LA5GR

2m repeater

Frekvens RV52 (tidligere R2) 145.050MHz / 145.650MHz
Åpnes med 1750Hz tone.

Repeateren er plassert på Vealøs ved Skien, 503 moh.

LA5GR/LA6YR repeater skap

Bildet viser skapet med 2m og 70cm repeatere.
Duplexfilter for 2m er plassert på gulvet under.

Se data på duplexfilteret

Filteret ble satt i drift 22.nov 2003 under tildels dramatiske omstendigheter