Грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије не спада у српске грбове, али су Срби живели у овој држави добрих пола века, па га не можемо игнорисати. Датум који видимо на грбу, 29. новембар 1943. је дан када је отпочело друго заседање АВНОЈ-а у Јајцу. Петокрака је симбол комунистичке државе, а у средини доминира шест пламенова. Они су представљају шест народа Југославије.Ово је посебно интересантно јер их је првобитно било пет, а онда је начињен преседан у светској историји (први и једини), да је вероисповести признат статус нације.

   Муслимани су постали нација, а не као до тад Срби или Хрвати муслиманске вероисповести. Тиме је такође и начињена логичка грешка прекршаја правила деобе, јер деоба није јединствена (не користимо једно правило деобе, "totum divisionis", већ два). Можемо ставити у исту категорију Руса и Пољака, али не и Руса и католика. Ако постоји муслиманска нација, зашто онда не би постојала и католичка или протестантска. Не треба заборавити да Србин може бити православне али и католичке или муслиманске вероисповести.