9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

HOME

Vježba rdioamaterskog "sustava veza za rad u kriznim situacijama"

VODA 2008

U simuliranoj situciji upravna postaja Saveza locirala se na Jarunu, odakle se koordiniralo ostalim sastavnicama sustava. Na slici je Željan, 9A2R - koordinator sustava.

... a pri postaji je Krešo, 9A2HM iz radiokluba Samobor.