9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

Home

U Ozlju je na zgradi u kojoj se nalazi radioklub (Kurilovac 1), postavljen AP.

Tom prilikom nastalo je i par fotografija:

anarhy1.jpg (48953 bytes) anarhy2.jpg (82423 bytes) anarhy3.jpg (85705 bytes) anarhy4.jpg (40367 bytes)


Osim izvođača radova tu je pogled prema čvoru "NavrhbrdaVrbamrda", pogled u smjeru "Ozljanke", te sama antena u centru Ozlja.

U režiji istoga "izvođača" izvršena su probna mjerenja.

Točke s kojih je bez problema izvršeno spajanje i promet prema AP-u na lokaciji radiokluba vidimo ucrtane na slici. Na pozicii radiokluba pri tome je bila vertikalno polarizirana antena kružnog dijagrama zračenja (oko 8 dBi), a na terenu dupli quad bez reflektora (sličnog pojačanja).

wlan-pokus-1.jpg (67954 bytes)  Prijenosna oprema kojom je vršen pokus : WLAN_WEB1.jpg (125703 bytes)

Ovaj opit pokazuje da se s navedenih, ali i ostalih bližih lokacija koje nisu zaklonjene kakvom preprekom može prosječnom korisničkom opremom spajati na čvor na lokaciji kluba. Za pouzdanu vezu preporuča se usmjerena antena na strani korisnika.

Planiranje novih pristupnih točaka, te povezivanje čvorova u mrežu slijedi.

 

11.08.2007. postavljen je u probni rad još jedan čvor na lokaciji kluba.
Nalazi se na sjeveroistočnoj strani ((vrhovac, Podbrežje, Trg, zorkovac). A ispitivanje polja je u tijeku.
Radovi okoovog čvora nastavljaju se jer smo uočili da se njegov rad može dosta poboljšati.
Pristup je slobodan, a dobrodošla su i izvješća o čujnosti.

Dobrodošli su svi koji žele isprobavati ovu vrstu kominukacije.
Ako nam u svezi toga želite nešto priopćiti tu je adresa:

Radioklub "Ozalj":

9a1ceu (AT) gmail.com