Redovna i izborna godišnja Skupština

Radio kluba "Križevci"

petak, 13.12.2002.

Na Skupštinu koju je sazvao predsjednik Damir Zorko 9A3WT odazvala se većina članova. Razriješeni su dužnosti predsjednik, potpredsjednik i članovi Izvršnog i Nadzornog odbora i Suda časti zbog isteka četverogodišnjeg mandata.

Novoizabrani su:

ZORKO Damir
9A3WT
PLEŠE Đuro
9A3ES
PREDSJEDNIK
POTPREDSJEDNIK

JEMBREK Stjepan
9A2KH
KRANJČEVIĆ Stjepan
9A5ZZ
JAGODIĆ Đuro
9A6ALN
ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

LUKAČIĆ Josip
9A7IJL
MIKADI Dragutin
9A6DLY
KATALENAC Renato
9A4TS
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

CIKAČ Darko
9A3LI
BOŠNJAK Franjo
9A6M
POMPER Josip
9A7DCQ
SUD ČASTI

zabilježio 9A5ZZ