Asker og Bærum-gruppen
av NRRL


Foto fra JOTA 2002

LA2NCA kjører JOTA og LC1PAT fyreropp bål i -5 grader C.

LA2NCA gir opplæring.

LA2NCA og LC1NAT innformer.

Telte er på plass.

LC1PAT varmer seg.


 

  

Asker og Bærum
gruppen av NRRL
Postboks 144
1322 Høvik

Norway