Home Up 3D Korner reflektor antene Fid antene za parabole Obelisk antene Optimalna BiQuad antena Delitelj Quados antene Amos antene

 

Quados antene

 

NOVO!

Zaštita od atmosferskog pražnjenja za Amos i Quados antene

   

 

Uporedite pojačanja i uglove pokrivanja različitih verzija Quados antena:

   

 

Quados 4 sektorska antena za 2.4 GHz (2007)

Nova horizontalno polarizovana antena sa 4 kvada i horizontalnim uglom pokrivanja od 70 st. za -3 dB i 90 st. za -6 dB za 2.4 GHz Wireless LAN Access Point-e.

                                       

 

                       

Sagradio: Trivke

 

Quados 6 sektorska antena za 2.4 GHz (2007)

Nova horizontalno polarizovana antena sa 6 kvadova i horizontalnim uglom pokrivanja od 70 st. za -3 dB i 90 st. za -6 dB za 2.4 GHz Wireless LAN Access Point-e.

quados.pdf (960 kB)

                                           

 

Quados 8 sektorska antena za 2.4 GHz (2007)

Nova horizontalno polarizovana antena sa 8 kvadova i horizontalnim uglom pokrivanja od 70 st. za -3 dB i 90 st. za -6 dB za 2.4 GHz Wireless LAN Access Point-e.

                                       

 

                   

Sagradio: Trivke

 

           

Sagradio: Jorge Alberto Igreda Acero - Lima, Peru

 

Home Up 3D Korner reflektor antene Fid antene za parabole Obelisk antene Optimalna BiQuad antena Delitelj Quados antene Amos antene