SAVEZ RADIO AMATERA JUGOSLAVIJE

RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

 

KT TAKMIČENJE "VIDOVDAN 2001"

   

I ORGANIZATOR: U okviru proslave dana "SVEČANOSTI SLOBODE" u Kruševcu Radio klub "Bagdala"- YU1ADO organizuje KT  takmičenje "Vidovdan 2001".

II UČESNICI: Sve licencirane ARS iz SRJ i Republike Srpske

III VREME ODRŽAVANJA: Takmičenje se održava 22.06.2001.god. (petak) na frekvencijama od 3.5 MHz do 3.8 MHz (van DX opsega) i to u dva perioda:

     1. Prvi period CW

   Od 17:30 do 18:30 (MEZ) na frekvencijama od 3.510 do 3.580 MHz.

        2.  Drugi period SSB

   Od 18:30 do 19:30 (MEZ) na frekvencijama od 3.675 do 3.775 MHz.

 IV RAZMENA PODATAKA: Pozivni znak ARS, RS(T), redni broj veze počev od 001 i uvećava se za 1 u svakoj narednoj vezi, a nastavlja se i u drugom periodu. Stanice iz Kruševca odnosno množitelji davat će raport bez rednog broja veze uz oznaku (VD) telegrafijom, a telefonijom reč "Vidovdan".

Stanice "Množitelji" su:

YU1ADO, YU1AGB, YU1CF, YU1IV, YT1XB, YZ1SV,

YU1OL, YT1AT, YU1KX, YU1EQ, YU1WR , YU1SZ,

YU1KZ, YZ1SO, YU1HQ, YU1NT, YU1IMN 

 V KATEGORIJE U TAKMIČENJU:

1. Jedan operator (lične ARS),

2. Više operatora (klupske ARS),

3. Prijemni amateri (SWL).

 

VI BODOVANJE:

1. Svaka ispravna veza donosi 5 poena CW, 2 poena SSB

2. Istu stanicu dozvoljeno je raditi samo jednom u svakom periodu

3. Za svaku neispravnu vezu (nekompletnu, dopisanu,…) oduzima se 10 poena

4. Medjusobne veze u istom PTT broju se ne boduju (npr. 37211 i 37211...),

5. Svaki učesnik u takmičenju koji poąalje dnevnik organizatoru,

   mora imati obavezno uradjen znak MNOŽITELJA YU1ADO

   u bilo kom periodu, u suprotnon dnevnik će služiti samo za kontrolu,

 

    Konačan zbir poena dobija se zbirom poena iz prvog perioda

pomnožen sa brojem množitelja, plus zbir poena iz drugog perioda

pomnožen sa brojem množitelja iz drugog perioda.

 

 

VII SNAGA ARS: Snaga ARS mora biti uskladu sa licencom operatora.

 

VIII NAGRADE: Organizator dodeljuje diplome. Stanice učesnici koji pošalju svoj dnevnik sa obavezno urađenim YU1ADO i minimumom od 20 CW ili 20 SSB veza dobijaju učesničku diplomu.

 

IX TAKMIČARSKA KOMISIJA: Takmičarske dnevnike pregledaće komisija u

sledećem sastavu YU1IV, YZ1SV, YT1XB.

 

X DNEVNIK I ZBIRNI LIST:

 

Dnevnik sadrži: datum, vreme (MEZ), pozivni znak korespodenta,

razmenjene raporte i redne brojeve veza,

a kod stanica iz Kruševca oznaku VD ili Vidovdan.

 

Zbirni list sadrži: Naziv takmičenja i datum održavanja,

pozivni znak takmičara, ime i adresu, poštanski broj mesta,

pozivne znake ostalih članova ekipe (ako ih ima),

broj veza i broj poena (za svaki period), ukupan broj veza i

ukupan broj poena, kraći opis uređaja, antena i izjavu

o pridržavanju propozicija.

 

Dnevnike poslati najkasnije 15 dana nakon održavanja takmičenja,

a najkasnije do 7. Jula 2001. God.(važi poštanski žig) na adresu:

 

RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

P.O. Box.136    37000 KRUŠEVAC

 

ili na mail (u doc, txt ili CT formatu):

 

yu1iv@qsl.net

 

uz obaveznu potvrdu (REPLY) prijema dnevnika 

XI OBJAVLJIVANJE REZULTATA: Rezultati takmičenja će biti objavljeni na biltenu SRJ-a i na ovoj listi, a diplome dostavljene poštom najkasnije 60 dana od završetka takmičenja.

                                           

                                                TAKMIČARSKA KOMISIJA