( 2 ) 0,25
( 3 ) 2

 

Svar
Oppgave 18 Hvilket trinn i en supermottaker bestemmer mottakerens selektivitet?
( 1 ) Oscillatoren
( 2 ) Blandertrinnet
( 3 ) Mellomfrekvenstrinnet

 

Svar
Oppgave 19 Hva er en dobbeltsuper?
( 1 ) En mottaker med to forforsterkere
( 2 ) En mottaker med to mellomfrekvenstrinn
( 3 ) En mottaker med detektorer for både telegrafi og telefoni

 

Svar
Oppgave 20 Hva blir kapasiteten mellom A og B i figuren til høyre?
( 1 ) 56pF
( 2 ) 125pF
( 3 ) 500pF

 

Svar
Oppgave 21

Hva slags apparat er framstilt i funksjonsskjemaet (blokkskjemaet) ovenfor?
( 1 ) Enkeltsidebånd sender
( 2 ) Superheterodynmottaker
( 3 ) Rettmottaker med to detektorer

 

Svar
Oppgave 22 Hvilken funksjon i figuren ovenfor er viktigst for mottakerens frekvensstabilitet (og hva kalles denne funksjonen)?
( 1 ) A
( 2 ) F
( 3 ) C

 

Svar
Oppgave 23 Hvilket utsagn passer best for funksjonen A i figuren ovenfor?
( 1 ) Den er viktig for mottakerens følsomhet
( 2 ) Den er viktig for mottakerens selektivitet
( 3 ) Den er viktig for deteksjon av SSB signaler

 

Svar
Oppgave 24 Hvilken funksjon i figuren ovenfor er viktigst for mottakerens selektivitet (og hva kalles  denne funksjonen)?
( 1 ) A
( 2 ) B
( 3 ) C

 

Svar
Oppgave 25 Dersom mottakeren i figuren ovenfor skal brukes til mottak av telegrafi og enkeltsidebånd (SSB) signaler, hvilken funksjon er spesielt viktig i den forbindelse (og hva heter den)?
( 1 ) B
( 2 ) D
( 3 ) E

 

Svar
Oppgave 26 Hvilket utsagn passer best for funksjonen B i figuren ovenfor?
( 1 ) Den er viktig for mottakerens selektivitet
( 2 ) Den er viktig for mottakerens storsignalegenskaper
( 3 ) Den er viktig for mottakerens frekvensstabilitet

 

Svar
Oppgave 27 Mottakeren ovenfor har et mellomfrekvensfilter med senterfrekvens 9,000MHz og en BFO-frekvens på 9,001MHz. Hvilken lokaloscillatorfrekvens må benyttes dersom mottakeren skal lytte på et SSB-signal på 3,700MHz LSB?
( 1 ) 5,301MHz
( 2 ) 12,701MHz
( 3 ) 5,299MHz

 

Svar
Oppgave 28 Som oppgaven ovenfor, men vi skal lytte på et signal på 14,200MHz USB. Hvilken oscillatorfrekvens må vi benytte?
( 1 ) 5,199MHz
( 2 ) 23.201MHz
( 3 ) 5,201MHz

 

Svar
Oppgave 29 Hva blir speilfrekvensen for mottakeren i oppgave 28?
( 1 ) ca. 14,3MHz
( 2 ) ca. 12,7MHz
( 3 ) ca. 32,2MHz

 

Svar
Oppgave 30 Hvilket utsagn er korrekt?
( 1 ) En superheterodynmottaker kan ha bare ett mellomfrekvenstrinn
( 2 ) En supermottaker kan ha inntil to mellomfrekvenstrinn
( 3 ) En supermottaker kan ha ett eller flere mellomfrekvenstrinn

 

Svar
Oppgave 31 Hva betyr forkortelsen QSO (uten spørsmålstegn etter)?
( 1 ) Vent
( 2 ) Forbindelse
( 3 ) Jeg avslutter forbindelsen

 

Svar
Oppgave 32 Hva betyr forkortelsen QRX (uten spørsmålstegn etter)?
( 1 ) Vent
( 2 ) Jeg avslutter forbindelsen
( 3 ) Skift frekvens til . . . .

 

Svar
Oppgave 33 Din nabo plages av forstyrrelser på stereoanlegget sitt når du bruker senderen din. Hva bør du gjøre?
( 1 ) Kontakte støykontrollen for å få dem til å undersøke hva som er galt
( 2 ) Stoppe sendingen og tilby naboen å prøve å løse problemet ved å sette inn filtre i høyttalerledningene
( 3 ) Si til naboen at stereoanlegget hans har for dårlig støyimmunitet, noe som ikke er din feil, og fortsette sendingen

 

Svar
Oppgave 34 Hva bør du gjøre for å fjerne eller dempe forstyrrelser på TV-apparat forårsaket av harmonisk utstråling fra din kortbølgesender?
( 1 ) Montere lavpassfilter på senderens utgang
( 2 ) Montere høypassfilter på senderens utgang
( 3 ) Sette antennetuner på senderens utgang

 

Svar
Oppgave 35

Hva er strømstyrken på primærsiden av transformatoren?
( 1 ) 0,2A
( 2 ) 0,5A
( 3 ) 1A

 

Svar
Oppgave 36

På utgangen av denne likeretterkoplingen er det en likerettet vekselspenning. Hva er frekvensen på denne vekselspenningen?
( 1 ) 25Hz
( 2 ) 50Hz
( 3 ) 100Hz

 

Svar
Oppgave 37 Hvordan kan du enklest glatte ut den likerettede vekselspenningen slik at du får tilnærmet likespenning uten vesentlig rippel?
( 1 ) Kondensator i serie med utgangen
( 2 ) Kondensator i parallell med utgangen
( 3 ) Motstand i parallell med utgangen

 

Svar
Oppgave 38

Hva slags filter er dette?
( 1 ) Lavpassfilter
( 2 ) Høypassfilter
( 3 ) Båndpassfilter

 

Svar
Oppgave 39

Hva slags filter er dette?
( 1 ) Lavpassfilter
( 2 ) Høypassfilter
( 3 ) Båndpassfilter

 

Svar
Oppgave 40 Hva blir filterets resonansfrekvens når kapasitansen er 5pF og induktansen er 0,5μH?
( 1 ) 10MHz
( 2 ) 50MHz
( 3 ) 100MHz

 

Svar
Oppgave 41 Hvilken type komponent representerer dette symbolet?
( 1 ) PNP transistor
( 2 ) NPN transistor
( 3 ) JFET transistor

 

   Svar
Oppgave 42 Hva slags komponent representerer dette symbolet?
( 1 ) Schottky diode
( 2 ) Tunneldiode
( 3 ) Zenerdiode

 

Svar
Oppgave 43 Hva slags funksjon har komponenten i oppgave 42 vanligvis?
( 1 ) Klipping av signaler
( 2 ) Spenningsregulering
( 3 ) Overspenningsbeskyttelse

 

Svar
Oppgave 44

Hva blir resultanten av denne koplingen?
( 1 ) 6mH
( 2 ) 3mH
( 3 ) 12mH

 

Svar
Oppgave 45 Hva slags komponent representerer dette symbolet?
( 1 ) Triode
( 2 ) Tetrode
( 3 ) Pentode

 

Svar
Oppgave46 Motstandsnettverket i kretsskjemaet til høyre er tilkoplet en likespenningskilde som gjør at det utvikles en effekt på 1W i motstanden R2. Hvor stor effekt utvikles i R1?
( 1 ) 1W
( 2 ) 2W
( 3 ) 4W


 

Svar
 

Oversikt over formler for serie- og parallellkopling av motstander, spoler og kondensatorer

  Seriekopling Parallellkopling
Motstander R = R1 + R2 + . . . + Rn 1/R = 1/R1 + 1/R2 + . . . + 1/Rn
Spoler L = L1 + L2 + . . . + Ln 1/L = 1/L1 + 1/L2 + . . . + 1/Ln
Kondensatorer 1/C = 1/C1 + 1/C2 + . . . + 1/Cn C1 = C1 + C2 + . . . + Cn


 

 
Oppgave 47 Hva blir motstanden mellom A og B i figuren til høyre?
( 1 ) 2k
( 2 ) 2,25k
( 3 ) 2,5k

 

Svar
Oppgave 48 Hva blir kapasiteten mellom A og B i figuren til høyre?
( 1 ) 1250pF
( 2 ) 1000pF
( 3 ) 750pF

 

Svar
Oppgave 49 Hvor kan du som radioamatør benytte telegrafi (morse)?
( 1 ) Bare på de amatørbånd der det er reservert område for telegrafi
( 2 ) Bare på amatørbånd under 30MHz
( 3 ) På alle amatørbånd

 

Svar
Oppgave 50 En amplitudemodulert (AM) sender blir modulert med et talesignal som har frekvenser i området 250Hz til 2500Hz. Hva blir båndbredden på det utsendte AM signal?
( 1 ) 2,5kHz
( 2 ) 4,5kHz
( 3 ) 5kHz

 

Svar
Oppgave 51 En SSB sender blir modulert med et talesignal som har frekvenser i området 250Hz til 2500Hz. Hva blir båndbredden på det utsendte SSB signal?
( 1 ) 2,5kHz
( 2 ) 2,25kHz
( 3 ) 4,5kHz

 

Svar
Oppgave 52 En resonanskrets med senterfrekvens 7,000MHz har en Q-faktor lik 10. Hvor stor er resonanskretsens båndbredde?
( 1 ) 700kHz
( 2 ) 1400kHz
( 3 ) 70kHz

 

Svar
Oppgave 53 Hva slags type forsterker er best egnet til bruk som sluttforsterker (PA-trinn) for SSB?
( 1 ) Klasse A forsterker
( 2 ) Klasse B forsterker
( 3 ) Klasse C forsterker

 

Svar
Oppgave 54 Hvor ofte skal en sende sitt eget kallesignal når en forbindelse er opprettet?
( 1 ) Minst hvert 5. minutt
( 2 ) Minst hvert 10. minutt
( 3 ) Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller under en radioforbindelse

 

Svar
Oppgave 55 Hvor lenge skal loggen (radiodagboken) oppbevares?
( 1 ) 1 år
( 2 ) 5 år
( 3 ) Det er ikke lenger krav til å føre logg over de radioforbindelser en har som radioamatør.

 

Svar
Oppgave 56 Hva er beste metode for å fjerne forstyrrelser på stereoanlegg forårsaket av HF-innslag?
( 1 ) Avkople høyttalerledningene med passende kondensator
( 2 ) Vikle høyttalerledningene rundt en ferrittstav
( 3 ) Montere lavpassfilter på senderens utgang

 

Svar
Oppgave 57 Hva karakteriserer en transistor av typen FET?
( 1 ) Den har høy inngangsimpedans og er spenningsstyrt
( 2 ) Den har lav inngangsimpedans og er strømstyrt
( 3 ) Den har middels inngangsimpedans og er både strøm- og spenningsstyrt

 

Svar
Oppgave 58 Hvorfor skal en radioamatørstasjon helst være jordet?
( 1 ) Da virker antennen bedre
( 2 ) Dersom lynet slår ned, ledes farlige strømmer til jord
( 3 ) For å gjøre tilkoplet utstyr berøringssikkert

 

Svar
Oppgave 59 Hvem har lov til å operere en radioamatørstasjon?
( 1 ) Bare den som eier stasjonen
( 2 ) Radioamatører med gyldig tillatelse
( 3 ) Radioamatører, radiotelegrafister og politiet

 

Svar
Oppgave 60 Hva er korrekt utsagn om en Yagi-Uda antenne?
( 1 ) Den virker best på sending
( 2 ) Den virker best på mottaking
( 3 ) Den virker like godt på sending som på mottaking

 

Svar