Mait, ES3RM
HELLSCREIBER
.
Mis on Hellscreiber  ja kuidas ta töötab.  
Arvutite ilmumine hamshack`idesse tõi kaasa uute tööliikide tormilise arengu ja ka vanade signaali tüüpide taassünni. Selle kirjutisega tahan tutvustada kolleege vana hea kuid unustatud tööliigiga nagu Hellschreiber-Helli telegraaf. 1929 a. Saksa leidur Dr. Rudolf Hell patenteeris telegraafi seadme, mis trükkis paberlindile juba tähti ja numbreid, mitte punkte ja kriipse. Tema leiutis leidis kohe laialdast kasutamist pressi-, diplomaatilise- ja sõjaväe sides, kuna oli lihtsam (trükimehanismis oli ainult kaks liikuvat detaili) ja seega odavam. Siin ma ei hakka lahkama selleaegse aparaadi konstruksiooni. Kellel on asja vastu tõsine huvi, võib leida põhjaliku info eelneval lehel.  
Sõjaväe versioon Feldfernschreiber (väli teksti kirjutaja) oli laialdaselt kasutusel Wermacht`is II Maailmasõja ajal ja hiljem Rootsi, Tsehhi ja Saksa relvajõududes. Simens&Halske olevat valmistanud A2 tüüpi aparaate umbes 14 000 tükki, milledest mõned sattusid peale sõda ka raadioamatööride kätte ja on isegi praegu kasutusel. Esimene amatöör Hell side  lühilainel peeti ära märtsis 1958a. DL1GP ja DM3KG vahel. Helli kohta käivates  müütides ja legendides väidetakse, et Stalingradi all ümberpiiratud 6-nda armee viimaseks sidekanaliks Hitleri peakorteriga olevat olnud raadio Hellschreiber.  
Helli tehnoloogiat kasutasid sakslased viimase Maailmasõja ajal ka lennuväe navigatsiooni süsteemis "Bernhard" (töötas sagedusvahemikus 30 – 33.3 MHz). Lennukitele (Ju88 ja Do335) paigaldatud Telefunkeni väikesed vastuvõtjad "Bernandine", mis olid varustatud Helli trükimehanismiga, võtsid vastu majakate signaale 2 korda minutis ja trükkisid paberlindile asimuudi näidu täpsusega +/-1 kraad.Feld-Helli aparaati oli lihtne ühendada nii liiniga 800 Ohmi kui ka tavalise CW saatjaga ning laiaribalise vastuvõtjaga (4000 Ohmi).  1933a. võeti kasutusele 900Hz alatoon. Feld-Hell saadab sümboleid analoogselt nõelprinteri tööga: punkti (must) saatmisel on "key" all, tühiku (valge) – üleval, s.t. ON/OFF rezimiis. Märgid trükitakse alt üles ja vasakult paremale. Saadetavas signaalis synkroinfot ei ole. Synkroniseerimiseks on n.n." Helli trikk", mis seisneb selles,et vastuvotu pool iga piksel trykitakse TOPELTI täpselt 7 positsiooni all (peegelpilt, dublikaat voi kaja - kuidas keegi tahab). Üks rida teksti jääb alati terviklikult lindile. Ühe - kahe baudine saate ja vastuvotu kiiruste vahe ei halvenda loetavust. Saatja käidutsükel on väga madal (umbes 22%) samal ajal RTTY on see 100%, PSK31 – 80%, CW – 46% ja SSB – 50-80%.  
Hellscreiberi jaoks on välja töötatud oma fondid, mis on hästi loetavad halva levi puhul ja samas säilitavad signaali kitsaribalisuse. Olen näinud, et mõned kolleegid on kasutanud teisi fonte (neid ju jätkub !!). Ilusad nad on küll, kuid nõrga signaali puhul on nende loetavus väga halb.  
Esimese Helli programmi arvutile Apple II kirjutas PA0KLS 1980a. Esimese DOS PC Helli programmi kirjutas LA0BX 1997a. Seda kasutatakse ka praegu, eriti need, kellel on vanad ja aeglased masinad.  
Nino Porcino IZ8BLY programmist Hellschreiber.  
Sama lugu nagu PSK31 ja SSTV-ga juhtus ka Helliga. Aktiivsuse plahvatuslik tõus toimus 1999 a. alguses, siis , kui Nino Porcino IZ8BLY sai maha ja avalikustas Windowse keskkonnas töötava ja helikaarti digitaalseks signaali töötluseks kasutava programmi. Autor on jätkanud usinasti tööd. Momendil (aprillis 2000a.) värskeim versioon kannab numbrit 3.4. Programm on tasuta ja võib "ära tõmmata" Nino koduleheküljelt .  
Hellsetup.exe (860KB) ei ole ka algajal raske instaleerida. Nõuab Pentium 60, 586/133 või paremat, on soovitatav Pentium 133 ja 32MB RAM ja Soundblaster 16-bit või sellega ühilduv helikaart. Peale instaleerimist restardib programm automaatselt arvuti.  
Kui otsustad töötada automaatses salvestuse reziimis, siis peaks olema ka paras varu kõvakettal vaba ruumi, sest iga 2 min. salvestatakse 400KB-ne vastuvõtu akna "pilt" .bmp formaadis. Soovitav on peale töö lõppu korrastada salvestusi graafika redaktoriga ja ümber konverteerida väiksemamahulisse formaati ning salvestada uuesti.  
Käivitanud uuesti programmi tuleb see konfigureerida ja soovitav on kohe kirjutada valmis makrod. Nendest asjadest on väga põhjalikult kirjutatud programmi help-failis. Kahjuks meie lehe maht ei luba täielikku spikri tõlget.  
Algul on soovitatav vaadata, kuidas teised töötavad ja ei tasu kohe käega lüüa, kui sinu trükkimise kiirus ei ole suur. Oskuslikult kasutades makrosid, teksti faile , suuri (aeglasemaid) fonte ja programmi bufrit võib standartse QSO maha pidada väga edukalt. On-line sujuv töö on juba raskem, kuna tükkimise kiiruse probleemile lisandub õigekeelsuse küsimus. Siin päästab rahvusvahelise amatöörzargooni ja Q-koodi valdamine.  
Programmi viimastes versioonides on lisatud TOOLS menüüsse PSK31 ja MT63 kiirklahvid, mis teevad praktilise töö eetris mugavamaks. Häälestusindikaator (waterfall-"kosk"-tüüpi) võimaldab jälgida, mis toimub sinu töösageduse ümber ja lihtsalt korespondendile peale häälestada.  
Hellschreiber`I signaalide formaadid (tüübid):  
Feld Hell – traditsiooniline on/off (CW) manipulatsioon, mille mõtles välja R.Hell kolmekümnendatel aastatel. Mustade pikselite saamiseks saadetakse 980 Hz toon. Märkide skaneerimine toimub kolonnide kaupa – alt ülese  ja vasakult paremale kiirusega 122,5 baudi (standard kiirus). Igas vertikaalses kolonnis on 14 punkti.  
PSK Hell – moodne formaat. Faasi nihkega manipuleerimine. Sarnane PSK31-ga kuid lihtsam. Mustade ja "valgete" punktide saatmine toimub 980 Hz alatooni faasi pööramisega. Väiksema ribalaiuse (umbes 120 Hz) saavutamiseks kasutab spetsiaalselt redutseeritud fonti ja väiksemat kiirust (105 baudi). Nõuab täpsemat pealehäälestust (kuni 20 Hz) ja stabiilsemat saatjat. Käidutsükel on 90 %. Kui ei taha "lõppu" ja toiteplokki maha põletada siis vähenda võimsust!  
C/MT Hell – Concurrent Multi-Tone – järjestikune mitme tooniline Hell – kõik vertikaalse kolonni pikselid saadetakse üheaegselt, kuid iga piksel erineval sagedusel. Ei ole eriti tundlik, kuid väga immuune mürade suhtes. 5 tooni 30 Hz vahedega teevad signaali ribalaiuseks 150 Hz ja kiiruseks 2.8 märki minutis.  
FSK Hell – sageduse nihkega manipuleerimine – on sarnane tavalise Feld Hell`iga. Vahe seisneb selles, et mustad ja valged pikselid saadetakse erinevatel sagedustel: mustad –980Hz ja valged 980+245 või 490 Hz. Võib ka vastupidi – negatiivne kujutis. Kahte sagedust üheaegselt ei saadeta mitte kunagi. Käidutsükel läheneb 100%. Kui eelmised signaali formaadid olid neutraalsed külgriba suhtes siis FSK Hell`I kasutamisel peavad nii saatja, kui ka vastuvõtja olema samal külgribal.  
Duplo Hell – topelt Hell – märgi ja tühiku toone kasutakse kahe pikseli korraga saatmiseks s.t. üheaegselt saadetakse kahepikseline märgi kolonn, kus parempoolne piksel on märgi tooni  ja vasak – tühiku tooni piksel.  
PSK Hell 245 baud – viimane "moeröögatus" FUZZY tööliikide signaalitüüpide seas. IZ8BLY püüab ühendada PSK31 ülihäid omadusi Hell`iga . 14x7 punktine matriks ja 425 baudi kiirus.  
SSB-PSK Hell - Kõige viimane "moeröögatus" versioonis 3.4. Saate poolel kasutatakse kahte balansmodulaatorit (nagu seda tehti SSB signaali formeerimiseks palju aastaid tagasi). Autor arvab, et lihtne FSK modulatsioon (täiuslikumate filtritega, mida kahtlemata lubab teha DSP) on parem, kui ainult ühe külgriba maha surumine, mida tehakse normaalse PSK-Helli signaaliga.  
FM-Hell - uueim (apr.2000 vers. 3.5) signaali formaat. Autor on öelnud, et see on poolel teel PSK ja FSK vahel. Saadab kahte tooni nagu FSK, kuid märgi ja tühiku toonid on alati täpselt vastas faasis. See võimaldab dekodeerida signaali nagu normaalset PSK, kuid see ei ole ühekülgribaline PSK. See on DSB, mille alumine külgriba on maha surutud. Võrreldes normaalse PSK-Helliga on FM-Hellil järgmised eelised:  
1. Poole väiksem ribalaius;  
2. Kõrgem käidutsükel - 100%;  
3. Vähem tundlikum feedingutele;  
4. Tekitab vähem parasiitmodulatsiooni produkte audio sisendi ületüürimisel.  
Autori mõtted käivad ka Duplo PSK ümber. Kuna ei ole suurt vahet nomaalse PSK-Helliga.  
.  
Ootame ära, mida toob homne päev?     Praegu programm võimaldab saata ka CW. Autor lubab peagi ka CW RX-i.  
 
 
 
73! de Mait, ES3RM