12 elementna yagi antena za 2-metarsko područje

 

U ovome članku prikazati ću gradnju 12 elementne yagi antene za 2 metarsko područje. Antena je izgrađena prema proračunima Njemačkog radio-amatera DK7ZB, koji je svoje gradnje objavio na svojim web stranicama (http://www.qsl.net/dk7zb) gdje možemo pronaći i ostale proračune koje uključuju 6m, 4m, 2m te 70cm područja. Samu antenu odlikuju veliko pojačanje od 14.26 dBd, čist diagram zračenja, prilagodljivost materijala  pri izradi te samim time i osiguranu ponovljivost gradnje.

 


 

Broj elemenata: 12

Duljina: 8m (3.83l)

Pojačanje: 14.26 dBd

F/B: 30dB

 

Za gradnju antene upotrijebio sam aluminij i to: cijevi promjera 10mm i 12mm te pravokutni profil 20x20mm. U tablici vidimo da se za elemente (reflektor i direktore) mogu upotrijebiti i cijevi manjih dimenzija. Dipol se izrađuje od cijevi promjera 12mm. Za »boom« iliti nosač elemenata ograničeni smo na korištenje samo pravokutnog aluminijskog profila maximalnih dimenzija 20x20mm, debljine stijenke 2mm. Kako je standardna dužina aluminijskih profila 6m, potrebnu dužinu od 8m morat ćemo kombinirati od 2 ili više dijela. Mehanički čvrstu konstrukciju dobit ćemo pomoću sekcija dužene 4m+4m. Spajanje sekcija napravljeno je uz pomoć profila manjih dimenzija 16x16mm unutar booma, te se ne preporučuje korištenje većih profila. Da bi osigurali mehaničku čvrstoću antene, dodani su potpornji od profila 20x20mm (slično kao kod Tonna antena). Manje elegantno ali jeftinije riješenje je korištenje zateznih polivinilnih linija.

 

U tablicama su navedene dužine elemenata za pojedine promjere te udaljenosti i pozicije elemenata počevši od reflektora. Kod izrade VHF/UHF antena važno je obratiti pažnju na poštivanje dimenzija i što manje odstupanje od istih. To ćemo postići tako da najprije ispilimo elemente 2 milimetra duže te ih nakon toga turpijom obradimo na željenu dimenziju.

 

Dužine elemenata ( Dipol promjera 12mm) mjere u  mm

 

Refl.

Dipol

D 1

D 2

D 3

D 4

D 5

D 6

D 7

D 8

D 9

D 10

10mm

1010

972

942

915

897

882

872

866

860

860

871

865

8mm

1013

972

948

922

904

890

880

874

868

868

879

873

6mm

1016

972

954

929

912

898

889

884

878

878

888

882

4mm

1019

972

962

938

922

909

900

895

889

889

899

894

 

Udaljenost elemenata mjere u mm

Refl.

Dipol

D 1

D 2

D 3

D 4

D 5

D 6

D 7

D 8

D 9

D 10

0mm

405

680

1275

1970

2800

3685

4570

5485

6385

7275

7980

 

Elementi su na boom montiraju obavezno pomoću izolatora i M3 vijaka. Originalni Njemački izolatori tipa Konni po cijeni i dostupnosti vjerovatno neće zadovoljiti graditelje, te će tu biti potrebna njihova domišljatost u gradnji. Jedna od opcija koju vidimo na slici je izrada izolatora od PVC cijevi za vodovodne instalacije. Važno je naglasiti da se elementi montiraju na boom obavezno pomoću izolatora bez obzira na to što su isti galvanski spojeni sa boomom preko vijaka M3. Kako bi se smanjila ukupna galvanska dodirna površina elementa sa boomom ne preporučuje se korištenje vijaka većih dimenzija od M3.

 

 


 

 

Dipol se izrađuje od aluminijskih cijevi promjera 12mm, bez obzira na promjere ostalih elemenata. Osnovna karakteristika ove antene je otpornost zračenja dipola koja iznosi 28 ohma. Prilagođenje na 50 ohma izvedeno je pomoću prilagodne sekcije napravljene tako što su 2 komada 75 ohmskog coaxialnog kabela dužine lambda/4*faktor skraćenja V spojena paralelno. Za izradu prilagođenja možemo se koristiti 75 ohmskim televizijskim koaxialnim kabelom ali kvalitetnije riješenje koje podnosi i veće snage je korištenje RG-6 kabela. U svakome slučaju treba obratiti pažnju na faktore skraćenja V kabela koji se koriste, koji u većini slučajeva odstupaju jedan od drugog (0.66-0.82). Tako napravljen dipol smješten je u plastičnu nadžbuknu elektroinstalacijsku kutiju koja nam osigurava vodonepropustnost i samim time spriječava oksidaciju spojeva na dipolu. Na istoj kutiji montiran je i priključni konektor N ili PL tipa. Masa konektora se obavezno galvanski spaja sa boomom antene!

 

 


 

 

Podešavanje antene je svedeno samo na podešavanje minimalnog SWR i to »trimovanjem« dužine dipola koje ne bi smjelo odstupati više od par milimetara. Sama konstrukcija osigurava širokopojasnost antene. Da di se spriječilo »zviždanje« antene na vjetru, preporučuje se umetanje u krajeve elemenata i booma okruglih i kvadratnih plastičnih završnih čepova koji se jeftino mogu kupiti u željezarama. Da bi olakšali podizanje prije montiranja antenene na stup potrebno je odrediti težište, koje nije u geometrijskoj sredini antene. Također, preporučuje se korištenje kvalitetnih obujmica koje jeftino mogu biti izrađene od inox šipki sa već unaprijed urezanim navojem. Ako ste se držali svih navedenih mjera, kao rezultat dobili ste antenu koju možete koristiti za tropo, ms, eme, contest rad. Kao takva, u praksi je pokazala odlične karakteristike pri stacionarnom ili portabl radu te po performansama premašuje mnoge antene, npr.17el. Tonna. Listajući rezultate raznih VHF contesta primjetio sam da je antena kao takva favorizirana od strane OK i DL amatera. Antena je izuzetno pogodna za spajanje u veće sisteme koji će nam osigurati potrebno pojačanje za EME tip rada.

 

Napomena: Ako se odlučimo na spajanje elemenata direktno na ili kroz boom bez izolatora ili korištenje većih presjeka booma od 20x20mm, potrebno je preračunavanje dimenzija po DL6WU formulama, te nemogućnost korištenja objavljenih dimenzija. Kako su takvi proračuni kompleksni u tom slučaju preporučujem slične gradnje drugih autora.

 

Adam Aličajić, 9A4QV