SAVEZ RADIO AMATERA JUGOSLAVIJE

RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

 

   R E Z U L T A T I

KT TAKMIČENJE "VIDOVDAN 1999"

KATEGORIJA KLUPSKIH ARS - KT

  1. YZ75AVA ........................ 2935

  2. YU1HFG ........................ 2890

  3. YU1EFG ........................ 2855

  4. YU4ACL ........................ 2641

  5. YU1ABH ........................ 2640

  6. YU7AZG ........................ 2554

  7. YU1AAX ........................ 2210

  8. YU1BDK ........................ 2175

  9. YU1INO ........................ 2087

 10. YT1S    ........................ 2033

 11. YU4CFG ........................ 1580

 12. YU1BRU ......................... 849

 

KATEGORIJA LIČNIH ARS - KT

  1. YU1AR ......................... 2874

  2. YU4AR ......................... 2751

  3. YU1JU ......................... 2286

  4. YU1KO ......................... 2200

  5. YU1ED ......................... 1018

  6. YU7KN .......................... 792

KATEGORIJA KLUPSKIH ARS - UKT

 1. YU1AAX ......................... 6380

        Ovom prilikom želimo da se  zahvalimo svim takmičarima koji su uzeli učešće u KT i UKT takmičenju "Vidovdan-99", posebno onima koji su poslali takmičarske dnevnike, kao i stanicama množteljima sa željom da se čujemo i narednih godina u još većem broju  73!

    Svim takmičarima čestitamo na postignutom uspehu, a posebno pobednicima.

 TAKMIČARSKA KOMISIJA

RK "BAGDALA" - KRUŠEVAC