LA7ZKA
KART

kart til UI-View(filområde)
OVERLAY til kart (UIView)

 
DIGI-LD (UIView)

     


linker:

LA3F
Finn APRS STNS via internet
Finn APRS STNS nær Oslo via internet

WB4APS Bob Bruninga, oppfinneren av APRS
.Hent og les den offisielle APRS protokoll .

  www.aprs.org.
..www.tapr.org.
..www.tapr.org/tapr/html/Faprswg.html..

Trackmaker  vedlikeholder GPS'en
 

 
.

Med e-Map og TH-D7 kan jeg operere portabelt
med APRS. e-MAP's kart viser andre APRS stasjoner,
og oppdateres når nye data høres. 
En liten kabel mellom GPS og radio overfører data.

Anbefalt kabel:  

TH-D7 leveres med en kabel med påstøpt  3pol jack.
 Bildeeksempel på kabel

 

 


eMAP TH-D7


 
 
 

Her er et eksempel på APRS stasjoner  presentert som waypoints.
Med programmet Trackmaker er waypoints hentet fra GPS'en