SAVEZ RADIO AMATERA SRBIJE

RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

 

KT TAKMIČENJE "VIDOVDAN 2003"

   

I ORGANIZATOR: U okviru proslave dana "SVEČANOSTI SLOBODE" u Kruševcu Radio klub "Bagdala"- YU1ADO organizuje KT  takmičenje "Vidovdan 2003".

II UČESNICI: Sve licencirane ARS iz SRJ i Republike Srpske

III VREME ODRŽAVANJA: Takmičenje se održava 28.06.2003.god. (subota) na frekvencijama od 3.5 MHz do 3.8 MHz (van DX opsega) i to u dva perioda:

     1. Prvi period CW

   Od 18:30 do 19:30 (MEZ) na frekvencijama od 3.510 do 3.580 MHz.

        2.  Drugi period SSB

   Od 19:30 do 20:30 (MEZ) na frekvencijama od 3.675 do 3.775 MHz.

 IV RAZMENA PODATAKA: Pozivni znak ARS, RS(T), redni broj veze počev od 001 i uvećava se za 1 u svakoj narednoj vezi, a nastavlja se i u drugom periodu. Stanice iz Kruševca odnosno množitelji davat će raport bez rednog broja veze uz oznaku (VD) telegrafijom, a telefonijom reč "Vidovdan".

Stanice "Množitelji" su:

YU1ADO, YU1AGB, YU1CF, YU1IV, YT1XB, YZ1SV, YZ1SL

YU1OL, YT1AT, YU1KX, YU1EQ, YU1WR , YU1SZ,

YZ1KZ, YZ1SO, YU1DT, YU1NT, YU1IMN i dr. 

 V KATEGORIJE U TAKMIČENJU:

1. Jedan operator (lične ARS),

2. Više operatora (klupske ARS),

3. Stanice organizatora,

4. Prijemni amateri (SWL).

 

VI BODOVANJE:

1. Svaka ispravna veza donosi 3 poena CW, 2 poena SSB

2. Istu stanicu dozvoljeno je raditi samo jednom u svakom periodu

3. Za svaku neispravnu vezu (nekompletnu, dopisanu,…) oduzima se 6 poena

4. Svaki učesnik u takmičenju koji pošalje dnevnik organizatoru,

   mora imati obavezno uradjen znak MNOŽITELJA YU1ADO

   ili barem 3 stanice organizatora po periodu, u suprotnom dnevnik će služiti samo za kontrolu,

 

    Konačan zbir poena dobija se zbirom poena iz prvog perioda

pomnožen sa brojem množitelja, plus zbir poena iz drugog perioda

pomnožen sa brojem množitelja iz drugog perioda.

 

 

VII SNAGA ARS: Snaga ARS mora biti uskladu sa licencom operatora.

 

VIII NAGRADE: Organizator dodeljuje diplome. Stanice učesnici koji pošalju svoj dnevnik sa obavezno urađenim minimumom od 10 CW i 15 SSB veza dobijaju učesničku diplomu (minimum 1 (3) stanice organizatora po periodu).

 

IX TAKMIČARSKA KOMISIJA: Takmičarske dnevnike pregledaće komisija u

sledećem sastavu YU1IV, YZ1SV, YT1XB.

 

X DNEVNIK I ZBIRNI LIST:

 

Dnevnik sadrži: datum, vreme (MEZ), pozivni znak korespodenta,

razmenjene raporte i redne brojeve veza,

a kod stanica iz Kruševca oznaku VD ili Vidovdan.

 

Zbirni list sadrži: Naziv takmičenja i datum održavanja,

pozivni znak takmičara, ime i adresu, poštanski broj mesta,

pozivne znake ostalih članova ekipe (ako ih ima),

broj veza i broj poena (za svaki period), ukupan broj veza i

ukupan broj poena, kraći opis uređaja, antena i izjavu

o pridržavanju propozicija.

 

Dnevnike poslati najkasnije 15 dana nakon održavanja takmičenja,

a najkasnije do 13. Jula 2003. God.(važi poštanski žig) na adresu:

 

RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

P.O. Box.136    37000 KRUŠEVAC

 

ili na mail (u doc, txt ili CT formatu):

 

[email protected]

 

uz obaveznu potvrdu (REPLY) prijema dnevnika 

XI OBJAVLJIVANJE REZULTATA: Rezultati takmičenja će biti objavljeni na biltenu SRJ-a i na ovoj listi, a diplome dostavljene poštom najkasnije 60 dana od završetka takmičenja.

                                           

                                                TAKMIČARSKA KOMISIJA