9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"


EXPEDICIJA 9A-DXP-G NA KORČULU 1999.

Home ] I dio ] II dio ] III dio ]

Expedicija se sastoji iz više logičkih cjelina:

I dio - pripreme za expediciju, IOTA contest

II dio - otvorenje lokacije, MS rad iz polja JN82

III dio - expedicija na Žarkovicu (Dubrovnik), MS rad iz polja JN92, završetak expedicije