VIDOVDAN 2003

Konačni rezultati

 Takmičarska komisija je završila pregled pristiglih dnevnika
za takmičenje 'VIDOVDAN-2003' i proglašava rezultate, i to:

 

Kategorija više operatora:

Red

CALL

Prijavljeno

poena

Osvojeno

poena

Broj veza

CW/SSB

Množitelji

CW/SSB

O B R A Z L O Ž E NJ E

1 YU1AAX

2394

2394

39/45 12/11  
2 YU1AST 2480 2312 42/43 12/10 Pogrešno primljen znak množitelja  broj veze-81  poništena veza i oduzeto 6 poena (propoz. VI/3)
3 YT1Z 1960 1960 36/44 10/10  
4 YU1AHW 1980 1958 33/35 12/11 Poništena veza sa 9A8DU (prop. II)
5 YU7BPQ 1552 1552 28/40 8/11  
6 YU4CFG 1270 1536 30/42 9/10 Pogrešno primljen znak množitelja 018  neobeležena dupla 055, i pogrešno obrač. poeni..
7 YU7AZX 1100 1100 22/35 5/11  
8 YT1U 1268 990 32/33 7/6 Pogrešno primljen znak množitelja  broj veze-006  neobeležena dupla 048 i oduzeto 12 p i 2 mn..
9 YU1AXY 958 804 12/36 4/10 Pogrešno primljen znak množitelja  broj veze-049  poništena veza i oduzeto 6 poena po propoz..

 

Kategorija jedan operator:

Red

CALL

Prijavljeno

poena

Osvojeno

poena

Broj veza

CW/SSB

Množitelji

CW/SSB

O B R A Z L O Ž E NJ E

1 YU1KT

2420

2422

41/43 12/11 Pogrešno sabran broj veza i poena
2 YU1AB 2590 2412 42/48 12/10 Pogrešno primljen znak množitelja  broj veze-50  poništena veza i oduzeto 6 poena (propoz..VI/3)
3 YU1EA 2394 2394 39/45 12/11  
4 4N1JA 2358 2358 38/45 12/11  
5 YU1JU 2090 2198 36/41 12/11 Pogrešno obračunati poeni
6 YU7RN 1936 1936 33/34 12/11  
7 YU1YM 1950 1782 30/39 11/11 Pogrešno primljen znak množitelja  broj veze-061  poništena veza i oduzeto 6 poena (propoz..VI/3)
8 YU1QL 1603 1603 33/39 9/9  
9 YZ1GD 1362 1440 26/41 9/9 Pogrešno obračunati poeni
10 YU1IR 1654 1110 28/35 7/9 Pogrešno primljeni znaci množitelja  br. veze-038 i 061, poništene 2 veze, pogrešno obračunati poeni
11 YU1MI 1229 1106 16/35 8/11 Pogrešno primljen znak množitelja  broj veze-002  poništena veza i oduzeto 6 poena (propoz..VI/3)
12 YU7DZ 1038 1101 7/33 7/10 Pogrešno obračunati poeni
13 4N1GZ 745 745 21/19 7/8  
14 4N7SDQ 503 503 15/23 3/8  
15 YU1HFG 486 498 15/19 6/6 Pogrešno obračunati poeni

 

Kategorija prijemni amateri:

Red

CALL

Prijavljeno

poena

Osvojeno

poena

Broj veza

CW/SSB

Množitelji

CW/SSB

O B R A Z L O Ž E NJ E

1 YU1RS-461

2412

1922

36/42 11/9 Pogrešno primljeni znaci množitelja  poništene 2 veze, pogrešno obračunati množitelji

 

Dnevnike za kontrolu poslali ili rasporedjeni zbog nedostataka elemenata za bodovanje jer nemaju radjen YU1ADO ili tri stanice organizatora u svkom periodu (propozicije tačka VI/4):

YU1TO, YZ6ADD, YU4KS, YU1NB, YU4MS

    

NAPOMENE:

* Stanice YU1AB i YU1AST su imale ubedljivo najviše poena ali zbog grešaka u prijemu pozivnih znakova množitelja i to u SSB(?) delu, nisu pobedile. 

* Bilo je primedbi i na rad stanice YU1AB koja je u 1. minutu takmičenja već imala 7 veza ali je uvidom u takmičarske dnevnike stanica sa kojima je YU1AB radio, sve bilo OK, naročito ako se uzme da su to sve stanice iz vrha: YU1AAX, YU1JU, YU7RN, 4N1JA, YU1AHW, YU1NT ...  

*Za visse detalja oko rezultata takmiccenja mozzete se obratiti YU1IV na
       mives@ptt.yu ili mobilni 064/14-66-081.
           

Pristiglo je ukupno 30 dnevnika. Cestitamo pobednicima, a
ostalima želimo više uspeha u sledećem kontestu 2004 !
Zahvaljujemo se za uccesce u takmiccenju, a posebno svima
koji su poslali svoje dnevnike.

Nagrade i diplome ce biti uruccene na sledecem susretu radioamatera sa repetitora R2 i OTC kluba  23. avgusta 2003. u Domu vojske SiCG u Kruševcu sa početkom u 15h

Detaljnije o ovom susretu svakodnevno na R2 od 22h30 kod voditelja skeda kasnokasnioca ili kod Predsednika IO kluba 063 898 36 81.

Uplate za HAMfest od 450,00 najkasnije do 20.08.2003.

na ž.r.kluba YU1ADO

                205-24933-76

u rubriku poziv na broj staviti pozivni znak, ime i prezime, u svrha hamfest,a u korisnik RK Bagdala Kruševac. 

Kruševac, 15.08.2003.                73 - yu1iv,yt1xb,yz1sv