Dragoslav Dobričić: Satelitska TV - demistifikacija jednog sna (2).

 

NE SAMO ŠTA, NEGO I KAKO

 

Šta je satelit, kako neko telo postaje Zemljin satelit i zašto sateliti za SAT TV moraju biti na precizno

određenoj orbiti? Da bismo odgovorili na ova i mnoga druga pitanja moramo da krenemo od

početka koji se proteže daleko u prošlost.

 

Ako pogledamo ljudsku istoriju, posebno razvoj prirodnih nauka i ljudskog znanja, videćemo jednu

upadljivu činjenicu koja stoji u osnovi svakog razumevanja prirode i njenih zakona.

Stiče se utisak da se svako znanje može podeliti u dva vrlo jasno razgraničena i odeljena nivoa. Prvi

nivo je onaj koji nam daje informaciju o nekoj pojavi, koja jednostavno kaže da nešto, neka stvar,

postoji ili se neka pojava dešava. Recimo, kao ilustracija neka posluži znanje o tome da je Mesec uvek

istom stranom okrenut ka Zemlji. Znanje o ovoj činjenici je staro hiljadama godina.

Međutim, za razliku od tog znanja koje nam daje odgovor na pitanje "šta", "gde" ili "kada", postoji i

jedno dublje znanje koje odgovara na pitanje "kako" ili "zašto". Pa tako, recimo, da bismo odgovorili

na pitanje zašto Mesec okreće stalno istu stranu ka Zemlji, moramo znati još mnogo toga što

objašnjava ovaj fenomen. Moramo, između ostalog, znati Njutnov zakon gravitacije, i kao posledicu

toga, tzv. plimsko dejstvo koji nam onda objašnjavaju pojavu plime i oseke, ali i sinhronizaciju

Mesečeve rotacije sa njegovim obilaskom oko Zemlje.

Dakle, tek to objašnjavalačko znanje je ono znanje koje je neophodno da bi se neka pojava razumela!

Pa tako nije nikakva mudrost znati da se na Zemlji smenjuju godišnja doba, ali je shvatanje onoga što

stoji u osnovi ove pojave, tj. razlog zašto do toga dolazi, ono što možemo nazvati stvarnim znanjem!

Tako je to oduvek bilo, pa su i u stara vremena, kao i danas, ljudi imali mnogo onog što danas

nazivamo posmatračko znanje, ali nisu razumevali suštinu. Međutim, i tada je bilo ponekog ko je

osećao da postoji neki dublji razlog iza određene pojave i tragao je za njim.

 

Pogled u nebo

 

Pogled u noćno nebo je čoveka oduvek ispunjavao strahopoštovanjem. Ništa kao taj pogled u

milijarde drugih svetova nije mu jasnije, očiglednije i nedvosmislenije pokazivao svu njegovu

ništavnost i beznačajnost! Možda su baš ta ushićenost lepotom i grandioznošću vasione i njegova

sopstvena beznačajnost u odnosu na nju, nagnali čoveka da u traganju za smislom svog sopstvenog

postojanja upravo krene od razumevanja smisla i reda tog bezdana koji se širi iznad njegove glave.

Intuitivno je osećao da je zbog svoje neraskidive veze sa njim, smisao svemira ujedno i njegov smisao,

a da su red i zakoni koji vladaju u njemu - na neki način i njegovi.

Tako su ljudi bili upućeni na potrebu ne samo da znaju da će sunce sutra ujutru izaći, nego i da znaju

- zašto?

 

Šta je u centru?

 

Taj pokušaj otkrivanja i razumevanja zakona po kojima funkcioniše vasiona datira najmanje nekoliko

hiljada godina pre Hrista u prošlost. Mnogi stari spomenici nam nedvosmislemo pokazuju da su ljudi

onoga vremena i te kako mnogo polagali na merenje vremena i kalendar, o čemu rečito svedoče i

Stounhendž u Engleskoj, i piramide u Egiptu, i mnoge građevine Maja, Inka i Acteka u Južnoj i

Centralnoj Americi.

Trideset vekova pre Hrista su u Kini sveštenici umeli da predskazuju tačna vremena pomračenja

Sunca i Meseca. Slično je bilo i u Mesopotamiji i Egiptu, gde su opet sveštenici izradili veoma tačan

kalendar. Imena sazvežđa Zodijaka, podelu godine na12 meseci i uvođenje prestupne godine

dugujemo njima.

Stari Grci su još u šestom veku pre nove ere, u skladu sa tadašnjim naglim razvojem filozofije i nauke

uopšte, počeli da konstruišu misaone modele kojima su želeli da objasne prividno kretanje Sunca,

Meseca, planeta i zvezda. Osim toga, kasnije su, sa procvatom geometrije, pokušavali i da odrede

dimenzije nebeskih tela i njihovu udaljenost.

Utisak, koji je stvaralo posmatranje kretanja Sunca i zvezda, snažno je podržavao verovanje da je

Zemlja u centru svemira, a da se sve ostalo u njemu okreće oko nje.

Bio je to geocentrični pogled na svet. U tom sistemu su, ne samo Mesec i planete, već i samo Sunce

bili zemljini sateliti!

Međutim, prividno kretanje planeta je značajno odstupalo od očekivanog, tako da su još u ta davna

vremena ljudi posegli za onim što je moglo da objasni i ta odstupanja. Postavili su Sunce u centar

sveta. Bio je to heliocentrični pogled na svet.

U sledećem broju videćemo kako je jedan mudar momak iz Aleksandrije po imenu Aristarh još u 3.

veku pre nove ere, ne samo predložio, nego i obrazložio heliocentrični sistem sveta, a zatim i odredio

dimenzije Zemlje, Meseca i Sunca kao i njihove relativne udaljenosti. Sve ukazuje na to da je Aristarh

znao da je Mesec prirodni zemljin satelit!

Ne čini li vam se da, samo zato što posedujemo i koristimo moćnu tehnologiju i ogromno, vekovima

akumulisano znanje, ponekad malo potcenjujemo znanje i mudrost starih naroda? I zar ta činjenica

da su oni i bez svega toga došli do zapanjujućih otkrića ne ide upravo njima u prilog, a ne nama?