KRATAK ISTORIJAT MOJE RADIO AMATERSKE AKTIVNOSTI

 

1. U septembru 1961. dolazak i učlanjenje u YU1BKL, zahvaljujući Vladi YU1NOP (sada YU1BB)

2. Novembar 1962. početak rada na UKT sa "pendlerom" pod poz. znakom "NEIMAR"

3. Položio IV (sada D) klasu u maju 1963.

4. Pozivni znak YU1PKW 1964. (sledi gradnja uređaja i rad na UKT)

5. 1972. godine položio II (sada B) klasu i proradio na KT (Yaesu FT-101)

6. 1973. godine prve SSB veze na UKT opsegu (aktivne SSB stanice: YU1NUJ, YU1NOP, YU1NPZ, YU1NWP, YU1PKW)

7. 1974. godine položio I (sada A) klasu. Modifikacije Yaesu FT-101 prvog mešača.

8.  Februara 1976. godine pocetak rada preko OSCAR satelita

9.  Aprila 1976. prve SSTV veze na KT sa home-made SSTV monitorom

10. Prva SSTV veza preko OSCAR-7 satelita 3. septembra 1976. YU1PKW-DL6YK

11. Prva YU-OE SSTV veza na 144 MHz 11. oktobra 1976. YU1PKW-OE3XUA

12. Krajem 1976 prve ATV veze (YU1NPI-YU1PKW) na 70 cm opsegu. Aktuelni YU ATV 432 MHz rekord: QRB=60 km - decembar 1976.

13. U januaru 1977. zavrsena gradnja FSS (primitivne SSTV kamere) za SSTV

14. U aprilu 1977. zavrsena gradnja prave SSTV kamere

14a. U julu 1977. održana prva COLOR-SSTV veza YU1PKW - DF4FX.

15. U septembru 1977. osvojeno drugo mesto u svetu u SSTV kontestu

16. U decembru 1977. završena gradnja digitalnog SSTV karakter generatora (key-board)

18. Prva YU-OE SSTV veza na 70 cm u aprilu 1978. YU1PKW-OE3XUA

17. Prva 432 MHz EME veza u YU (YU1PKW (YU1OFQ, YU1OAH) - F9FT) 15. jun 1978 g.

17a. Tokom 1978, 1979 i 1980. učešće u konstrukciji i ispitivanju YU0B antene sa grupom amatera iz Beograda. Modifikacije ulaza prijemnika (snižavanje šumnog broja) kod raznih fabričkih uređaja za UKT.

17b. Tokom osamdesetih godina projektovan je i publikovan veliki broj pojačavača snage za KT i UKT.

17c. Napisano je više kompjuterskih programa za proračune niskošumnih pretpojačavača, pojačavača snage i antena.

18. Prva 144 MHz EME veza YU1AW- I2ODI 11. aprila 1981.

19. Prva YU-YU EME veza na 144 MHz YU1AW-YU7PXB  9. maja 1981.

19a. Prva YU-YU EME veza na 432 MHz YU1AW-YU2RGC  9. maja 1981.

20. Prva SSB EME veza na 432 MHz YU1AW-I5MSH 30. maj 1981.

20a. Prva SSB EME veza na 144 MHz : YU1AW-YU3USB, 21 novembra 1982.

20b. Prva SSB EME veza na 1296 MHz: YU1AW-OE9XXI, 21 oktobra 1984.

21. Osvojen WAC na 432 MHz EME jula 1981.

22. 17. septembra 1982 prva veza na 1296 MHz EME YU1AW-PA0SSB

23. Rad preko OSCAR-10 satelita u B modu 1983.

24. 1983. nekompletne veze na 2304 i 2320 MHz EME, slušano više stanica.

25. Prve veze na 10 GHz 1982.

26. Rekordna veza na 10 GHz  YU1AW-YU1BB, YU1OAM (28.avgusta 1982.) Aktuelni YU rekord na 10 GHz FM: QRB= 202 km.

27. Prve PAKET RADIO komunikacije u YU1 (aktivne stanice: YU7EI, YU7M??(Zdravko), YU1AW) početkom 1986.

27a. Konstrukcija niskošumnih bezuslovno stabilnih GaAs FET pretpojačavača za EME tokom 1987 i 1988.

28. Predavanje o EME radu na Elektrotehničkom fakultetu u Budimpešti, oktobar 1982.

29. Predavanje o bezuslovno stabilnim EME GaAs FET pretpojačavačima na evropskom skupu radioamatera u Vanhajmu (Nemačka), septembar 1991.

29a. Predavanje o Cevnim pojačavačima snage na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani na 8. UKV Srečanju, april 2002.

30. Konstrukcija novih GaAsFET i MOSFET pretpojačavača (1998-2000.) i Ultra Linearnih niskošumnih pojačavača (1999-2001.)

30a. Konstrukcija novih, ekstremno niskošumnih HEMT pretpojačavača sa visokom dinamikom (2001-2002.) za 2 m, 70 cm i 23 cm opsege.

30b. Konstrukcija novih, cevnih, multiband pojačavača snage za HF, VHF i UHF opsege. (2001-2002.)

31. Publicistika: Veći broj članaka u domaćim (Radio-amater, VHF-UHF Bilten i Info Elektronika) i stranim časopisima. Objavljene konstrukcije i teorijski članci u Nemačkoj (UKW Berichte, VHF Communication, Dubus), SAD (Ham Radio), V. Britaniji (RadCom), Danskoj (Elektron), Australiji (Casopis Australijskog Instituta za Telekomunikacije), Sloveniji (CQ ZRS).

 

Dragan, YU1AW