Cacera de la guilla per coordenades

 

Es tracte de una modalitat de cacera de la guilla, que consisteix en localitzar un o varis radiotransmissors que emeten una senyal de radiofreqüència i situar-los sobre un mapa que facilitarà la organització.

Per aconseguir-ho necessitem un recepto i una antena directiva com en la cacera de la guilla tradicional i també una brúixola.

Ens situarem en un punt elevat i amb bona visibilitat en totes direccions, aquest punt el localitzarem sobre el mapa, des de aquest punt i amb la ajuda del receptor , la antena directiva  i la brúixola obtindrem la direcció on està situada la guilla. A sobre el mapa marcarem la línea que ens indica la direcció on escoltem el transmissor (guilla) amb la màxima senyal. Es molt important tenir ben localitzat a sobre el mapa el punt on estem situats. També es pot utilitzar el GPS.

A continuació buscarem un altre o mes punts des don poder localitzar la direcció de transmissor i per triangulació on ens coincideixin les línees de la direcció de la guilla deduirem el punt on esta situat el transmissor.

Marcarem aquest punt a sobre el mapa i l’entregarem a la organització, en el tems previst. La organització compararà la posició marcada amb la real i qui s’hi acosti mes serà el guanyador.

 

Llamada rectangular: TrobadaLlamada rectangular redondeada: DinarLlamada rectangular: Punt de observacióLlamada rectangular: Punt de observacióLlamada rectangular: Guilla

 

Mapa de exemple        

Tornar