Geri

FBB MailBox DOS Komutları

FBBDOS için mevcut komutlar:

? Ve HELP - Bu Yardım menüsü.

O - Seçenekler (sayfalama ayarı,kullanılacak taban no'su)

DIR - Mevcut direktörleri listele.

DU - Disk kullanım alanı.

EDIT - Bir dosyanın yazılması.

GET - Bir ASCII dosyasını BBS'ten almak için.

PUT - Bir ASCII dosyasını BBS'e göndermek için.

CD - Direktör değiştirmek.

MD and MKDIR - Direktör oluşturmak.

COPY - Dosya kopyalamak.

DEL - Dosya silmek.

RD and RMDIR - Direktör silmek.

TYPE - Bir ASCII dosyasını sayfalar halinde almak için.

BGET - AUTOBIN yapısıyla bir dosya transferi yapmak.

BPUT - AUTOBIN yapısıyla bir dosyayı BBS'e transfer etmek.

YGET - YAPP yapısıyla dosya almak.

YPUT - YAPP yapısıyla bir dosya göndermek.

XGET - XMODEM ile dosya almak (via modem)

XPUT - XMODEM ile dosya göndermek (via modem)

X1GET - 1k-XMODEM ile dosya almak (via modem)

YGET - YMODEM ile dosya almak (via modem)

ZGET - ZMODEM ile dosya almak (via modem)

LIST - Varsa direktör listesini açıklaması ile birlikte görme.

PRIV - şahsınıza ait özel bir direktöre geçiş.

VIEW - .ZIP. .ARC ve .LZH-dosyalarının içeriğini görüntüler.

NEW - En son NEW komutundan bu yana yeni dosyaların listesi.

EXIT, F ve QUIT - BBS-bölümüne geri dönüş.

B - Ayrılma-Disconnect.

MSDOS'ta olduğu gibi bir diskten diğerine A: veya C: komutları ile geçebilirsiniz (Eğer BBS birden fazla gerçek veya zahiri disk kullanıyor ise).

Ayrıntılı Yardım almak istiyorsanız ? komut kullanınız.

 

"O" KOMUTU

O-komutu farklı seçenekler verir :

Sadece O kullandığınız lisan,sayfalama ve taban sayısını gösterir.

- OP mesajlarda sayfalama var/yok seçeneği.

- OP [satır sayısı] belirtilen sayıda satıra sahip sayfalama yapmak için

- OL kullanılabilen lisanların listesi.

- OL[boşluk][lisan numarası] belirtilen lisanı seçmek için.

- ON kullandığınız taban sayısını gösterir.

- ON [sayı] yeni bir taban sayısı seçmek. yazdığınız sayı,1000 ile çarpılacak

ve böylece eğer ON 54 yazmışsanız, taban sayınız 54000 olacaktır.

Bundan sonra, 54025 numaralı mesajı okumak için R 25 yazabilirsiniz.

(aynı taban sayısı ON 54000 yazılarak da elde edilebilir.)

- OR BBS'deki bütün kişisel mesajları listelemek/okumak istiyorsanız.

- OM her bağlandığınızda yeni mesajların listesini almak isterseniz bu komutu

gönderin.

 

"DIR" KOMUTU

DIR-komutu mevcut direktörlerin içindekileri gösterir. DIR ile bir yol

ismi de kullanılabilir, DIR \TEST gibi, ayrıca değişkenlerde kullanılabilir

Örnek : DIR *.SYS

 

"DU" komutu

DU-komutu ile kullanılan/kullanılabilir disk alanını görebilirsiniz.

 

"EDIT" komutu

BBS'deki (text) metin dosyalarını yazmak için kullanılır.

Kullanılabilen komutlar şunlardır:

? : Kullanılabilen bütün komutları listeler.

A : Kullanılan satırdan sonra bir satır ekler. Yeni satır için yazılan yazının başında bir A harfi bulunacaktır. Eğer yazıyı takip eden birden fazla komut varsa, yazı sonraki komuttan önce konulacak bir"/" işareti ile bitirilmelidir. eğer "/" işareti kendisi olarak kullanılırsa, "/" işaretinden önce bir "\" işareti konulmalıdır. Eğer "\" işareti geçerli

bir karakter olarak kullanılacaksa "\\" şeklinde iki kere yazılmalıdır. işaret imleci yeni satırın başında olacaktır.

B : Dosyanın başına gitmek.

E : Dosyanın sonuna gitmek.

F : Dosyada bir karakterin veya uzantısının ilk bulunduğu yeri araştırmak. Arama bulunulan satırdan başlar. Eğer birden fazla komut bağlanacaksa,karakterlerin uzantısı bir "/" işareti ile bitirilmelidir.

I : Bulunulan satırdan önce bir satır ekler. "/" işareti ile bitirmek için A-komutuna ait açıklamayı okuyun.

K : K harfinden önceki,belirtilen sayıda satırı siler.

Örnek: 3K

Eğer bir sayı belirtilmezse sadece önceki 1 satır silinir.

L : Bulunulan satırdan,belirtilen sayıda satırı ileri veya geri taşır. Dosya başına doğru taşımak için sayı eksi (-) olmalıdır.

Örnek: 5L -10L

N : Satırların numaralanması açılır-kapatılır.

P : Bulunulan satırdan belirtilen sayıda satırı gösterir. Mesela 8P bulunulan satırdan başlayarak sonraki 8 satırı görüntüler.

R : Bulur ve değiştirir. Bir karakter uzantısını araştırır ve yenisi ile değiştirir.

Örnek: RTURKEY/TUR bulunulan satırdan dosya sonuna kadar bütün TURKEY'leri TUR olarak değiştirir.

S : Dosyayı kayıt eder.

Q : Dosyayı saklamadan çıkış.

Örnekler :

"EDIT>B5L10P" imleci dosyanın başına getirir, 5 satır aşağı kaydırır, ve buradan itibaren 10 satırı gösterir.

"EDIT>B4L6K-2L1OP" imleci dosyanın başına getirir. 4 satır aşağıya kaydırır, 6 satır siler, 2 satır geri döner ve 10 satır görüntüler.

"EDIT>BFSelam/K-2L5P" imleci dosya başına getirir, "Selam" kelimesini araştırır ve içinde "Selam" kelimesi olan satırları siler 2 satır geri döner ve 5 satır görüntüler.

"EDIT>BFSelam/IC'ler istediğimiz gibidir \/ değildir/-1L3P" imleci dosya başına taşır, "Selam"kelimesini arar ve yazılı olan satırı ekler. Yeni satırda "/" karakteri de

bulunmaktadır. 1 satır geri gider ve 3 satır görüntüler.

"EDIT>SQ" Dosyayı kayıt eder ve editörden çıkar.

 

"GET" KOMUTU

Sayfalama yapmadan,BBS'den bir ASCII-dosyasını almak (download) içindir.

örnek: GET TÜRKÇE.TXT

 

"PUT" KOMUTU

Bir ASCII-dosyayı BBS'e transfer etmek için kullanılır. Eğer aynı isimle bir dosya zaten bulunuyorsa,o dosyanın üzerine yazılamayacağı için, önce varolan dosya silinmelidir. Bir dosyanın silinebilmesi için o dosyanın sizin tarafınızdan yazılmış olması gerekir,diğer kullanıcıların oluşturduğu dosyaları silemezsiniz. örnek: "PUT TEST.TXT"

 

"CD" KOMUTU

"CD" komutu DOS'ta olduğu gibi direktör değiştirmek için kullanılır.

Örnek: CD \TEST

"CD .." bir önceki direktör'e dönmek içindir.

[0/500kb] C:\>

 

"MD" veya "MKDIR" KOMUTLARI

Yeni bir direktör oluşturmak için kullanılır.

Örnek: MD TEST

 

"COPY" KOMUTU

COPY-komutu dosya kopyalamak içindir. Eğer dosya ismi mevcut ise, eski dosyanın üzerine yazılır.

Örnek: COPY DENEME.TXT TEST.TXT

 

"DEL" KOMUTU

DEL-komutu dosyaları silmek içindir. Sadece BBS'e göndermiş olduğunuz dosyaları silebilirsiniz,Sistem Operatörü diğer kullanıcı dosyalarını silebilir.

 

"RD" veya "RMDIR" KOMUTLARI

Bu komut ile bir direktör ortadan kaldırılır. Sadece kendinizin oluşturduğu ve boş olan direktörleri yok edebilirsiniz.

 

"RD" veya "RMDIR" KOMUTLARI

Bu komut ile bir direktör ortadan kaldırılır. Sadece kendinizin oluşturduğu ve boş olan direktörleri yok edebilirsiniz.

 

"TYPE" KOMUTU

BBS'den bir dosyayı almak için bu komutu kullanın. Eğer bbs'de sayfalama özelliğini kullanıyorsanız,dosya transferinde de sayfalama olacaktır.

 

"BGET" KOMUTU

BBS'den bir dosyayı AUTOBIN-protokolü ile ve trx portundan transfer edersiniz.

 

"BPUT" KOMUTU

AUTOBIN protokolü ile bir dosyayı trx portundan BBS'e nakletmek içindir.

 

"YGET" KOMUTU

YAPP-protokolü ile dosya almanız için kullanılır.

Örnek: "YGET FICHIER.EXE"

Dosyaları telefon modemi ile almanız için; YMODEM, YMODEM-BATCH veya YMODEM-G.

 

"YPUT" KOMUTU

YAPP-protokolü ile dosyayı BBS'e göndermeniz için kullanılır.

Örnek: "YPUT TEST.EXE"

 

"XGET" ve "X1GET" KOMUTLARI

Bu komutlar,dosyaları XMODEM- veya 1K-XMODEM- protokolleri ile almak için kullanılır. Sadece BBS'in telefon-modem portlarında çalışırlar.

Örnek: "XGET FICHIER.EXE"

XGET (dosya ismi) (uzunluk) komutu ile son bıraktığınız yerden dosyayı almaya devam edebilirsiniz. örnek: XGET FICHIER.EXE 150000 dosyayı 150000.bayt'tan itibaren transfer etmenizi sağlar. Böylece parçalı olarak alınan dosyalar daha sonra CUT isimli program ile birleştirilip tek bir dosya haline dönüştürülür.

 

"XPUT" KOMUTU

Bu komut XMODEM-protokolü ile dosya göndermeniz için kullanılır. Sadece BBS'in telefon-modem portunda kullanılabilir.

Örnek: "XPUT TEST.EXE"

 

"XGET" ve "X1GET" KOMUTLARI

Bu komutlar,dosyaları XMODEM- veya 1K-XMODEM- protokolleri ile almak için kullanılır. Sadece BBS'in telefon-modem portlarında çalışırlar.

Örnek: "XGET FICHIER.EXE"

XGET (dosya ismi) (uzunluk) komutu ile son bıraktığınız yerden dosyayı almaya devam edebilirsiniz. örnek: XGET FICHIER.EXE 150000 dosyayı 150000.bayt'tan itibaren transfer etmenizi sağlar. Böylece parçalı olarak alınan dosyalar daha sonra CUT isimli program ile birleştirilip tek bir dosya haline dönüştürülür.

 

"YGET" KOMUTU

YAPP-protokolü ile dosya almanız için kullanılır.

Örnek: "YGET FICHIER.EXE"

Dosyaları telefon modemi ile almanız için; YMODEM, YMODEM-BATCH veya YMODEM-G.

 

"ZGET" KOMUTU

ZMODEM-protokolü ile dosya almak için kullanılır.

 

"LIST" KOMUTU

YI komutu YAPP-dosyalarını açıklamaları ile listelediği gibi dosyaları ve

ASCII-dosyalarını da listeler.

 

PRIV KOMUTU

FBBDOS'da özel bir komuttur. Özel bir direktör için yetkili kullanıcı müsaadesi verir. Sadece sistem operatörleri değil,bütün kullanıcılar yetkili kılınabilir.

 

"VIEW" KOMUTU

*.ZIP. *.LZH *.ARC türünde saklanan dosyaların içeriğini görüntüler.

Örnek: VIEW kablo.zip

 

"NEW" KOMUTU

En son NEW komutu gönderdiğinizden bu yana kullanılabilen bütün direktörlerin içindeki yeni dosyaları listeler.

 

"EXIT", "QUIT", "F" KOMUTLARI

FBBDOS'dan çıkış ve BBS-bölümüne geri dönüş.

 

"B" KOMUTU

BBS'ten hemen ayrılmak. (disconnect).