9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

HOME

Prilikom periodičnog servisa antena na Pristavi:

akcija1.jpg (71102 bytes) akcija2.jpg (114094 bytes) akcija3.jpg (131356 bytes)