CW Kod ve Anlamları

Amatör Radyocuların kullandığı CW(Continious Wave) haberleşmesinde nasıl ki bir
dizi iletişim kısaltmalar ile yapılıyorsa,günlük konuşma sırasında kullanılan sözcük ya da
kavramların da kısaltılmış olarak birer karşılıkları vardır.Zamandan ve herkese açık
ortamların gereksiz yere fazladan işgal edilmemesi amacı ile geliştirilen konuşma dilindeki
kısaltmaların,e-mail/e-posta gibi diğer elektronik ortamlara da uyarlanması sözü konusudur.
Bu kısaltmalar esas olarak CW haberleşmesi sırasında kullandığı gibi bir RTTY
(Radio Tele Type Teleks) haberleşmesinde de kullanılmaktadır.
Bu Cw kodları amatörlerin QSO sunu kolaylaştırmıştır.
 
CW Kodu İngilizcesi Türkçesi
ABT About Hakkında
ADR Address Adres
AGN Again Tekrar
ANT Antenna Anten
AR Over Tamam(her konuşma sonunda)
AS Stand By Beklemede Kalın
BK Break Ara
BUG --- Yarı otomatik maniple
C Confirm Doğru/Teyid
CFM Confirm Doğru/Teyid(daha kesin ifade)
CK --- Sözcük sayısı
CL Closing Haberleşmeyi tamamen kesiyorum
CLD Called Çağrı
CONDX Conditions Şartlar/Koşullar
CONGS Congrulation Tebrikler
CQ Seek you Gelen çağrı/arıyorum
CUL See you later Sonra görüşmek üzere
CW Continious Wave Mors Haberleşmesi
DR Dear Sevgili(hitap olarak)
DX Foreign Country Yabancı/Uzak ülke
ELBUG --- Elektronik maniple
ES And Ve
FB Fine business İyi iş /güzel oldu
FER --- Birisi için
FM From Birisinden
GA Go Ahead Devam Et
GA Good Afternoon İyi günler (öğleden sonra)
GB Good Bye Hoşçakal
GD Good Day İyi günler
GE Good Evening İyi akşamlar
GL Good luck İyi şanslar
GLD Glad Memnun olmak
GM Good Morning Günaydın/İyi sabahlar
GMT Greenwich Mean Time 0 Meridyenindeki saat ile
GN Good Night İyi geceler
GND Ground Topraklama
GUD Good İyi
HAM Amateur Amatör
HF High Frequency Yüksek Frekans
HI Laugh Gülmek
HPE Hope Ummak
HR --- Kere/defa
HW How Nasıl
K How Nasıl
KA Head of message Mesajın başı
KHZ KiloHertzFrequency KiloHertzFrekans
KN --- Davet Etmek
KW --- Davet Etmek
LOG Logbook Kayıt Defteri
LSN Listening Dinliyorum
MHZ Mega Hertz Frequency Mega Hertz Frekans
MIN Minute Dakika
MNI Many Çok
MSG Message Mesaj
NIL --- Yok
NR Near Yakın
NW Now Şimdi
OB Old Boy Genç Erkek
OK Old Boy Genç Erkek
OM Old Man Yetişkin Erkek
OP Operator Kullanıcı
OPR Operator Kullanıcı
PSE Please Lütfen
PWR Power Güç
R Roger Anlaşıldı
RCVD Received Alındı
RF Radio Frequency Radyo Frekansı
RPRT Report Rapor(metin)
RPT Repeat Tekrar
RTTY Radio Tele Type Teleks ---
RST Report Rapor(çağrı)
RX Receiver Alıcı
S Soon Hemen
SIG Signal Sinyal(Tekil)
SIGS Signals Sinyal(Çoğul)
SK Silent Key Görüşme bitt(diğer anlamı:ölen amatör)
SKED Rendezvous Randevu
SRI Sorry Özür dilerim
STN Station İstasyon
SUM Some Bazı
SVC Service Hizmet
SWL Short Wave Listener Kısa dalga dinleyicisi
TEST Contest Yarışma
TEST Test Deneme
TFC Traffic Haberleşme Trafiği/Muhabere
TKS Thanks Teşekkürler
TU Thank You Teşekkür Ederim
TX Transmitter Verici
TXT Text Metin
U You Sen
UR Your Senin
UTC Time Zaman(saat bilgisi verirken)
VHF Very High Frequency Çok Yüksek Frekans
VIA Via Üstünden
VY Very Çok
WKD Worked Yapılmış/bitmiş iş
WPM Word per minute Dakika başına düşen sözcük
WX Wheather Conditions Hava Durumu
XYL Extra Young Lady Yetişkin Kadın
YL Young Lady Genç Kadın

Ana Sayfaya dönüş