Member of
Mulan DX Club                BACK UP NEXT
HOME Contest  Propagation QSL & LOG 中文 多媒体

WRTC2014测试赛(2013年)结果

Copyright BA4ALC/BA5CW

2013年的WRTC2014设台测试动员了120多名志愿者,在一天时间里组建好25个测试台站,不仅如此,还进行了测试比赛,很多台报告,用100w+简单的天线也很有乐趣。25个测试台总共做了3万3千多个QSO,有21个台的QSO数量超过1000,77%的QSO是CW模式,当然成功追逐系数是赢得比赛的重要策略。

比赛中组委会规定了时段,让所有台按规定呼叫CQ,这虽然影响了比赛成绩,但为台址信号评估提供了有用数据。W1UJ说,比赛用的天线不错,前旁比很大,前后比相对比较小,可以利用前旁比来抑制旁边其他WRTC测试台的强大信号。

呼号 得分 QSOs HQ DX 80M 40M 20M 15M 10M 操作员
W1UE 2169035 1959 157 192 255/22/25 454/38/41 754/48/71 401/37/45 95/12/10 W1UE W1KM
N2NT 2115954 2032 150 192 269/25/21 446/35/44 757/45/69 400/31/48 160/14/10 N2NT N2NC
AK1W 1538226 1708 125 166 259/19/20 378/32/38 714/36/64 284/30/37 73/8/7 VA2WA VE2TZT
W1SJ 1370958 1929 99 147 286/14/25 373/32/31 778/30/57 443/20/31  49/ 3/ 3 W1SJ K1LI
K1BG 1308528 1332 136 176  106/18/15 369/36/45 579/45/70 239/33/40  39/ 4/ 6 K1BG NM1C KB1YJI NR1G
K1ZD 1302125 1528 121 154  219/20/21 490/29/39 534/39/61 230/22/25  55/11/ 8 K1ZZ K1CC K0TG
K6ND 1228568 1632 110 143  191/16/10 443/30/34 668/37/63 300/22/31  30/ 5/ 5 K3JO K6ND K1VR NB1U K6NDV
K1GQ 1172888 1449 121 150  246/19/15 373/32/39 472/39/52 294/24/37  64/ 7/ 7 K1GQ W2RU W2CS K1AR WA1Z
W1UJ 1169805 1406 129 144  195/19/13 328/31/32 611/44/63 224/29/31  48/ 6/ 5 KB1H W1UJ K1RAX K1EBY...
N3AD 1130002 1536 109 142  217/17/15 415/30/38 606/36/55 260/23/29  38/ 3/ 5 N3AD W1GD
KE1J 1029436 1399 100 144  189/16/19 407/31/39 538/34/60 225/16/21  40/ 3/ 5 KE1J W1VE
K1RX* 1010786 1355 93 145  190/16/21 285/23/34 623/36/62 219/17/25  38/ 1/ 3 K1RX W1CU
N1SV 982146 1419 122 131  178/18/18 338/34/35 494/35/41 349/28/33  60/ 7/ 4 N1SV KM1P N2KW
AD1T 946080 1459 86 130  222/13/16 380/25/29 556/24/51 267/20/32  34/ 4/ 2 AE1P K1QX K1ZO N1KWF ...
W1EQ 918537 1432 97 126  185/12/ 9 375/21/27 564/36/52 278/26/34  30/ 2/ 4 W1EQ K1ZE N3XF K1RAX
NJ1F 911212 1519 90 124  220/13/18 354/24/31 538/30/43 310/17/23  97/ 6/ 9 NJ1F K1RQ WC2L K1EP ...
K9ES 837536 1323 103 121  241/17/19 349/30/29 444/34/46 259/20/24  30/ 2/ 3 K9ES AD4ES K1ST
NI1L 703120 1079 101 119  148/15/ 8 294/30/30 360/30/49 248/20/30  29/ 6/ 2 NI1L N2MG K3ZJ
W1MA 671008 1081 95 113  160/19/10 277/24/27 372/30/45 215/15/23  57/ 7/ 8 W1MA N2MM
NB1N 653045 1103 96 115  211/16/17 344/27/36 298/31/31 184/17/26  66/ 5/ 5 NB1N K9HI K1IB N2JFS
WB1Z 617874 1064 89 112  191/ 8/ 9 257/24/26 388/34/41 207/21/33  21/ 2/ 3 AA1YW KK1W W1EQO  ...
AA3K* 403684 830 74 98  101/14/ 8 228/25/28 363/22/42 112/13/17  26/ 0/ 3 AA3K K3FT WI3Y
W1CLA* 294038 639 67 91   43/ 4/ 6 142/18/23 246/31/41 198/14/18  10/ 0/ 3 K1MBO K1VR K5ZD KB1REQ ...
W1HH* 163149 493 51 68   80/ 5/ 8 204/13/22 179/24/30  30/ 9/ 8   0/ 0/ 0 W1STT WO1N WC1M KB1ST
N1JD* 134691 328 68 71   38/ 6/ 2 102/23/18 116/23/31  57/12/18  15/ 4/ 2 N1JD N1OXA

注:带*的参赛队仅使用单机比赛,所有测试赛参赛队员不能参加明年的正式比赛,以确保比赛公平。
      其中有10支参赛队使用成绩报告系统,几乎是实时上传成绩,其他队伍也通过短信通报成绩。
      所有台上交log后都按照明年正式比赛的规则N6TR提供的计分软件重新计分。

  • 比赛地点分布地图

  • 比赛日志分析
    • 所有参赛队的比赛日志在此下载
    • 从操作员和设备配置来看,前4名是完全按照WRTC规则来操作,所以作为明年比赛的参考,有必要分析一下他们的log。 前两名的分数很接近,W1UE最后因为系数多了几个而取得第一。第三名的操作员是由加拿大ham组队,他们特意从魁北克开车过来一试身手。第四名由于网络连接的原因,开台晚了,但是仍然获得了比较好的成绩。

    日志分析未完待续。。。

  • 比赛花絮

有些台比赛中用了spot辅助,这在明年正式比赛中是不允许的,但作为测试,不失为提高乐趣的一种方法。K1ZD他们比赛中20m的三工器坏了,另外有一个电台坏了,影响了成绩。W1EQ他们的三工器在周日早上也坏了,他们只好用40/80米天线配合八木一起比赛,此外,他们还发生了软件连不上电台的问题。KE1J他们没有三工器,但是他们同样用40m倒v来操作15米波段,以保持能够双机操作。W1UJ他们用的一台K3坏了,他居然叫他夫人email来一个软件,然后很神奇的升级成功,修复了电台。

这些故事提示我们明年参加比赛的选手,要有应对各种情况发生的预案,我们需要事先测试硬件和软件的可靠性,对可能发生的问题做好预先准备,有必要带一些关键设备的备份。

  • 其他测试团队

有一些严肃的正式参赛选手,在今年的IARU比赛中在他们的本土也做了测试比赛:

DK9IP和DX6XZ用DM0B的呼号完全按照WRTC2014的规则测试比赛

BA7IO和BA4ALC 在BY5CD的上路湾基地用B5HQ(CRSA HQ)的呼号参加了测试,他们的高功率成绩如下:

和B5HQ一样,ES2RR和ES5TV用ES9A(爱沙尼亚的HQ台)的呼号参加了测试,他们最终成绩(高功率)是:


BA4ALC/BA5CW 2014-09-30