mail the FRC

          FRIESE  RELAIS  COMMISSIE   

Tietjerk 2003

Gouden speld PAoMVD

STADS RELAIS LEEUWARDEN

Op 10 januari 2002 is PI3FRL als stads relais actief geworden.

Na enige aanloop problemen zoals een opstellingsplaats voor het relais, opnieuw afregelen van de filters en het bestellen van nieuwe X-tallen voor de nieuwe frequentie is de FRC er in geslaagd om ook weer op 2 meter een relais in de lucht te zetten. Voor een stads relais gelden echter bepalingen t.a.v. output en antenne hoogte en antenne versterking.

De ingang frequentie is  145.0375 MHz            De uitgang frequentie is 145.6375 MHz

Om het relais te openen is een 1750 Hz toon of ctcss 82,5 Hz nodig

De wurger is ingesteld op 10 min. De call tijd staat op 5 min.

Het baken wordt om de 10 min uitgezonden met 15 wpm.

Het vermogen bedraagt 1 Watt ERP.

De FRC hoopt dat dit relais voor de stadsregio een positieve bijdrage levert tot meer amateur activiteiten.

                              Namens de Friese Relais Commissie 73    Wiebe,   PA3BHX.