9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

Home ] Up ]

RADIOAMATERSKO PREDAVANJE NA LOKACIJI
EUROPSKOG CENTRA RADIOAMATERA ECRA - VELA LUKA
9A1V

Prilikom svog boravka na lokaciji ECRA, pred ovogodišnji WPX CW contest, Mate, 9A4M održao je i predavanje s pokaznom vježbom na temu: rad na 10 GHz opsegu sa izmještene lokacije.
Na fotografijama su Mate i Vinko, članovi radiokluba Europski centar radioamatera - Vela Luka - 9A1V prilikom rada na 3cm opsegu. 
Lokacija Hum, JN82IW, 376m asl, neposredno iznad Vela Luke pruža odlične mogućnosti za postavljanje opreme, posebno za ove visoke frekvencije.

Home ] Up ]