DMR

DMR (Digital Mobile Radio) je standard za digitalne govorne komunikacije, objavljen od ETSI (Europski institut za telekomunikacijske standarde).

Razni poizvođači opreme koriste razne standarde (Icom — D-star, Yaesu — Fusion, Motorola — Mototrbo, DMR opremu rade razni proizvođači).

DMR omogućava bolju iskorištenost frekventnog spektra od klasičnog, analognog FM-a, manju potrošnju energije, koristi pogodnosti obrade digitaliziranog signala, prijenosa i upravljanja takovim signalima.

Za amatersku praksu od značenja su i ove odlike DMR standarda:

Ovo nam omogućava istovremeno vođenje dva QSO-a na istom kanalu i smanjenu potrošnju energije, a korištenje tzv. govornih grupa (Talk Group) omogućava usmjeravanje razgovora putem interkonekcije praktično na svaku govornu grupu u svijetu, neposredno s našeg repetitora preko kojeg radimo sve dok je on uvezan u globalnu mrežu.

Digitalizirani prijenos omogućava i slanje poruka između korisnika, pojedinačno i prema govornim grupama.

Ovisno o mogućnostima pojedinog radio-uređaja, postoji mogućnost, kao kod mobitela, da uređaj sam prijeđe na najbolji kanal koji koristi govornu grupu preko koje trenutno radimo. Uređaji s ugrađenim GPS modulom mogu automatski preko repetitora odašiljati APRS podatke. Moguća je daljinska konfiguracija repetitora.

Bolja iskorištenost RF spektra postiže se dogovorenom podjelom jednog kanala na dva segmenta, korištenjem vremenskih isječaka. Kako to radi? Kanal je podijeljen na dva vremenska isječka tako da je vremenski isječak “1” (TS-1) aktivan od trenutka t0, prvih 30ms, emitiranje traje 27.5ms, zatim slijedi tzv. zaštitni period i nakon njega sljedećih 30ms pripadaju 2. isječku (TS-2), pod istim uvjetima. Praktično u vremenu jedne sekunde naš odašiljač emitira manje od pola sekunde, rascjepkano na dogovorene segmente. Zamislimo dva češlja s takvim razmakom među zubima koji ulaze jedan u drugog, ali im se zubi ne dodiruju zbog zaštitnog područja (2,5ms). J

Emitiranjem u samo pola od ukupnog trajanja vremena od početka do kraja jedne “relacije” omogućen je istovremeni razgovor drugih korespodenata u drugom vremenskom isječku, a i uštedjeli smo nešto energije kada naš uređaj nije bio u odašiljanju.

Teoretski, analogni FM repetitor sam zauzme jedan kanal širine 25kHz, u istom tom kanalu moguće je postaviti 2 DMR repetitora (širina kanala je onda 12,5kHz), na kojima je istovremeno moguće voditi 4 QSO-a !

Teorija kaže da je kod DMR-a znatno poboljšan odnos signal/šum, da je povećan domet tj. pokrivanje većeg područja u istim uvjetima emitiranja/prijama. U praksi to nije uvijek tako osim ako govorimo o QSO-u između postaja koje koriste isti repetitor. Kad se QSO odvija unutar govorne grupe koja može obuhvaćati i veliko područje, ili korespodenti mogu biti znatno udaljeni, u prijenosu signala utjecaj ima i interkonekcija (amaterski repetitori su uvezani najčešće internet vezom preko mreže servera), ako je jedan sugovornik npr. u Zagrebu, internet veza njegovog pristupnog repetitora s udaljenim serverom, te ista takva veza kod sugovornika, npr. u Parizu, internet veza njegovog repetitora prema nekom serveru, te na kraju povezanost ta dva servera (serveri su vezani u tzv full mash mrežu)… sasvim dovoljno mjesta gdje može nastati “zastoj”. Iako se glas operatora koji putem mikrofona uđe u radio-uređaj “kodira” tzv. Vocoderom, tj. pretvori u digitalizirani signal (možemo usporediti s MP3 fajlom), a u prijenosu se koristi i FEC i CRC-check (postupci koji omogućavaju korekciju grešaka u prijenosu), nekad se dio podataka izgubi, tada je signal teže razumljiv, primjetno isjeckan… “digitalni šum”? HI !

Za razliku od tzv. “analognog” QSO-a, kod DMR-a su prisutni neki pojmovi, od kojih većinu do sad nismo koristili:

TG — govorna grupa

CC — color code

TS — time slot

User ID — jedinstveni korisnički broj (tzv. amaterski “OIB” J )

Zone

Digital Contact

Tier I, II, III

Code plug
Channel

RX group list, CPS…

… ima još …

Talk Group (TG) — govorna grupa

Možda bi bilo ovo moguće usporediti s nekim tonskim squelchom na strani korisnikova prijamnika u analognom FM-u. Kad na nekom kanalu korisnik odredi koju će govornu grupu slušati, ako je aktivna neka druga grupa prijamnik će ostati “zaskvelčan”. Ipak, aktivnost repetitora može se vidjeti po S-metru, možda LED-ici koja svijetli kad prijamnik prima RF signal, ovisi o tipu i postavkama radio-uređaja. Ako naš prijamnik “šuti” to ne znači da na tom kanalu nitko trenutno ne radi, možda je aktivna neka druga govorna grupa ili drugi mod rada (repetitori mogu biti i “multi mode”, pa je preko njih moguće raditi i u modu D-star, Fusion itd.).

Administrator repetitora određuje koje će grupe biti postavljene kao tzv. statičke na tom repetitoru, u kojem modu rada će raditi itd. Pojedinim grupama može dodijeliti i tzv. vremensko ograničenje, kao što je npr. postavka za TG91, grupu WW-tipa, unutar koje se održava sked za vrijeme kojeg upravna postaja proziva postaje širom svijeta…. jedan takav sked je subotom u trajanju od oko 2 sata…

Na repetitoru može biti korisnicima omogućeno da sami aktiviraju neku TG, to je onda tzv. dinamička TG, ona se uspostavlja pozivom prema toj grupi, a nakon prestanka aktivnosti, protekom postavljenog vremenskog perioda, sama se diskonektira. (Nekad smo nešto slično koristili na Echolinku). Na ovaj način možemo slušati govorne grupe širom svijeta, a za razgovor je potrebno podesiti svoj radio-uređaj da na našem repetitoru u odašiljanju koristi usmjeravanje prema toj grupi.

Naša mreža vezana je na BrandMeister mrežu, na čijim stranicama je dostupan kompletan popis govornih grupa koje su pod brojčanom oznakom dodijeljene za korištenje na mreži.

Nacionalne govorne grupe su: TG219 — Hrvatska, TG293 — Slovenija, TG232-Austrija itd. Kako koja mreža unutar neke zemlje raste, tako se kreiraju manje grupe, regionalne ili po nekom drugom ključu, npr. po gradovima, pokrajinama, a kreiraju se i grupe za korištenje u pojedinim žurnim situacijama, npr. u Hrvatskoj 219112. Za rad na lokalnom repetitoru uobičajena je grupa TG9, kad emitirate prema toj grupi vaš QSO ograničen je samo na taj repetitor, dok emitiranje prema grupi TG219 pali sve repetitore koji imaju postavljenu tu grupu kao statičku, a to znači sve DMR repetitore u Hrvatskoj, koji su u tom trenutku uvezani putem BrandMeister mreže. Kad broj korisnika poraste dobro će doći neki naputak kako koristiti DMR mrežu, kako kreirati lokalne grupe (npr. 219047 — dobar primjer za karlovačko područje).

Color Code

najlakše je usporediti s CTCSS-om na prijamniku analognog repetitora. Kako je za uspostavu veze kod DMR-a važno da baš sve postavke budu sukladne kod oba sugovornika, ovo je jedna od postavki koju upisujemo kod programiranja repetitorskog kanala. Na mjestima gdje se repetitorima na istom kanalu djelimično u preklapanju područja pokrivanja ovime određujemo koji repetitor ćemo aktivirati. (npr. u pograničnim krajevima) ili kad su na opsegu izrazito dobre propagacije, pa bi mogli nehotično aktivirati neki udaljeni repetitor na istoj frekvenciji. (Primjer kod nas može biti 9A0DZD-Ćelevac/Zadar i S55DHF – Kum u Sloveniji).

Time Slot (TS)

DMR standard određen je između ostalog time da u kanalu širine 12,5 kHz dva TS-a dijele taj kanal na dva djela u vremenskoj domeni. TS1, prvi odsječak u vremenu od 0 do 30ms, TS2, drugi odsječak u sljedećih 30ms. Tako se kod istovremenog korištenja oba TS-a oni međusobno ne preklapaju. Zato je moguće da istovremeno na istom repetitoru, na istom kanalu traje QSO na TS1 npr. u TG219, a na TS2, neki lokalni QSO na TG9, ili na TG219112 ili slično… Za sada nema striktnog dogovora kako će se u Hrvatskoj koristiti pojedini TS-ovi. Na Brandmeister stranicama za svaki je aktivni repetitor vidljivo kako su postavljene statičke TG po slotovima.

User ID (identitet korisnika)

Da bi bili prepoznati na mreži potrebno je registrirati svoj korisnički identitet. U BrandMeister mreži, na njihovoj web stranici, postoji link putem kojeg licencirani radioamater može zatražiti svoj ID-broj, a za dobivanje je potrebno poslati putem e-maila preslik važeće radio-dozvole. U Hrvatskoj će vaš User ID izgledati ovako: 2190xyz, (npr. 2190141, 2190017 isl.). Broj je potreban za programiranje radio-uređaja i kod svakog emitiranja vidljiv je na mreži. Isto vrijedi i za repetitore, ali je oznaka sa šest znamenaka. (npr. 219002).

Zone

Zone su još jedna novina koju donosi DMR u odnosu na analogni FM radio.U programiranju uređaja kanali se grupiraju po zonama, tako da kreirate zone sa određenim kanalima po vlastitu izboru. Kod analognog FM uređaja uobičajeno je da su memorirani kanali spremljeni pod brojevima, od 1 do konačnog broja, npr. 1 – 99. Pojednostavljeno rečeno, kod DMR-a bi za taj primjer imali npr. 5 tzv. Zona; Zona1 s kanalima 1-20, Zona2 s kanalima 21-40 itd. Unutar jedne zone, ovisno o mogućnostima uređaja postavlja se određeni broj kanala. Ovo ima značaja ako koristite skeniranje po kanalima, ono se odvija unutar određene zone… logično ili ne… izgleda više kao posljedica prilagodbe razmišljanja iz profesionalnih službi kod kojih ovo ima drugačije značenje… Kako na DMR uređaju možemo imena kanala spremati i pregledavati tako da im dajemo imena, npr. Ivanščica-DMR, taj kanal smjestimo npr. u Zonu1. U nju onda grupiramo i ostale kanale koje želimo koristiti na tom području, što omogućava brže skeniranje jer ne skeniramo sve postojeće memorirane kanale odjednom. Pojedini kanali mogu biti prisutni i u više Zona.

Digital Contact

Digitalni kontakt – je pojam koji označava onog s kim želimo komunicirati, a to može biti osoba ili grupa. Kontakt programiramo tako da mu pridodamo ime i CALL ID. Npr. za hrvatsku nacionalnu govornu grupu možemo staviti ime po izboru, ili uobičajeno TG219, a CALL ID je određen od BrandMeistera i on je za tu grupu 219. Ako želimo razgovarati samo na lokalnom repetitoru bez prijenosa na druge repetitore kreiramo TG9 itd. Popis grupa s CALL IDovima je na stranicama BrandMeistera

Channel
Kanal je zapravo naziv za “komplet postavki” za rad na nekom repetitoru ili simplex frekvenciji. Npr. ako kanalu na kojem ćemo radati damo ime 9A0DFR-HR (DMR repetitor u Zagrebu), kod programiranja tog kanala upisujemo sljedeće podatke: Mod rada (digital), RX i TX freq (438500/430900), Color Code (1), Time Slot (1), Talk Group (219), ovisno o uređaju i njegovu programu još možemo zadati snagu, (HI/lo) itd. te, za popularni uređaj GD-77 obavezno postaviti RX Group list (TG219) i ime kontakta (TG219). Tako smo formirali kanal 9A0DFR-HR za rad na TS1 u govornoj grupi TG219. Želimo li raditi na TS2 u TG9 možemo formirati novi kanal, sa željenim postavkama, to je puno lakše nego da na samom uređaju mijenjamo postavke TS i TG, a na nekom uređaju nije ni moguće... na istom tom repetitoru možemo raditi i analognim FM-om, za to je potrebno kreirati novi kanal, npr. 9A0DFR-FM i zadati prikladne postavke iz menu-a programa kojim izrađujemo Code plug.

 

Code plug

Kako je programiranje brojnih kanala zamoran, a nekad i neizvjestan posao, odvija se uglavnom na računalu, te se kao gotov prenosi u sam uređaj, Code plug je takav gotov fajl, s podacima za neko područje, npr. za neku regiju, sadrži digitalne kontakte s podacima repetitora, sadrži adresar ( svakom ID broju može biti pridodana pozivna oznaka, ime operatora...i kada on emitira mi na ekranu prijamnika vidimo te podatke, kao RDS oznake na komercijalnom radio prijamniku).

Ako se prvi put susrećete s programiranjem DMR uređaja, a postupak je drugačiji za pojedine tipove uređaja, puno je lakše početi s nekim gotovim Codeplugom, pa ga editirati po potrebi i želji. Isprobani codeplug otklanja i mogućnost da je nešto krivo upisano...

 

RX Group list

Digitalni kontakti koje smo formirali kroz program se pridodaju određenoj tzv.RX Group listi. Kod programiranja “kontakta” taj ćemo podatak trebati. Primjer je kontakt 9A0DFR-HR. Ovo je posebnost nekih uređaja i često je izvor komplikacija kod izrade Code pluga za takve uređaje, te gotovo najčešći problem koji ima za posljedicu da uređaj “ne čuje nikoga” HI.

 

Pojmovi kao Tier I, II i III također su specifični za DMR.

DMR Tier I — namjena ovih uređaja je nešto kao “digitalni PMR”, uglavnom stanice na 446MHz, nemaju mogućnost rada u tzv. repetitorskom modu. Sport, igra, primjena kao i kod analognih PMR uređaja.

DMR Tier II — tu oznaku treba imati radio uređej kada tražite radioamatersku uporabu. (može se koristiti u repetitorskom modu i podržava TS).

DMR Tier III — standard koji za amatersku uporabu nema većeg značenja, omogućava protokole koji u amaterskom radu ne koristimo (od raznih IP protokola do trunkinga). Ti se uređaji mogu koristiti za amaterski rad, ali u trgovini se nećete zabuniti, cijena je veća.

tekst je napisan u najboljoj namjeri, a ispravke i sugestije su dobrodošle, na mail ili na opsegu

CUL on 219 !

9a3za