Thu 3/17/2016 1:18 AM

 

מעט נתונים יבשים לגבי כמות החובבים בישראל:

 

שנה

מספר חברי אגודה

2009

413

2010

502

2011

389

2012

380

2013

511

2014

438

2015

468

2016*

314

 

* יש חברי אגודה שנוהגים לשלם ביום השדה ביער האילנות ובאסיפה השנתית לכן הנתון של שנת 2016 הוא לא סופי.

 

 

 

IARC-MEMBERS

 

ססטיסטיקה כללית של שלושת השנים האחרונות:

 

88 מצטרפים חדשים לאגודה ב 2013

מתוכם 36 עזבו ב 2014 ולא חזרו, 23 נוספים עזבו ב 2015. 

כלומר בתוך שנתיים עזבו כשני שליש.

 

35 מצטרפים חדשים לאגודה ב 2014

מתוכם 23 עזבו ב 2015.

שוב, עזבו כשני שליש - הפעם בתוך שנה.

 

77 מצטרפים חדשים לאגודה ב 2015

מוקדם לקבוע כמה עזבו מפני שהנתונים לשנת 2016 לא שלמים.

 

כל המצטרפים החדשים הם חובבים שעשו את הקורס המקוון - החברות באגודה בשנה הראשונה ניתנה להם ללא עלות.

 

שאלה לבדיקה: למה אחוז גבוה עוזב כ"כ מהר? (השערות: עלות דמי חבר, תפקוד לקוי של האגודה, מיצוי מהיר של התחביב . . . ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

חלוקה לדרגות נכון ל 2016:

או"ק זרים

מאזינים

דרגה ג

דרגה ד

דרגה ב

דרגה א

10

40

9

27

154

74

 

שאלה לבדיקה: למה הייצוג של דרגה ד' באגודה נמוך בהרבה מהחלק שלהם באוכלוסיה הכללית? (השערות: השירות שהאגודה מספקת לא עונה על הצרכים של דרגה ד' - למשל: שירות QSL לא רלוונטי, מיעוט ימי שדה, אי השקעה בממסרים)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

+     אין בנ"ל שום פרשנות או ביקורת - הנתונים הם יבשים.

++   כל המידע הנ"ל זמין בספרי האגודה ובבסיס הנתונים שלה

+++ השאלות לבדיקה הן לא שאלות רטוריות - בירור התשובה יעזור לקדם את התחביב.