Eksempel på spørsmål i prøver til radioamatør-sertifikat

Utarbeidet av LA7JO Stig

OBS ! OBS ! Finner du noe feil med noen av disse spørsmål/svar, vennligst si i fra til
      Web-ansvarlig : [email protected]


1. Kan du benytte grensefrekvensen 7100 kHz ?		    A. Ja
							 *   B. Nei
							    C. Ja, så lenge du benytter FM          							         ingen andre forstyrres
							    D. Ja, men bare på dagtid

2. Hvilket frekvensområde disponerer norske
  radioamatører på 12 meters båndet ?			    A. 24850 - 24950  kHz
							 *   B. 24890 - 24990  kHz
							    C. 24800 - 24980  kHz
							    D. 24,890 - 24,990  kHz

3. Hvilket frekvensområde disponerer norske
  radioamatører på 17 meters båndet ?			    A. 18100 - 18175  kHz
							    B. 18070 - 18170  kHz
							 *   C. 18068 - 18168  kHz
							    D. 18,070 - 18,170  kHz

4. Kan du benytte frekvensen 28003 kHz ?		 *   A. Ja
							    B. Nei
							    C. Ja, når det er mørkt 						            D. Ja, men bare på dagtid
								D. Ja, men bare på dagtid
5. Hva er formelen for forholdet mellom
  frekvens og bølgelengde ? (2 rette svar)		 *   A. f (MHz) = 300 / lamda
                                  ( lamda i meter)
				                B. f (kHz) = 300 / lamda
                                  ( lamda i hektometer)
                                C. l (m) = 300 / frekvens
                                  (frekvens i Herz)
			                 *   D. l (m) = 300 / frekvens
                                  (frekvens i MHz)

6. Hva er korrekt lengde for en halvbølge dipol
  som skal benyttes på 10.1 MHz ?			    A. 2 x 10,20 meter
            					B. 2 x  7,06 meter
            					C. 2 x  5.10 meter
            						D. 1 x 14,12 meter


En liste over de mest brukte Q - koder blandt radioamatører,
finner du her :


http://www.ankcom.no/LADXG/Norge/dx_qkode.htm7. Hva betyr QRS ?						A. Stopp sendingen
            					B. Send fortere
            					C. Send saktere
            						D. Start sendingen


8. Hva betyr QRN ?						A. Jeg forstyrres av andre
            					B. Du er svak
            					C. Jeg forstyrres av 
                                  atmosfærisk støy
            						D. Send fortere

9. Hva betyr QRM ?						A. Jeg forstyrres av andre
            					B. Du er svak
            					C. Jeg forstyrres av 
                                  atmosfærisk støy
            					    D. Send periodisk

10. Hva betyr QRT ?						A. Jeg forstyrres av andre
            					B. Stopp sendingen
            					C. Jeg forstyrres av 
                                  atmosfærisk støy
            						D. Send periodisk

11. Hva betyr QRL ?						A. Jeg er opptatt
            					B. Jeg forstyrres av andre
            					C. Jeg har atmosfærisk støy
            					D. Jeg er mobil

12. Hva betyr QSY ?						A. Flytt frekvens 
            					B. Øk effekten
            					C. Senk effekten
            					D. Bli på denne frekvens

13. Hva betyr QRV ?						A. Send fortere 
            					B. Send saktere
            					C. Jeg er klar
            					D. Jeg er opptatt

14. Hva betyr QTH ?						A. Stasjons stedsangivelse
            					B. Hvor mange klokka er
            					C. Høyde over havet
            					D. Slå på strømmen

15. Hvor ofte skal kallesignalet sendes når           A. Hvert 5 minutt
  forbindelse er opprettet ?					B. Hvert 3 minutt
                                C. Hvert 10 minutt
                  				D. Hvert 15 minutt

16. Hva er korrekt betegnelse for utstrålingsklassen		A. F2E
  frekvensmodulert tale/telefoni ?         		B. F3E
   		                 		C. F3T
          						D. FMT

17. Kan en person uten lisens bruke din stasjon ?        A. Ja, når hun/han har 
                      		      tenkt å bli radioamatør
              					B. Nei
       						    C. Ja, når du gir tillatelse
     							D. Ja, når du har hatt 
        						  lisens i tre år

18. Er det tillatt for en radioamatør å sende på frekvenser   A. Ja, når hun/han har 
  utenfor de vanlige amatørbåndene ?			      A-lisens
              			        B. Nei
       						    C. Ja, når du gir tillatelse
     						    D. Ja, når det er anrop på 
          					      dette båndet

19. For lisenser i klasse B er maksimalt			A. 300 watt
  tillatt avgitt effekt på HF ?        		B. 600 watt
   		                 		C. 100 watt 										D.  15 watt

20. For lisenser i klasse B er maksimalt			A. 300 watt
  tillatt avgitt effekt på VHF/UHF ?        		B. 600 watt
   		                 		C. 100 watt 										D.  15 watt

21. For lisenser i klasse C er maksimalt			A. 300 watt
  tillatt avgitt effekt på 6 meter båndet ?  		B. 600 watt
   		                 		C. 100 watt 										D.  15 watt

22. For lisenser i klasse C er maksimalt			A. 300 watt
  tillatt avgitt effekt på VHF/UHF ?        		B. 600 watt
   		                 		C. 100 watt 										D.  15 watt

23. For lisenser i klasse A er maksimalt			A.1000 watt
  tillatt avgitt effekt på VHF/UHF ?        	 	B. 300 watt
   		                 		C. 100 watt 										D.  15 watt


24. For lisenser i klasse A er maksimalt			A. 300 watt
  tillatt avgitt effekt på HF ?        		B. 600 watt
   		                 		C.1000 watt 										D.  15 watt

25. For lisenser i klasse A er maksimalt			A. 300 watt
  tillatt avgitt effekt på 6 meter båndet ?        	B. 600 watt
   		                 		C. 100 watt 										D.  15 watt

26. Kan det brukes "hemmelige koder" i en melding        A. Ja, over 200 MHz
  for å skjule innholdet ?					B. Ja, når det gjelder nød
								C. Nei, aldri
								D. Ja, ved avtalte prøver

27. Hvilket frekvensområde disponerer radioamatører       A. 14100 - 14250 kHz
  på 20 meters båndet ?					B. 14350 - 14500 kHz
								C. 14000 - 14350 kHz
								D. 14,000 - 14,350 kHz

28. Hvor mange kiloherz er det i 29,500 MHz ?          A. 295000
								B. 295
								C. 29,5
								D. 29500

29. Hvor mange herz er det 1,835 MHz ?             A. 1835000	
								B. 183500
								C. 183,5000
								D. 18350,00

30. Hva er 3675 kHz omregnet til MHz ?             A. 36,75  MHz
				      		    B. 0,33675 MHz
							    C. 3,675  MHz
							    D. 367,5  MHz

31. Hvor ofte skal radiodagboken ajourføres når en       A. Det er ikke nødvendig
  stasjon har operert mobilt ?				  å ajourføre dagboken
								B. Etter hver forbindelse
								C. En gang i døgnet
								D. En gang pr. uke32. Av sikkerhetsmessige grunner skal nettbrytere være.....   A. Enpolet
								B. Topolet
								C. Trepolet
								D. Fempolet

33. Hvilken farge er foreskrevet for en jordleder ?		A. Blå
								B. Rød
								C. Svart
								D. Gul - Gul/Grønn

34. Hvilken strømstyrke kan være farlig når den			A. 1 Ampere
  går igjennom kroppen ?					B. ca. 10 mA
								C. Det er bare spenningssjokket
								  som er skadelig.
								D. Ca. 3 knop

35. Hvordan kan du unngå farlige berøringsspenninger
  fra utstyret til "jord" ?					A. Sette inn en kondensator
								B. Koble til jordledning
								C. Bruke gummisko
								D. Montere en gummiplate mellom
								  utstyret og radiobenken

36. Kreves det typegodkjenning av radioamatørutstyr ?      A. Ja
								B. Nei 
								C. Ja, når det er hjemmelaget
								D. Nei, men untatt 
 								  fabrikkprodusert utstyr

37. Hvilke enkle kontroller kan du selv foreta før du		A. Ringe feilmeldingen 145
  ringer støykontrollen ?					B. Ringe NRK
								C. Snakk med naboamatøren
								D. Sjekke eget utstyr med
								  sikte på følsomhet / immunitet
       							  
38. Hvor lenge skal loggboken til en radioamatørstasjon
  oppbevares etter siste notering ?				A. 1 år
								B. 2 år
								C. 3 år
								D.10 år fra den ble påbegynt

39. Hva er laveste berøringsspenning som gir gjennomslag
  i huden på ett menneske ?					A. Mellom 10 og 20 volt
								B. Mellom 30 og 75 volt
								C. Ca. 280 volt
								D. Ca. 440 volt

40. Hva bør du gjøre når det blir klaget over forstyrrelser	A. Spør naboen til råds
  fra din radioamatørstasjon ?				B. Ikke noe spesielt
								C. Stoppe sendingen og kontakte
								  Radioatøykontrollen
								D. Sende videre sålenge egne radio og
								  TV - apparater ikke forstyrres

41. Har en amatørstasjon anledning til å delta i noen form	A. Ja, med effekter under 1 watt
  av "kringkastingstjeneste" ?				B. Ja, når det er ekstreme værvarsel
								  som må ut.
								C. Nei, aldri
								D. Nei, unntatt mellom
								  kl.0000 - 0500 NT på LF

42. Hvilke informasjoner kan radioamatører utveksle på lufta ? A. Beskjeder fra tredjemann
								B. Det den tilgjengelige teknikken
								  kan formidle
								C. Kun det som har med hobbyen å gjøre
								D. All informasjon, unntatt pengespill

43. Hvor mye skal uønsket stråling som faller i amatørbåndet	A.  40 dB
  være dempet når senderen opererer på 145 MHz ?		B.  50 dB
								C.  60 dB
								D. > 10 dB

44. Hvilket frekvensområde disponerer norske radioamatører	A. 430 - 440 MHz
  på 70 CM båndet ?						B. 432 - 441 MHz
								C. 432 - 438 MHz
								D. 430 - 438 MHz

45. Harmoniske frekvenser fra din radiosender forstyrrer	A. Sette in ett høypassfilter
  en TV,- hva vil du gjøre ?					  på TV'n
								B. Sette inn et lavpassflter
								  på radiosenderen din
								C. Tvinne telefonledningen rundt
								  en ferritstav
								D. Tvinne TV'ens antenneledning rundt
								  en ferrittstav


46. Signaler fra din radio slår inn på telefonen, -	    A. Sette in ett høypassfilter
  hva vil du gjøre ?					      på telefonens strømledning
								B. Sette inn et lavpassflter
								  på radiosenderen din
								C. Tvinne telefonledningen rundt
								  en ferritstav
								D. Tvinne TV'ens antenneledning rundt
								  en ferrittstav


Det kommer flere spørsmål, og etterhvert også svar på spørsmålene !

(September 2000, LA7JO - Stig)


Klikk her for å sende meg en "E-post"

Takk for at du besøkte hjemmesidene mine!
Legg gjerne inn en hilsen i gjesteboken min!
Velkommen tilbake!
73 de LA7JO Stig

[TILBAKE TIL FØRSTESIDEN]