שלום

מצורף דוח על פעילות הועד כפי שעולה מן הפרוטוקולים שנמצאים באתר האגודה בכתובת: http://iarc.org/iarc/#Protocols

IARC | Welcome...

iarc.org

IARC - Israeli Amateur Radio Club

אין בדוח ביקורת, אלא אך ורק דיווח לגבי מה יצא לפועל ומה לא.

בכל זאת - עולה בבירור תמונה עגומה של אי ביצוע החלטות שהועד קיבל בעצמו.

 

פרוטוקול ישיבת ועד של אגודת חובבי הרדיו בישראל מתאריך 5.6.2014

ביקשנו ממשרד התקשורת לבטל את הבחינה והחניכה המעשית (50 קשרים) הנדרשת ממועמד לקבלת רשיון דרגה ב. לא יצא לפועל

אישור הפעלה בתחום 70 מגה"צ לא יצא לפועל

אישור להפעלה רציפה ב 60 מטר - לא יצא לפועל 

רישיון מאזין - לא יצא לפועל 

יש לדון ולהסדיר את נושא ה"ECHOLINK"  כיום ישנן מספר תחנות בתחום הVHF  יתכן והקמת תחנות בתחום הUHF  תסייע לניצול יעיל יותר של שני התחומים – לא נידון ולא הוסדר 

מעבר לאתר מאובטח בחווה המארחת את אתר האגודה - תוספת שנתית של כ 75$ - אושר אבל לא יצא לפועל 

יש צורך בבחינה וניהול התקציב של האגודה. עלינו להעלות לדיון את תכנון התקציב של האגודה לשנים הבאות, ולהקצות תקציבים לנושאים השונים למען שירות חברי האגודה באופן יעיל. הנושא יטפול במהלך החודשים הקרובים – לא בוצע 

בפגישה עם סמנכ"ל משען עודכנו כי כ-15 עובדים מהחברה מעוניינים להשתתף בקורס המתוקשב ולהוציא רישיון חובבי רדיו. כמו כן הוצע לנו לעשות שימוש במידת הצורך באתרי החברה לצורך הקמת תחנות ממסר ובכלל הנושא מטופל ע"י דני (SL) ומקווה שיצא לפועל בקרוב – יצא לפועל

 

 

פרוטוקול ישיבת ועד של אגודת חובבי הרדיו בישראל מתאריך 3.7.2014 

לממסר חיפה נדרש דופלקסר חדש,כאשר את הדופלקסר הישן נשפץ ונעביר לממסר חדש שיוקם בהר בנטל. עקב כך אנו נדרשים לרכוש דופלקסר נוסף. יצא לפועל 

דני SL הציג הצעת מחיר לקמפיין ממוקד ברשת הפייסבוק,הצעה זו היא בהמשך להצעות המחיר שהתקבלו בעבר - אושר 

מימון הלינה ודמי ההשתתפות של רוס כנציג האגודה בכנס IARU בסך של 750 יורו + כיסוי עלות הביטוח – שולם 

לממסר ירושלים נדרש להחליף את הקואקס המחבר את הממסר לאנטנה,מדובר בקואקס באורך של כ-30 מטר - אושר אבל לא יצא לפועל 

משה PF העלה את כל התנהלות בנושא שילוח הלוין ,בדגש על התיחסות מרכז המדעים בהרצליה ,וחוסר איזכור האגודה בכל מסעי הפירסום בנושא.וזאת למרות שכל הציוד והתחנה הושאלו ע"י האגודה,והתמיכה לה זכה הפרויקט. משה מציע כי אנו נבצע באופן עצמאי את הפירסום על עשיית האגודה - לא בוצע

 

 

פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה של אגודת חובבי הרדיו שהתקיימה ביהוד בתאריך 7/8/2014 

בימים הקרובים ובסיוע של איציק (ZH) יתוקן ויעלה חזרה לאוויר ממסר UHF  ת"א וממסר R15.

אבקש מכל החברים אשר ברשותם ציוד הקשור לממסרי האגודה לעדכן את חברי ועדת הממסרים. יש צורך בריכוז כל הציוד "המסתובב" ובכך לשפר את הטיפול בממסרים.יצא לפועל חלקית 

בבדיקה שנערכה לפוליסת הביטוח של האגודה עולה כי הכיסוי בגין צד ג' הינו נמוך ומומלץ להעלותו לסכום של 2 מ' ש"ח לאירוע. אבקש לאשר כי בכפוף לבדיקת עלות הפרמיה יוגדל הכיסוי בהתאם.  אושר 

אין כיום מעקב יעיל אחר מי מהמבקשים להצטרף לאגודה שילם דמי חבר ומי לא. אני מקבל פנייות ובקשות להצטרף לאגודה ואין לי דרך יעילה וחד משמעית לבדוק האם המועמד המבקש שילם. אין שיפור 

בקופת האגודה יש כיום סכום נכבד ואני ממליץ לחברי הועד הנוכחי להוציא לפועל פרויקטים שונים ולנצל את הכספים שבחשבון האגודה לטובת כלל החברים - לא בוצע מהלך משמעותי 

אבקש לבחון השקעה בשכירות והקמה של "בית אגודה" קבוע אשר ישמש מרכז לכל חברי האגודה וישמש גם תחנת מועדון – לא יצא לפועל

 

 

סיכום ישיבת ועד שנערכה במשרדי אגודת חובבי הרדיו ביהוד ביום 2 לאוקטובר 2012

ברצוני לעדכן כי נערכה פגישה בבית דני אשר נמצא בשכונת התקווה בכדי לבחון את העתקת משרדי האגודה לבית דני. הוצע כי בתמורה להקמת תחנת מועדון במקום ע"י האגודה יוקצה לאגודה חדר לשימושינו הבלעדי. במידה והצעה זאת תרקום עור וגידים יש לבחון את אפשרות המעבר ובכך יעמוד לרשותנו חדר אשר ישמש רק אותנו ובכל שעות וימות השבוע )בניגוד למצב כיום(. כמו כן בנוסף להקמת תחנת מועדון, דבר מבורך בפני עצמו, נחסוך את חלק מהעלויות אשר אנו משלמים בגין שכירות החדר אשר משמש אותנו כיום. לכן נמשיך לבחון את אפשרות זאת ונביאה לכדי הצבעה במידה והתנאים יבשילו. - לא יצא לפועל

ביום שלישי ביקרתי יחד עם משה )PF( במשרד התקשורת ונפגשנו עם המנכ"ל אבי ברגר, הסמנכ"ל נתי שוברט, שאול כץ ומיכאל לופט. בפגישת היכרות זאת הענקנו למנכ"ל ספר והסברנו לו אודות פעילות האגודה והחובבים בארץ. עדכנו את הנוכחים כי לאור מספר המבקשים להבחן לדרגות השונות ומאחר והאגודה מעוניינת לקצר את משך ההמתנה למבחנים ולהגביר את תדירותם אנו מבקשים כי סמכות בחינת המועמדים לקבלת רישיון חובבים תועבר לאגודה. מנכ"ל המשרד הביע את נכונותו לשקול את בקשתינו בחיוב. - לא יצא לפועל 

אבקש להעלות להצבעת החברים את אישור מינוי רוס כאיש הקשר של האגודה ל .IARUאושר 

הקמת ממסר בבית שמש - לא יצא לפועל 

הזזת ממסר יתיר (אין אפשרות כניסה לאתר בכדי לטפל בממסר) - לא יצא לפועל 

יותר חשיפה בתקשורת - לא יצא לפועל

 

סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל, יהוד, 6/11/2014

וסרמן (IW) ברצוני לעדכן את החברים כי בחשבון האגודה ישנה יתרה של כ170 אלף ₪ ואין בספרים הפרשות להוצאות צפויות מלבד התפעול השוטף של האגודה. 

המשך שיווק הקורס המתוקשב באינטרנט – יצא לפועל 

האגודה תרכוש מלאי של מכשירי BAUFENG 5R מתוך התשלום עבור הקורס המתוקשב ותתקין ע"ג המכשירים תגית עם סמל האגודה. המכשירים יוענקו למשתתפי הקורס המתוקשב לאחר שעברו את מבחני משרד התקשורת וקיבלו אות קריאה – יצא לפועל  

רוס -  אבקש כי יאושר תקציב של 10,000 ₪ לצורך רכישות שונות כגון קואקסים, סיכות, דגלונים, שעונים, חולצות, מפות עולם וכו.... כמובן שאלו ימכרו לחברים ולכן מדובר בסכום אשר בסופו של יום יוחזר לקופת האגודה -  אושר 

אבינועם (HF) אבקש להעלות להצבעת החברים הצעה להקמת ממסר בתחום ה 28 מה"ץ. אושר

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל שנערכה במשרדי אגודת חובבי הרדיו ביהוד ביום 4 לדצמבר 2014 

רוס (LA) בכוונתי להזמין פליזים וכובעים עם סמל האגודה. עלות כל מעיל הינה 35 ₪ + מע"מ ותשלום חד פעמי להכנת הגרפיקה של 250 ₪. נפרסם באתר ובפייס בוק את היוזמה ונקבל את נכונות החברים להזמנת מעילים מראש. כמו כן ברצוני להזמין סיכות של האגודה לצורך מכירתם לחברים באירועים שונים. - יצא לפועל 

וסרמן (IW) ברצוני לעדכן את חברי הוועד כי בחשבון האגודה יתרה של כ- 155 אש"ח.

אישור סכום (בנוהל קופה קטנה)  לשימוש ה QSL MANEGER  - 1000₪ 

אפי (TI) - יש לשלם סכום של 250 ₪ לאתר המארח את ממסר ב"ש בגין צריכת חשמל. אושר ושולם. 

רוס (LA) ברצוני להעלות להצבעת החברים אישור סכום של 1250 ₪ לצורך רכישת ושליחת QSL לפעילות שתערך בממשית – אושר

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל שנערכה במשרדי אגודת חובבי הרדיו ביהוד ביום 1 לינואר 2015 

בכדי להשיב לפעילות את אתר ממסר צפת כמה שיותר מהר אבקש כי תיבדק האפשרות לתיקון הממסר המקורי שפורק ובמקביל נכונן ועדה אשר תבחן את היתכנות וכדאיות החלפת הממסרים הקיימים לממסרים דיגיטליים. בין היתר יש לבחון את הפרוטוקולים הקיימים, עלות הרכישות ונכונות החברים לרכוש מכשירי קצה שיעבדו עם אותם ממסרים. – בוצע. המלצות הועדה נגנזו. 

אבקש לדאוג להדפסת לוג בוקים לשימוש החברים שעדיין מעדיפים שימוש בעט ודף. רוס ידאג לכך במסגרת השירות לחבר – לא יצא לפועל 

בהמשך להחלטה קודמת הוזמנו מכשירי ה BAOFENG אשר יוענקו לבוגרי הקורס המתוקשב (לאחר קבלת הרשיון). ברצוני להעלות להצבעה את המשכת המבצע עד לתאריך 01/02/2015.  - אושר 

לאור עלות רכישת ה BAOFENG אשר מוענק לבוגרים וזאת בנוסף לפטור מדמי חבר לשנה ברצוני להעלות להצבעה העלאת מחיר השתתפות לתלמיד ולחייל מ 300 ₪ ל 450 ₪ - אושר 

לאחרונה היינו בקשר עם מנכ"ל עיריית גבעתיים בכדי לבחון אפשרות שזה יקצה לנו מבנה לשימוש קבוע. אני יעדכן את החברים בכל התפתחות עתידית בנושא. - לא יצא לפועל 

אבקש להעלות להצבעה כי יצא נציג של האגודה ובמימון האגודה לכנס בפרידריכסהאפן. אני מציע כי נודיע בגל המשודר, באתר האגודה, בגל ובפייס בוק כי כל מי שמעוניין להגיש מועמדות יעשה כן במכתב מנומק לצורי. לאחר קבלת מכתבי כל המועמדים נעלה להצבעה את בחירת הנציג מבין הפונים. המימון הנדרש להשתתפות בכנס הינה 1,500$ - אושר

 

 סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל שנערכה בבית קפה בקריות ביום 5 פברואר 2015 

מאז ומתמיד המועדונים היו מנוע הצמיחה של האגודה ושל החובבות. לאחרונה אנו עדים לירידה מתמדת בכמות וזמינות מועדונים דבר אשר מקשה על קיום ה-50 קשרים לצורך קבלת רישיון ב'. בימים אלו אנו בוחנים מספר אפשרויות להקמת מועדונים חדשים במספר מיקומים שונים - לא יצא לפועל 

מימון האגודה לQSL  של מועדונים והפעלות מיוחדות - אושר 

ביצוע פניה מחודשת למשרד התקשורת בנושא ה 50 מה"ץ. בינתיים ללא תוצאות

 

 סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל שנערכה בבית האגודה ביהוד ביום 12 מרץ 2015 

שלום ברק יהיה נציג האגודה בפרידריכסהאפן. - אושר 

בהמשך לבחינת רכישה והחלפת הממסרים לממסרים דיגיטליים מסתמן כי הפרוטוקול שאומץ ע"י חברת YAESU אינו תואם את הפרוטוקול של חברת MOTOROLA וכפועל יוצא מכשירי YAESU החדשים אינם מתאימים לעבודה דיגיטלית מול ממסרי MOTOROLA. לכן עד להתבהרות הנושא ובחינת איזה מבין שלושת הפרוטוקולים הקיימים כיום בשוק יהיה המוביל אנו משהים את רכישת הממסרים. - בינתיים ללא תוצאות 

לאור בקשות החברים אבקש כי יבחנו הוספת אמצעי תשלום ל דמי החבר כגון סליקת כרטיסי אשראי PAYPAL וכדומה – בינתיים ללא תוצאות 

וסרמן (IW) בקופת האגודה יש 169 אש"ח כולל מט"ח ונכון להיום שילמו 256 חברים את התשלום בגין שנת 2015. 

קיבלתי בקשה ממועדון HQ למימון QSL 1000 בסכום של 350 ₪ וקבלת פטור מדמי חבר לשנת 2015. - אושר 

באחת מהישיבות הקרובות נעבור על כל רשימות חברי הכבוד השונות ונעלה להצבעה/החלטה למי יוענק תואר חבר כבוד באגודה, באיזה אופן ומהן המשמעויות עבור אותו חבר. - לא יצא לפועל 

יולי (HP) – אבקש אישור לתשלום של 300$ לאכסון אתר האגודה עבור שנה נוספת – אושר

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל שנערכה במשרדי הנהלת קניון קרית אונו ביום 19 אפריל 2015

מאחר ווסרמן הודיע כי לא יוכל לשמש יותר כגזבר האגודה אבקש להעלות להצבעה כי רוס יחליפו – אושר 

אבינועם (HF) האגודה קיבלה ממסר UHF דיגיטלי מחובב בשם ג'ף שריזר 4Z1JD לאחר בדיקתו נבחן היכן להתקינו. 

יחד עם משה ערכנו פגישה עם מנכ"ל עיריית גבעתיים. הועלתה האפשרות של הקמת מועדון בעיר וכמו כן נאמר לנו כי יוקצה לנו חדר קבוע ובלעדי לשימוש הועד -  לא יצא לפועל 

נערכה הצבעה לאישור תשלום חברות ב IARU בסכום של 758יורו. אושר 

וסרמן (IW) בקופת האגודה כ- 183 אש"ח כולל מט"ח ונכון ליום זה 325 חברים שילמו מיסים לשנת 2015.

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל שנערכה במשרדי הנהלת קניון קרית אונו ביום 4 יוני 2015

יש צורך לרכז ולהכין דו"ח המפרט את השימוש שנעשה בתחום ה 60 מטר בכדי להעבירו למשרד התקשורת לצורך קבלת אישור לשימוש בתחום. אפי (TI) יכין דו"ח שכזה - בינתיים ללא תוצאות 

בחשבון האגודה זכות של כ-171 אש"ח (כולל מט"ח(,386  חברים שילמו. 

אבקש להעלות להצבעה אישור החברים לפתיחת חשבון PAYPAL לשם הקלת תשלום דמי החבר ע"י החברים שיבקשו לשלם באמצעי זה – אושר, בינתיים ללא תוצאות 

רוס (LA) – יביא הצעות להענקת שי באסיפה השנתית + רכישה של ארגז של יין בעלות של 200 יורו לדוכן האגודה בפרידריכסהאפןאושר 

אבינועם (HF) ממסר ה UHF אשר נתרם ע"י ג'ף שריזר4Z1JD  נבדק והופעל. לאחר רכישת דופלקסר מתאים נבחן את התקנתו ואת הפעלתו כממסר דיגיטלי . ממסר R7 טופל. כל חבר רשאי להשאיל את הגנרטור שנקנה ליום שדה. 

מיכאל (KF) ברצוני לבחון הדפסת עיתון הגל בצבע. לשם כך אציג בישיבה הבאה את המשמעות הכספית של הדפסתו בצבע לצורך דיון החברים