Geri

BayCom MailBox

BayCom, 1990 senesinin şubat ayından beri mevcut olan bir AX.25 yazılımıdır.

Bunun (Hardware kesimi, Dokümanları ve Testi) DG3RBU'ya ve yazılım kısmı da DL8MBT'ye aittir. Bu sistem kullanıcılara ait terminal sistemine, Digipeatere ait bilgi ağına ve ayrıca yine Digipeatere ait mailbox sistemine sahiptir.

Bilgi ağına ait yazılım IBM-AT-uyumlu bilgisayarlarında özel SCC-kartları ile çalışır. Şimdilik, sekize yakın telsiz bağlantısı azami 19200Bd transfer hızı ile, aynı anda kurulabilir. Fazla problem olmadan geliştirilmesi mümkün.

BayCom-Düğümü tamamen, hafıza da sabit çalıştığından ayni bilgisayar da bir başka Mailbox programının çalışmasına hiç bir engel yoktur.ilk etapta üç ana özellik göze çarpıyor:

- Görünümü tıpkı THENET (Sistemine) benzer

- Telsiz bağlantısı FLEXNET (Digipeating, Router) sistemine benzer

- Ama yukarıda bahsedilen sistemlerle yakından uzaktan hiç bir iç benzerliği yoktur.

'via' digipeating, yani tasdik yolunu ayırma imkanı mevcuttur. AUTOROUTER,in, bağlantı için eksik olan diğer Digi çağrı işaretlerini tamamla fonksiyonu size sadece gereken en önemli yolları yazma rahatlığını tanır. Burada tanınan kolaylık aşağı yukarı FLEXNET 3.1'de olduğu gibidir.

Kullanıcılara (Terminal'lere) olan bağlantılar gerektiğinde MH-Listesinden temin edilirler. Bu listede en son 2047 çağrı işareti, gerektiğinde bağlantı yollarını takip etme amacını kolaylaştırmak için, kaydedilir. Bunun için bağlantı yolu tamamen değil, sadece giriş digisi kaydedilir.

Kullanıcıya ait çalışmalar için TNC'nin görevlerini üstlenen, hafıza sabit Layer-2 sistemi mevcuttur. Bu sistemi bilgisayar da diğer programlara paralel olarak isletme imkanına sahipsiniz. Böylece gerektiğinde terminal programını çalıştırıp, kullanıcıların bütün lâzım olan fonksiyonlardan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz.

*****

ALTER

ALTER emri ile mailboxunuzun bazı ayarlarını isteğe göre kurabilirsiniz.

İlave olmadan kullanılan ALTER emri, o anki mailbox ayarlarını gösterir.

Örnek: A

Bir Çağrı işareti ile kullanılan ALTER emri, o <call>'a ait ayarları verir.

Örnek: A TA1xxx

ALTER <Tevcih> ile kendinize ait ayarları değiştirebilirsiniz.

Detaylı bilgiler için kullanılabilen emirler:

HELP ALTER DEF

HELP ALTER ID

HELP ALTER N

HELP ALTER UD

HELP ALTER CH

HELP ALTER IL

HELP ALTER P

HELP ALTER UL

HELP ALTER C

HELP ALTER IR

HELP ALTER PW

HELP ALTER UR

HELP ALTER F

HELP ALTER LF

HELP ALTER PWL

HELP ALTER H HELP

ALTER L HELP

ALTER R

ALTER.DEFAULT

O ana kadar değiştirilen bütün ayarları yeniden standart ayara alır.

Kendi yapmış olduğunuz ayarlar kaybolur.

Örnek: A DEF

ALTER.LINES

ALTER LINES<#> emri, ekrana müsaade edilecek azami satır sayısını belirler.

Belirlenen azami satır sayısından fazla olan yazılarda, bu en son satırdan sonra bir bildiri ile belirtilir. A L 0 ile yazının durmadan akmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek: A L 20

Detaylı bilgi için HELP SEITENSTOP yazınız.

ALTER.LF

ALTER LF <#> Her iki bildiri arasında bırakılması gereken boş satır sayısını belirler. A LF 1 ile mailboxun yaptığı her bildirinin arasına BİR boş satır ilave ettirebilirsiniz. Bu şekilde ekran görünümünü güzelleştirebilirsiniz, ama ekranda normalden fazla yer kaybına sebep olursunuz.

Örnek: A LF 0

ALTER.HELPLEVEL

ALTER HELP <#> Sistemin yardım seviyesinin ayarlanmasında kullanılır.

Yeni kullanıcılar yardım seviyesini 2'ye yükselterek, sistem bildirileri üzerine daha detaylı bilgi alabilirler. Sistemi iyi tanıyanlar seviye 0'i seçebilirler. Bu şekilde bildirilerin yardımsız yapılması sağlanır. Yardım seviyesi 1 ile de, bağlantı kurulurken yapılan detaylı ctext kapatılmış

olur. Diğer bildiriler, ayni Yardım seviyesi 2'de olduğu gibi verilir.

Örnek: A H 1

ALTER.COMMAND

ALTER COMMAND <Emir> Bildirmiş olduğunuz emri, sistemin bir dahaki Login de yerine getirmesini sağlar. Birden fazla emri de ardı sıra ',' ile ayırarak vermeniz mümkün. (Ek bilgi: Normal olarak emirler ';'-işareti ile sıralanırlar. Ama ALTER COMMAND emrinin kendisinin de diğer emirlerden ';' ile ayrılması gerektiği için, bu emir e ardı sıra bildirilmesi gereken emirler burada ','-işareti ile ayrılırlar.)

Yazılış 'A C D' (Kendi boxunuzun içindekileri gösterir).

Örnek: A C U,L

ALTER.FORWARD

ALTER FORWARD [-L] <Adres> Kendi boxunuzun içindekileri bildirilen diğer adreslere aktarır. Bu Kayıt otomatik man diğer komşu BCM veya DIEBOX BBS'lerinede aktarılır. -L tevcihi bu FORWARD-kaydının diğer BBS'lere aktarılmasını men eder.

Örnek: A F TA1IST.#IST.TUR.EU

DIR PATH ile aktüel adresleri tespit edebilirsiniz. Detaylı bilgi için:

HELP FORWARD yazınız. Bu emir MYBBS-Emrine benzer.

ALTER.NAME

ALTER NAME <isim> Kendi isminizi mailboxa tanıtmak için kullanabilirsiniz.

Verilen bu isim, gönderilen haberlerin başına eklenir.

Örnek: A N Veli

ALTER.PROMPT

ALTER PROMPT <Promptstring> Mailboxun Promptunu tanımlar.

Bu Prompt'da makrolar kullanılabilir.

Örnek: A P (%%b)-->

HELP MAKROS emrini de inceleyiniz.

ALTER.PW

A PW [<string>|OFF]

Bu emir ile her kullanıcı kendine bir şifre düzenleyebilir. <String> önceden hazır bulunan bir şifreye ilave edilebilir ve bu şekilde şifrenin uzunluğu sistematik şekilde büyültülebilir. Azami şifre uzunluğu 39 harftir.

Burada login Sysop-modun da olduğu gibi, Ctext yerine :

TA1IST> 2 4 34 22 1

gelir.

Verilen sayılar karşılığında gereken yerde şifrenin verilmesi lâzım.

Şifre A PW (tevcih olmadan) kapatılabilir. Şifre, noktalı virgül ile virgülü ihtiva etmemesi lâzım. A PW OFF ile şifre fonksiyonu tamamen kapatılabilir. Bu emirin kullanılmasından sonra şifre sadece Sysop tarafından tekrar "açılabilir". Bir şifre kurulduysa, merkez mailboxun yeri sadece, önce merkez mailbox olarak bildirdiğiniz MyBBS' de değiştirebilirsiniz.

HELP ALTERPWLINE emrini de inceleyiniz.

ALTER.PWLINE

A PWLINE 0 | 1

Her nevi Terminal programı ile bir kullanıcı şifresinin üretilebilmesini kolaylaştırmak için "a pwline 1" verilebilir. Bu şekilde, şifre promptu gelmeden evvel kullanıcıdan belirli bir içeriğe sahip olan satır beklenir.

(Örnek: PW veya SY veya terminali hazıra geçirecek başka bir şey olabilir.)

Bu şekilde mailbox sanki Sysop-bağlantısı gibi davranır. Şifre bir çok terminal ile otomatik kurulabilir.

HELP ALTERPW emrine de bakiniz.

ALTER.REJECT

ALTER REJECT <Dosya listesi>

Bu emir ile DIR NEWS ve CHECK emrinde gösterilmeyen Bulletin isimlerini inceleyebilirsiniz. Bunun sayesinde istenilmeyen bazı rubriklerin yayınlanmasını engelliyebilirsiniz.

Eğer bir ana dosya bildirilirse, DIR NEWS emrinde bunun alt dosyaları da yayınlanmazlar. CHECK emrinde düzenin başka olması sebebi ile sadece ana dosyalar gösterilmezler, bunların altındaki dosyalar ise gösterilirler.

-R tevcihi ile belirleme aksine değerlendirilir. Yani SADECE bildirilen

dosyalar gösterilir. (a rej -r dxnews satellit)

Örnek: A R MEINUNG HUMOR

HELP CHECK ve HELP DIR emrini de gözden geçiriniz.

ALTER.IDIR

ALTER IDIR <Tevcih> Info-Dosyalarında kullanılan DIR emrinin tevcihlerini kurmak için kullanılır. Her harf bir tevcihe delalettir. Eğer harf var ise tevcih kullanılır. Olmadığı takdirde tevcihe dokunulmaz. Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A ID +Y

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

ALTER.UDIR

ALTER UDIR <Tevcih> Kullanıcı haberlerinde kullanılan DIR emrindeki tevcihleri değiştirir. Her harf bir tevcihe delalettir. Emirde bir harf kullanılırsa, buna ait tevcih değiştirilir, yoksa bu tevcihe dokunulmaz.

Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A UD +Y.

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

ALTER.ILIST

ALTER ILIST <Tevcih> Info Dosyalarında kullanılan LIST emrine ait tevcihleri değiştirir. Her harf bir tevcihe delalettir. Emirde bir harf kullanılırsa, buna ait tevcih değiştirilir, yoksa bu tevcihe dokunulmaz.

Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A IL +Y

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

ALTER.ULIST

ALTER ULIST <Tevcih> Kullanıcı haberlerinde kullanılan LIST emrine ait tevcihleri değiştirir. Her harf bir tevcihe delalettir. Emirde bir harf kullanılırsa, buna ait tevcih değiştirilir, yoksa bu tevcihe dokunulmaz.

Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A UL +Y

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

ALTER.IREAD

ALTER IREAD <Tevcih> Info dosyalarında kullanılan READ emrine ait tevcihleri değiştirir. Her harf bir tevcihe delalettir. Emirde bir harf kullanılırsa, buna ait tevcih değiştirilir, yoksa bu tevcihe dokunulmaz.

Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A IR +Y

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

ALTER.UREAD

ALTER UREAD <Tevcih> Kullanıcı haberlerinde kullanılan READ emrine ait tevcihleri değiştirir. Her harf bir tevcihe delalettir. Emirde bir harf kullanılırsa, buna ait tevcih değiştirilir, yoksa bu tevcihe dokunulmaz.

Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A UR +Y

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

ALTER.CHECK

ALTER CHECK <Tevcih> Check emrine ait tevcihleri değiştirmek için kullanılır. Her harf bir tevcihe delalettir. Emirde bir harf kullanılırsa, buna ait tevcih değiştirilir, yoksa bu tevcihe dokunulmaz.

Tevcihler + veya - işaretleri ile açılıp/kapatılabilir.

Örnek: A CH +Y

HELP OPTION emrini de inceleyiniz.

AKTUELL

AKTUELL emri ile sysop'a ait aktüel bilgileri çağırabilirsiniz. Bu haberler sysop tarafından değiştirildiği takdirde, yenilikler size mailboxla bağlantıyı kurarken otomatik olarak bildirilirler.

BAYCOM

BayCom, 1990 senesinin şubat ayından beri mevcut olan bir AX.25 yazılımıdır.

Bunun (Hardware kesimi, Dokümanları ve Testi) DG3RBU'ya ve yazılım kısmı da DL8MBT'ye aittir. Bu sistem kullanıcılara ait terminal sistemine, Digipeatere ait bilgi ağına ve ayrıca yine Digipeatere ait mailbox sistemine sahiptir.

Bilgi ağına ait yazılım IBM-AT-uyumlu bilgisayarlarında özel SCC-kartları ile çalışır. Şimdilik, sekize yakın telsiz bağlantısı azami 19200Bd transfer hızı ile, aynı anda kurulabilir. Fazla problem olmadan geliştirilmesi mümkün.

BayCom-Düğümü tamamen, hafıza da sabit çalıştığından ayni bilgisayar da bir

başka Mailbox programının çalışmasına hiç bir engel yoktur.

ilk etapta üç ana özellik göze çarpıyor:

- Görünümü tıpkı THENET (Sistemine) benzer

- Telsiz bağlantısı FLEXNET (Digipeating, Router) sistemine benzer

- Ama yukarıda bahsedilen sistemlerle yakından uzaktan hiç bir iç benzerliği yoktur.

'via' digipeating, yani tasdik yolunu ayırma imkanı mevcuttur. AUTOROUTER,in, bağlantı için eksik olan diğer Digi çağrı işaretlerini tamamla fonksiyonu size sadece gereken en önemli yolları yazma rahatlığını tanır. Burada tanınan kolaylık aşağı yukarı FLEXNET 3.1'de olduğu gibidir.

Kullanıcılara (Terminal'lere) olan bağlantılar gerektiğinde MH-Listesinden

temin edilirler. Bu listede en son 2047 çağrı işareti, gerektiğinde bağlantı yollarını takip etme amacını kolaylaştırmak için, kaydedilir. Bunun için bağlantı yolu tamamen değil, sadece giriş digisi kaydedilir.

Kullanıcıya ait çalışmalar için TNC'nin görevlerini üstlenen, hafıza sabit

Layer-2 sistemi mevcuttur. Bu sistemi bilgisayar da diğer programlara paralel olarak isletme imkanına sahipsiniz. Böylece gerektiğinde terminal programını çalıştırıp, kullanıcıların bütün lâzım olan fonksiyonlardan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz.

BEREICH

Bir bölümün seçilebilmesi, bir kaç haberin markalanabileceği emirlerde mümkündür (Örnek: DIR, LIST, READ ve ERASE emirleri buna dahildirler).

Bölümün belirlenmesinden önce Board isminin verilmesi şarttır. Eğer bu yok ise, en son kullanılan BOARD alınır. Belirlenen bölüm kullanılan emrin etken olduğu alan dahilinde, bu BOARD'daki haberleri seçer. Aktüel kullanılan BOARD Prompt dahilinde göstertilebilir (HELP MAKRO inceleyiniz).

Haberlerin seçilmesi haber numaralarının bildirilmesi ile olur. Bu numaraları DIR- veya LIST-Emri ile tespit edebilirsiniz. Haber numarası bunun yeniliği nispetinde büyüktür. Yani en eski haber numara 1'e sahiptir. Yenileri de 2,3 ve daha fazlasına sahiptirler.

Belirli bir bölüm sağıda bildirildiği gibi seçilebilir:

Seçilen bölüm º Bunun sayesinde belirlenen haberler

===========================================================

<hiç biri> º aktüel Boardun bütün haberleri

5 º Sadece haber no: 5

-7 º En son (=yeni!!!) 7 haber

1-7 º Boardun ilk 7 haberi

3- º Üçüncü haberden sonra gelen bütün haberler

2-5 º Haberler 2, 3, 4 ve 5

"<Konu>" º Başlığında <Konu> kelimesini içeren bütün haberler

Bölüm seçme konusundaki örnekler:

r satelliten 1-4 "Satelliten" boardun içindeki 1 ile 4 arası haberleri okur.

l info -10 "Info" boardunun onuncu haberine kadar olanlarını gösterir.

e dx 4 "DX" boardunun dördüncü haberini siler.

d ibm "source" IBM dosyasındaki "Source" kelimesini ihtiva eden bütün haberleri liste halinde bildirir.

Aranan konu List-File kesiminde taranır. Kurulabilen her çeşit tevcihler nispetinde LIST, DIR, CHECK veya READ emirlerinde yapılan bildiriler az veya detaylı olarak gösterilirler. Bu sebepten bazen "yanlış" bir haber bulunmuş gibi gözükebilir. Bunun için haberleri tararken özellikle BID'nin kullanılmasının faydası vardır.

BIDLIST

BIDLIST <Arama kriteri>

Mailboxun Bulletin-ID tablosunu gösterir. <Arma kriteri> BID'nin veya belirli bir tutanağın herhangi bir parçası olabilir. BID'nin yanında haberlerin tutanak isimleri de kaydedilirler ki, haberlerin uzaktan komandolu silinmesinde bunları ayrıca aramaya gerek kalmasın. Örnek: BID TA1IST bütün TA1IST boxuna yazılmış haberleri görüntüler.

BIN

1. Binaer-File'leri Box'a kaydetmek:

- Boxa baglanın (Eğer bağlı değilseniz)

- Send-Emrini (bilindiği gibi) kullanın ve haberin, Başlığını yazınız.

- Mesela programın kullanış tarifesini kısaca anlatabilirsiniz.

---> Buraya kadar her şey bilindiği gibiydi, simdi gelelim esas konuya:

- Terminal programındaki Auto-Bin kayıt seklini açıp programı aktarınız.

Programın aktarılması bittikten sonra program otomatikman kapabilir ve program kontrol hesabi ve komando promptu ile BCM bildirilir.

Not : Burada transferi bitirmek için, ***END veya CTRL-Z vermeniz gerekmez!

 

2. Binaer-File'leri Boxdan okumak:

Binaer Fileler LIST-Erminde başlığın önüne getirilen (BIN) ilavesi ile belirlenmiştir. Kullanıcının vermiş olduğu başlık gerekirse (BIN) kaydından sonra kısaltılır.

- Boxa bağlanın (Eğer bağlı değilseniz)

- Terminal programındaki AutoBin-Kayıt seklini ayarlayınız.

- Read-Emrini kullanarak programın aktarılmasını başlatınız.

BCM otomatikman Binaer-Aktarma sekline geçer ve gerektiğinde aktarılacak olan programın ismini bildirir. Binaer programların nasıl ve nereye kaydedilme sorunu kullanılan terminal programına aittir.

BOARD

BOARD (Ana başlık, Dosya)

Her hangi bir Board, genelde belirli konulara veya kullanıcılara ait olan birden fazla haberi içerir.

Bunları şöylece ikiye ayırabiliriz:

- Kullanıcı-Boardları: Kullanıcıların özel posta kutularına denir.

Buradaki haberler normalde sadece kullanıcısı tarafından okunur ve silinebilirler.

(Özel haberler):

- Bulletin-Boardları : Herkese açık haberleri ihtiva eden posta kutuları.

Buradaki haberler herkes tarafından okunabilirler. Haberler sadece, yazarı tarafından silinebilirler.

Buraya kaydedilen haberlere "Bulletins" denilir. Her Board kendine öz bir isime sahiptir. Bunlara bu isimler altında haber gönderilebilir. Bu User-Boardlarda kullanıcının çağrı işaretinden ibarettir.

Bulletin-Boardlarinda bu isimler haberlerin ait olduğu konulardan ibarettir.

(Mesela: "DX", "Satelliten", "Netze" gibi.)

Boardun içindeki haberler sıra ile numaralanmışlardır. En eski haber birinci numaraya, yenileri de kaydediliş sırasına göre ikinci, üçüncü veya daha fazlasına sahiptirler. DIR-Emrini kullanırsanız bu haberler bu sıraya göre birinci haberden başlanmak üzere listelenirler.

Bir Board başkalarını ihtiva edebilir. Bu şekilde NODESOFT boardu örneğin birden fazla başka Boardlardan meydana gelebilir.

Sistemde kayıtlı olan her Boarda Box-Sysop'u tarafından belirli bir muhafaza edilme süresi (Lifetime) tanınır. Buna göre bunun içinde kalacak olan haberin azami kalış süresi önceden belirlenmiş olur. Bu süre bittikten sonra o haber otomatik olarak silinir.

Board ismi bir çok emir tarafından kullanılır. Örnek: DIR, LIST, READ, ERASE, CHECK gibileri. BayComBox kullanıcı tarafından kullanılan en son Board ismini aklında tutar. Eğer ona emiri müteakiben belirli bir Board ismi bildirilmezse, aklında tuttuğu en son Board ismini verilen emir için kullanır. Yukarıda bildirilen emirlerin kullanılması sonucu veya CD emri ile bu Boardlardan başkalarına geçilebilir. Bir Boardun ismi sadece rakamlardan ibaret olduğu takdirde, sadece CD' Emri ile diğerlerine geçilebilir. Board isimlerinin DOS-Sisteminde dosyalar olarak kaydedilmesi sebebi ile

bazı sınırlamalar getirilmiştir:

- "/" veya "\" işaretlerini ihtiva eden Boardlar kurulmazlar. Bunlar

otomatikman "_"-işareti ile değiştirilirler.

- COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3, CON, NUL, CLOCK$ gibi isimleri

ihtiva eden Boardlarin kurulması mümkün değil.

- Kısa sadece, DOS-Sisteminde Dosyaların kurulmasında kullanılabilen harfleri

Board ismi olarak kullanabilirsiniz.

AUTO7P, REQ*, 7PSERV, FILSRV, FNDFIL ve WWCALL isimleri Kullanıcı-File'leri gibi işlem görürler.

BULLETIN

Bulletin "Herkese yazılmış olan umumi bir haberdir".

Bu haber herkes tarafından okunabilir, ama "normal olarak" sadece haberi derleyen kişi yada bu haberin bulunduğu mailboxun sysop'u tarafından silinebilir. Haberler ait oldukları konuya göre belirli Bulletin Boardlarinda ("Info-File", Rubrik) muhafaza edilirler. Bu haberler içinde bulundukları Boardlarda, o Boardun azami muhafaza etme süresi (Lifetime) nispetince orada kaldıktan sonra otomatikman silinirler. Bulletinlerin transferinde genelde cemi adresler kullanılır (Dağıtıcı sistemini inceleyiniz).

Bulletinler yanında birde belirli kişilere yazılmış olan haberler vardır.

Bu (Özel haberler) sadece bu haberi yazan veya haberin gönderildiği kişi tarafından silinip veya okunabilirler (Normal olarak). Yine bunlarda belirli bir Lifetime süresi ile sınırlandırılabilirler.

CHECK

Check [<Bölüm>] [[<] <Konu>]

Check-Emri Bulletin-Boardlarina giren bütün haberleri (Info-File'leri) Boxa'a kaydediliş sıralarına göre listeler. Bu haberler kaydediliş tarihlerine göre en son kaydedilenden başlamak üzere sıralanırlar. Belirli bir bölümün verilmesinde sadece buradaki haberler listelenirler. (Örnek: CHECK 5 emri ilk beş haberi listeler).

Check-Emri ilavesiz kullanılırsa, boxa girip en son kullanmış olduğunuz Check-Emrinden sonra kaydedilen bütün haberler listelenir. "<"-işareti ile belirli harf zincirinden meydana gelen ilave ile verilen CHECK-Emri sadece söz konusu harf zincirini ihtiva eden bütün satırları listeler. Yani belirli bir çağrı işareti veya aranan bir yazı başlığı olabilir.

Esasen "<"-işaretini kullanmadan da aranan belirli bir yazı parçasını ilave

olarak yazıp arattırabilirsiniz. "<"-işareti sadece bütün sistemlere uyumlu olmak için gereklidir.

Harf zincirindeki yazıda Büyük/Küçük harfler ayırt edilmezler.

CHECK emri yerine DIR NEWS veya DIR MESSAGES emirlerini de kullanabilirsiniz.

CHECK-Emri için örnekler:

c En son Loginden sonra giren kayıtlar listelenir.

c 10 veya c 1-10 En yeni on haberi listelenir.

c 1- TA1xxx TA1xxx tarafından kaydedilen bütün haberler listelenir.

c 2-30 TA1xxx TA1xxx tarafından kaydedilen 2 ile 31. arasındaki bütün haberler listelenir.

c ft5100 Başlığında 'FT5100' kelimesini ihtiva eden haberler listelenir.

CD

CD <board ismi>

Aktüel Board'dan (Prompt'da gösterilir) Board isminde bildirilen Boarda geçer.

CONVERS

TALK emri gibidir. HELP TALK ile bu emri inceleyiniz.

DIR

DIR emri belirli bir Boardun içindekileri listeler. ilave olmadan kullanılan DIR emri aktüel Boardun içindekileri listeler.

Örnek: D

Şunları da inceleyiniz:

HELP DIR BOARD

HELP DIR NEWS

HELP LIST

HELP DIR MESSAGES

HELP DIR BOARDS

HELP OPTION

HELP DIR SENT

HELP DIR USERS

HELP DIR AFTER

HELP DIR PATH

DIR.BOARD

İlave olmadan kullanılan DIR emri aktüel Boardun içindekileri listeler.

(Prompt'da gösterilen kullanılır).

Örnek: D

DIR <Board>

<Board> için giren bütün haberleri listeler. <Board> belirli bir kullanıcınınçağrı işareti de olabilir. Herhangi bir Bulletin-Boardu da olabilir.

BOARD ve BULLETIN sistemlerini de inceleyiniz.

Örnek: D SATTV

DIR <Board> <Bölüm>

Belirli Boardlarin bazı kesimlerini listeler. HELP BEREICH emrine de bakiniz.

Örnekler: D SOFTWARE SOFTWARE içindekileri liseler.

D SOFTWARE -12 En son 12 YENİ haberleri listeler.

DIR <Board> "<Aranan Konu>"

<Board> içinde bulunan <Aranan konu>'nun ihtiva edildiği kesimler listelenir.

Örnek: D GERAETE "FT470"

DIR.MESSAGES

DIR MESSAGES

Bulletin-Boardlara kaydedilen bütün haberleri listeler. (Çok olabilir).

Örnek: D M

DIR MESSAGES "<Yazı>"

<Yazı> olarak bildirilen açıklamayı ihtiva eden Boardlardaki bütün haberleri listeler. Burada Büyük/Küçük yazı ayırt edilmez.

Örnek: D M "FT470"

DIR.SENT

DIR SENT

Kendi çağrı işaretinizi ihtiva eden bütün haberler listelenir. Yani sizin kendi yazdığınız haberler veya sizin çağrı işaretin içinde olduğu bütün haberleri gösterir.

Örnek: D S

DIR.AFTER

DIR AFTER <Tarih>

DIR MESSAGES emri gibidir, ama sadece bildirilen tarihten sonraki haberler gösterilir. Ay ve Sene yazılmadan da kullanılabilir. Bu halde içinde bulunulan ay kullanılır.

Örnek: D A 26.11.

DIR.NEWS

DIR MESSAGES emri gibidir, ama sadece en son DIR NEWS emrinin kullanıldığından sonra Boxa giren haberler listelenirler.

D N <Board ismi> ile belirli bir Boardun yeniliklerini tespit edebilirsiniz.

Örnek: D N

DIR.BOARDS

DIR BOARDS

O an için kurulmuş olan bütün Boardların listesini verir. Bunlar Ana Board (Birden fazla başka Boardları içerenler) ve Yavru Board (Ana Board içinde olanlar) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Örnek: D B

DIR BOARDS <isim>

<isim> kelimesini ihtiva eden bütün Boardlar gösterilir. Burada bir Boardun isminin sadece belirli bir parçasını da bildirmekte yetebilir. Bu bildiri şeklinde ayrıca Boardun içinde olan haberlerin sayısı ve bunlara tanınan azami Lifetime süresi de bildirilir. Bütün Boardlara ait bir listeyi elde etmek için 'D B *' vermeniz yeterlidir.

Örnek: D B NOS

DIR.USERS

DIR USERS

İçinde haber bulunan bütün kullanıcı dosyaları listelenir. Burada ayni gün silinen haberlerde gösterilir.

Örnek: D U

DIR USERS ALL [<Call>]

Mailbox tarafından tanınan bütün kullanıcıları listeler (Bu bildiri çok uzun olabilir!). Çağrı işaretinin belirli bir parçasının verilmesi de yeterlidir.

Örnek: D U TA5

DIR USERS LOCAL [<Call>]

Mailboxa en azından bir defa Login yapmış bulunanlar listelenirler. Bu emir

ayni D U A gibidir.

Örnek: D U L

DIR USERS MSG [<Yazı>]

Bütün kullanıcı haberlerin listeler. (gerektiğinde 'Yazı' vererek başlıkta bulunan belirli bir yazının aranmasını gerçekleştirebilirsiniz).

Örnek: D U M

D -N USER MSG

İçinde bulunulan boxu kendi merkez mailboxu olarak tanıtmayan kullanıcıların bütün haberlerini listeler. Bu şekilde sahiplerinin tanınmadıklarından dolayı nereye transfer edileceklerinin bilinmediği haberleri listeleyebilirsiniz.

Örnek: D -N U M

HELP OPTION emrine de bakiniz.

DIR.PATH

DIR PATH

O an ayarlanmış olan transfer adreslerini ve bölümlerini gösterir.

D P <Çağrı işareti> sadece ilave olarak bildirilen kaydın bilgilerini listeler.

İlaveler önceden ayarlanabilir veya bu emire hemen ilave olarak eklenebilir.

Bunun için HELP ALTER ve HELP OPTION emirlerini inceleyiniz. ilaveleri '-' işaretinin harfin önüne yerleştirildiğinde açılıp ardına eklendiğinde kapatılabilir.

Mesela: D -G Hiç okunmamış olan haberleri gösterir.

D -L- Lifetime süresini listelerken göstermez.

ilave için kullanılan harflerde BÜYÜK/KÜÇÜK harf ayırımı yapılmaz.

EL

EL I(nfo) - Mailboxun Sysopu tarafından hazırlanan bir yazıda, lokal EL-Sistemi hakkındaki bilgiler verilir.

EL N(ews) - Mailboxun Sysopu tarafından hazırlanan bir yazıda, sistem harici disk sürücüsü (EL) üzerine aktüel yenilikler verilir.

EL T(ree) - Bütün EL-Dosyalarına bağlı Dosyaların listesi yazısal bildirilir.

EL T(ree) <DS-Listesi> - DS => Disk sürücü (C:\ veya D:\ gibi)

<DS-Liste>=D:\ bir DS için Bir Disk sürücüsüne ait DOSYA-Listesi

<DS-Liste>=D:\+C:\ Liste olarak Birden fazla DS'e ait DOSYA-Listesi,

DS'lerin "+"-işareti ile ilave edilerek kullanılması ile yapılır.

EL D(ir) D:\EL\ - D:\EL\ dosyasının içinde bulunan bütün Dosyaların ve File'lerim listesi

EL D(ir) D:\EL\*.INF - D:\EL\ dosyasında bulunan bütün *.INF ilavesine sahip olan File'lerin listesi.

Mesela: GP.INF

EL D(ir) IBM\*.INF - D:\EL\IBM dosyasında bulunan bütün *.INF ilavesine sahip olan INFO File'lerin listesi.

EL S(can) <Aranan Konu> - Bulunan bütün File'ler gösterilir.

<Aranan Konu>=.INF Bütün INFO-File'leri *.INF gösterir.

<Aranan Konu>=7PL Yazı aranırken: Mesela: 7PLUS kelimesi.

<Aranan Konu>=7PLUS.INF Yazı aranırken: 7PLUS.INF

EL S <DS-Listesi> <Aranan Konu> - Bildirilen Disk Sürücüsünü Aranan Konu üzerine tarar.

<DS-Listesi>=D:\ Bir DS taranır. Örnek: D:\

<DS-Listesi>=D:\+C:\ Liste olarak DS'ler "+" ile ilave edilir.

Örnek: EL S D:\+C:\ FT5100

EL R(ead) D:\EL\IBM\7PLUS.INF - D:\EL\IBM dosyasındaki 7PLUS.INF INFO-

File'i Userport çıkışına verilir.

EL B(in) IBM\7PLUS.EXE - D:\EL\IBM dosyasındaki 7PLUS.EXE programı BOXBIN-Protokolü ile Userport çıkışına verilir.

EL BS(bin) IBM\7PLUS.EXE - D:\EL\IBM dosyasındaki 7PLUS.EXE programı BS BIN-parçalama sekline uygun kodlanır ve Userport çıkışına verilir.

EL BS(bin) D:\EL\IBM\PR.LZH 5-10 - PR.B05-PR.B0A parçalar istenir.

EL BS(bin) IBM\PR.LZH -5 - PR.B01-PR.B05 parçalar istenir.

EL BS(bin) IBM\PR.LZH 5- - PR.B05 dahil sonraki parçalar istenir.

Hatalı okumalarda bozuk okunan parçaları Hexadezimal değerler $xx formunda yeniden okumanız gerekir. verilmeli Örnek: $05-$0A

EL 7(PLUS) D:\EL\IBM\PR.LZH - D:\EL\IBM dosyasındaki PR.LZH tutanağı 7PLUS UPL-Formunda kodlanır ve Userport çıkışına verilir.

EL 7(PLUS) D:\EL\IBM\PR.LZH 5-10 - PR.P05-PR.P0A parçaları istenir.

EL 7(PLUS) IBM\PR.LZH -5 - PR.P01-PR.P05 parçaları istenir.

EL 7(PLUS) IBM\PR.LZH 5- - PR.P05 dahil sonraki parçalar istenir.

Hatalı okumalarda bozuk okunan parçaları Hexadezimal değerler $xx formunda yeniden okumanız gerekir. verilmeli Örnek: $05-$0A

ERASE

ERASE [[<Board>] <Bölüm>]

<Bölüm> çerçevesinde bildirilen kesimdeki haberler <Board>'dan silinirler.

Belirli bir bölüm bildirilmezse ERASE-Emri en son okunan haber siler.

Örnek: E TA1xxx 3-4 veya E 1

Haberleri sadece bu haberin YAZARI veya ALICISI olduğunuz takdirde silebilirsiniz. ERASE emri ile haberler sadece silindi diye markalanırlar.

Bu haberleri UNERASE <Bölüm> emri ile tekrar geriye getirebilirsiniz. Bir haberi tamamen silmek istiyorsanız PURGE emrini kulanınız. Bazı haberler silindi diye sıra numaraları değişmez.

EINGABE

Bilgisayara verilen bilgiler LF (Return veya Enter tuşu) ile kapatılırlar.

Birden fazla komando bir satır içinde (;)-işareti ile ayırt edilmek şartı ile yazılabilirler.

MESELA: UNER 3-4;R 3-4

yapılan bildiriler bos bir satırın ENTER'lenmesi ile yarıda kesilebilirler. Binary File'lerin transferinin yarıda kesilmesi maalesef bu şekilde mümkün değildir.

Birden fazla anlaşılamayan emirlerin Boxa verildiği takdirde, mailboxdan atılmanız söz konusudur.

FORWARD

FORWARD [-F] <Board> <Bölüm> [ @ ] <Gönderilen adres>

FORWARD-Emri <Bölüm>'de bildirilen haberleri başka Boxlara veya dağıtıcı sistemlere aktarır. Bunun yapılabilmesi için kullanıcının bu haberler için kullanma izninin olması lâzım. Yani bu haberler onun tarafından yazılmış olması veya ona gönderilmiş olması lâzım. Hiç bir bölümün seçilmemesi halinde, FORWARD emri en son okunan haberi aktarır.

Burada haber ilk gönderildiği adreste kalıyor, sadece bu haberin bir kopyası bildirilen diğer adreslere aktarılıyor. -F Tevcihi kullanıldığı takdirde, haber yeni adrese aktarılıp ilk geldiği adresten silinir.

Örnek: F INFO 5 TA

F -F TA1xxx 3-4 @ TA7xxx

HELP ADRESSIERUNG konusunu da inceleyiniz.

ADRESSIERUNG

Haberler içerikleri, manaları ve kullanılma amaçları gibi konulara ayrılarak başka mailboxlara aktarılabilirler. Şahsi haberler aktarıldıktan sonra silinirler. Bulletin'ler ise aktarıldıktan sonra ayni Box'ta kalırlar.

Şahsi haberlerde sadece gönderilen kişinin bulunduğu mailboxun adresi bulunur. Bu mailboxun adresinin tamamen bildirilmesinin faydası var. Alacak kişinin sizden olan mesafesi uzak ise, onun adresini açıkça yazınız.

Umumi olarak, dış ülkelerde oturan kişilere gönderilen haberlerde tam adresin kesin olarak yazılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Bir adresin nasıl olabileceğine dair örnek:

DB0AIS.#HES.DEU.EU

^ Kıta EU (Avrupa için)

^ Devlet, TUR (Almanya için)

^ Çeşitli eyaletlere göre kısaltmalar (Hessen bölgesi)

^ Mailboxun çağrı işareti

Kıtalara ait kısaltmalar:

AF Afrika, AS Asya, AU Avustralya, EU Avrupa,

MDLE Orta Asya (İsrail gibi), NA Kuzey USA, SA Güney USA,

Devletlere ait kısaltmalar:

AUT Avusturya, CHE İsviçre, BEL Belçika, DEU Almanya,

DNK Danimarka, FIN Finlanda, FRA Fransa, HUN Macaristan

ITA İtalya, NLD Hollanda, SWE İsveç, SLO Slovenya,

SVK Slovakya, TCH Çekistan, TUR Türkiye

Bulletin haberlerinde belirli bir bilgi ağı Düğümü bildirilebilir. Bir bilgi ağı Düğümü birden fazla mailboxun adresine sahiptir.

ÖNEMLİ: Almanya sınırlarını taşan transferlerde haberlerin İNGİLİZ lisanı ile yazılması rica olunur.

Kullanılması mümkün olan bilgi ağı dağıtıcıları:

BAY Bavyeral, DL Alman dilli bölgeler, OE Avusturya,

EU Avrupa, WW Dünya çapında, OK Çekistan;

ALL ve ALLE rubriklerinin kullanılmaması rica olunur. Buraya kaydedilen haberlerin transferi artık mümkün değildir.

Şahsi haberlerin ve Bulletin'lerin adreslerinin karıştırılmamasının önemle dikkat edilmelidir ...

HELP

EMİRLER

Kullanış amacı

Örnek (+Kısaltma)

ALTER <Tevcih>

Tercilerin Gösterilmesi/Ayarı

A F TA1KB

DIR <Board>

Box'daki Boardlarin gösterilmesi

D TA1xxx 1-5

CHECK <Bölüm>

En son CHECK'ten sonraki haberler

C 1-20

ERASE <Msg>

Haberlerin silinmesi

E TA1xxx 5

FORWARD <Msg> <box>

Bir haberin aktarılması

F TA1xxx 2 TA2xxx

LIST

... DIR emri gibi. Başka görünüm

L TA1xxx 5-10

LOG

Logbook-dökümü.

LOG 17.02.92

QUIT

Sistemin terki

Q (veya DISCON)

READ <Msg>

Haberlerin okunması

R TA1xxx 2-4

REPLY

En son okunan habere cevap

REP

SEND <Call> <Konu>

Haber göndermek

S TA7xxx Merhaba

TALK <Call> <Msg>

Boxda olan birisine haber göndermek

T TA7xxx Ben Veli

TRANSFER <Msg> <Board>

Haberi başka yere aktarmak

TR TA1xxx 5 TA7xxx

UNERASE <Msg>

Silinen haberleri kurtarmak

UN TA7xxx 7

USERS

Boxa bağlı bulunanların listesi

U

 

Emirler üzerine detaylı bilgi edinmek için HELP <EMİR> yazınız. HELP DIR, HELP ALTER gibi. Yardım yazılarının listesini HELP INDEX emri ile, bütün yardım tutanaklarını da HELP ALL emri ile çıkarabilirsiniz.

HEADER

HELP KOPF emrine de bakiniz.

INFO

INFO emri mailbox üzerine bilgi edinmek için kullanılabilir.

KOPF

KOPF <Board> <Bölüm> veya HEADER <Board> <Bölüm>

Belirli bir tutanağa ait başlığı bildirir. Yazılış sekli READ' Emrindeki gibidir. READ emrinde hangi tevcih ayarlanırsa ayarlansın, bu emir sadece haberin Başlığını gösterir.

-H Tevcihi ile (R:-başlık satırları) haberin geldiği bütün mailboxlar üzeri yolunu takip etme imkanına sahipsiniz.

LIST

LIST <Board> <Bölüm>

Belirli dosyaları veya bunların içindekileri listeler. Sahsa ait çağrı işaretlerinde bunlara ait haberler listeler. DIR emrine olan fark sadece görünüm tablosunun değişik olmasıdır (HELP OPTION emri ile de bakiniz). Bu emir DIEBOX-Software'de kullanılan LIST emrine benzer.

Boxa en son bağlantıdan sonra (Q ile LOGOUT yapılan tarihten sonra) giren haberler gösterilir. (HELP ALTER emri ile bu ayar değiştirilebilir).

Örnek:

L TA1xxx 1- TA1xxx için gelen haberlerin tamamını listeler.

L BAYCOM -10 BAYCOM rubrikine kayıtlı en son 10 haberi listeler.

LIFETIME

Lifetime (KAYITLARIN BOXTA AZAMİ TUTULMA SÜRESİ)

Lifetime, her BOARD da buraya kaydedilen haberlere kaydedildikleri tarihten

sonra gün olarak tanınan mailboxda bırakılış süresine denir. Bu süreden sonra haberler otomatik olarak silinirler.

Bu süre BULLETIN-Boardları için MAILBOX-Sysopu tarafından ayarlanır. Kullanıcı Boardlarina kaydedilen haberler için, bu Boardun sahibi tarafından verilebilen bir Lifetime süresi mümkündür.

LOG

LOG [-Tevcih] [<Tarih>] [<Aranan Konu>]

O gün kurulan Kullanıcılar ile Mailbox arasındaki bağlantılar hakkında bir liste verir. <Aranan Konu> her hangi bir çağrı işareti yada tarih olabilir.

Burada sadece ilk 20 Kayıt gösterilir.

LOG-Emri için aşağıdaki Tevcihler geçerlidir:

-f Forward bağlantıları ile ilgili kayıtları da gösterir. (Normalde KAPALI)

-s SADECE Sysop-Bağlantıları ile ilgili Kayıtları gösterir.

-w (7 Gün) Bir hafta gerisine kadar olan kayıtlar taranır.

-m (30 Gün) Bir ay gerisine kadar olan kayıtlar taranır.

-q (90 Gün) Üç ay (Çeyrek yıl) gerisine kadar olan kayıtlar taranır.

-y Kayıtlar bir yıl geriye gidilerek taranır.

(Dikkat: m,q ve y tevcihleri uzun zaman sürebilir!!)

-c Belirlenen zaman içinde bulunan bütün bağlantıların sayısı gösterilir.

-a Bulunan BÜTÜN kayıtlar gösterilir. (Sadece 20'si değil)

Tevcihlerin beraber kullanılmaları mümkün değildir.

Yazılış sekli:

TxBytes: Kullanıcıya (veya Boxa) gönderilen Byte sayısı

RxBytes: Kullanıcının okumuş olduğu Byte sayısı

CPUsec: kullanılan Hesap zamanı

F: Flag. Anlamı: S=Sysop, Q=Quit ile Çıkış, F=Forward-Bağlantısı

TXFi: Box'dan okunan File adeti (Boxun gönderdiği)

RXFi: Boxa kaydedilen File adeti (Boxa kaydedilen)

LOG <Call> <Call>'in bu günlük bağlantısı z.B. LOG TA8xxx

LOG <Tarih> <Call> <Call>'in <Tarih>'indeki bağlantısı z.B. LOG 27. TA8xxx

LOG <Tarih> <Tarih>'inde gerçeklesen bağlantılar z.B. LOG 13.06.99

Log emrinden sonra verilmesi mümkün olan liste (max 20) 13.06.99:Call Tarih Start Ende TxBytes RxBytes CPUsec F TXFi RXFi

TA1xxx 13.06.99 08:24-08:27 1059 6 0.49 0 0 via TA1KB

TA1xxx 13.06.99 08:33-08:49 3936 36 2.47 Q 1 0 via TA1KRK

TA2xxx 13.06.99 09:13-09:14 888 24 0.16 S 0 0 via TA2IMT

TA2xxx 13.06.99 08:25-08:31 28647 3240 1.41 F 4 2 via TA2BOL

46 Kayıt bulundu.

Örnek:

LOG -Y TA1xxx TA1xxx'nin en son bir yıl içindeki bağlantıları

LOG -WS 1.10. 01.10 tarihinden önceki haftadaki Sysop bağlantıları

LOG -CMF En son ay içinde gerçeklesen bağlantıların adeti

MSG

MSG <call> <Haber>

Box da bağlı bulunan diğer bir kullanıcıya haber göndermek için kullanılır.

HELP TALK emrini de inceleyiniz.

MAKRO

Makro, Prompt-Yazısına eklenebilen ve Promptun her verilisinde belirli bir haberle değiştirilen bir kısaltmadır.

Aşağıdaki Makrolar Prompt'a eklenmek için kullanılabilir.

(CTEXT/CNEW/INFO) içinde kullanılabilir:

%%a Box bilgisayarının (en son 40 saniye içindeki) kullanılış yüzdesi

%%b O an kullanılan Board ismi

%%c Bağlı olan kullanıcının Çağrı işareti

%%d O gün ki Tarih

%%h Kullanıcı tarafından ayarlanan Yardım seviyesinin derecesi

%%i Box ile kurulan bağlantı saati

%%l En son Login (Tarih ve Saat)

%%m Mailboxun çağrı işareti

%%n Kullanıcının ismi

%%o Boxa bağlı bulunan kullanıcıların sayısı (Login'ler)

%%p Bağlantıdan itibaren kullanılan Bilgisayar hesap zamanı

%%r Satır başı (Return)

%%t Aktüel Saat

%%v Kullanılan BOX yazılımının versiyon numarası

%%%% %% işaretinin yazılması için

Örnek: A PR (%%b) %%c de %%m> ile belirli bir Prompt üretilir.

DieBox 1.9'da olduğu gibi.

(BAYCOM) TA1xxx de TA1KB>

veya A PR [%%o/%%a%%%%](%%b)--> Login ve Bağlantı yüzdesi

[22/95%%](TA1xxx)--> ile gösterilir.

MEM

MEM (Debuging-Komandosu, Pratik bir manası yok)

Task-hafıza sisteminde mevcut olan aktüel hafıza seviyesini gösterir.

Burada şunlar bildirilir:

- Hafıza bloğunun sıra numarası

- Byte olarak büyüklüğünü (Azami 64k mümkün)

- Adresini (Paragraf kesimi)

- Ait olan Task numarasını (PS'e bakınız), veya çağrının Tast çerçevesinde gerçekleşmediği takdirde 255 rakamını.

- Kullanış amacını (Çağrı yapılınca bildirir)

MYBBS

MYBBS <Box çağrı işareti>

Haberlerin toplanacağı Merkez Mailboxu bildirmek için kullanılır.

Bu Emir ALTER FORWARD <Box çağrı işareti> emrine benzer.

Forwardıng için daha Detaylı bilgi alabilmek için HELP FORWARD emrini kullanınız.

OPTION

READ,LIST,DIR,KOPF,HEADER emirlerinde bazı Tevcihler kullanılabilir.

READ emri için olan Tevcihleri HELP OPTIONREAD ile inceleyebilirsiniz.

DIR emri için HELP OPTIONDIR.

HELP ALTER emrini de inceleyiniz.

OPTIONREAD

READ emri için su tevcihleri kullanabilirsiniz (HELP ALTER emrine de bakiniz):

A Gönderenin hüviyetini bildirir

B Okunan Byte adetini bildirir

C Continous, Satır başı emrinin kullanılmaması

D Tarih bildirir

E Haberi alacak kişinin hüviyetini (Boardname) bildirir

F Haberin geldiği mailboxu (Frombox) bildirir

H (R:-Header) Baslığı bildirir (P tevcihini iptal eder)

I BID bildirir

K sıra numarasının bildirilirken Parantez veya R kullanılır

L Lifetime süresini bildirir

M Hedeflenen adres (H-Adresi) bildirilir

N Haberin okunmasından sonra "Haberi Sileyim mi?" sorusunun sorulması

O Hedeflenen adres (H-Adresin sadece ilk parçası) bildirilir

P Bulunan Box çağrı işaretlerini kısa bir şekilde bildirir

R Boxdan haber okuyan kullanıcıların çağrı işaretlerini bildirir

T Aktüel saat bildirilir

U Uplink satırı bildirir

W Haberin konusunu bildirir

X Binary kısmını vermeden sadece yazı kısmını bildirir

Y Tarihi yıl ile birlikte bildirir

Z Okunan satır adetini bildirir

OPTIONDIR

LIST, DIR ve CHECK emirlerinde aşağıdaki tevcihler kullanılabilir:

A Gönderenin hüviyetini bildirir

B Okunan Byte adetini bildirir

C Continous, Satir başı emrinin kullanılmaması

D Tarih bildirir

E Haberi alacak kişinin hüviyetini (Boardname) bildirir

F Haberin geldiği mailboxu (Frombox) bildirir

G Okunan haberleri göstertmez

H Başlıkları 'içindekiler fihristini' göstertmez

I BID bildirir

J 'DieBox'-Benzeri başlık verir

K sıra numarasının bildirilirken Parantez veya R kullanılır

L Lifetime süresini bildirir

M Hedeflenen adres (H-Adresi) bildirilir

N SADECE bu mailboxu merkez mailbox (MYBBS) olarak SEÇMEYEN kullanıcıların

haberlerini gösterir

O Hedeflenen adres (H-Adresin sadece ilk parçası) bildirilir

Q En son QUIT'den sonra giren (Kesim bildirisi olmayan) haberleri verir

R Uzaktan komandolu silinen haberleri gösterir (CHECK emri için geçerli)

S Alt dosyaları gösterir

T Aktüel saat bildirilir

V Silinen haberleri gösterir (UNERASE emrinin kullanışına bakınız)

W Haberin konusunu bildirir

X Haberin konusunu vermeden önce bir kaç Blank daha verir

Y Tarih yıl ile birlikte bildirilir

Z Okunan satır adetini bildirir

PASSWORT

Kullanıcılar bu emir ile bir şifre üretebilirler.

HELP ALTERPW ve HELP ALTERPWLINE emirlerine de bakiniz.

PARAMETER

PARAMETER <Aranan konu>

Bu emir ile boxun ayarları kontrol edilebilir. Burada INIT.BCM tutanağı gösterilir. <Aranan Konu> ile belirli harfler verildiği takdirde, bunlara uyan bütün satırlar bildirilir.

Örnek: PAR RUNUTILS

Hangi DOS-Programlarının mevcut olduğunu bildirir.

 

PATH

PATH [-A] [-S] [-C] <Adres>

Transfer esnasında güdülecek yolu bildirir. Burada <Adres>'in aktarılacağı bütün komşu mailboxlar gösterilir. Bu hem tanınan mailbox adresler (Kullanıcı haberleri) için, hem de bilgi dağıtıcı (Bulletinler) için geçerlidir.

Örnekler:

P TA1IST

P ALL

P TA1IST.#IST.TUR.EU

 

P -A <ADR> <ADR> ile ilgili bütün bilgileri gösterir. Tabi ki bu Box'dan en azından bir kez haber gelmesi şarttır.

Burada şunlar gösterilir:

H-Addr : H-Adresi komplet (Son düzenlenen sonraki)

R-Header : R-Header'deki bilgiler

Last BID : Bu boxa ait olan haberlerin en son BID'leri

Last Board: En son haberin ait olduğu Rubrik

Last User : Bu Boxtan en son olarak haber alan kullanıcı

Bulletins : Bu Boxtan gelen Bulletinlerin adeti

Usermails : Bu Boxtan gelen kullanıcı haberlerinin adeti

Bunlardan sonra 5 komşu mailboxunun bilgileri verilir. En son düzenlemenin (Update) ne zaman olduğu, ne kadar haberin sayımının (Count) yapıldığı, bu haberlerin transfer süreleri (Delay) ve kaç box üzerinden geldikleri (Hops) gibi bilgiler verilir. Bu bilgiler sayesinde haberin geliş yolunun bulunması kolaylaşır.

P -S <..> Bütün Boxların listesinde belirli bir terim aranır. Bu terim ya bir H-Adresine veya R:Headerin bilgi kısmına ait olabilir.

Örnek: P -S #BAY Bütün Bavyeral Boxları taranır

P -S BCM Bütün BayCom-Boxları taranır

Söz konusu boxun toplam haber adeti, haberin en son yenilendiği zaman birimi, H-Adresi ve R:Header bilgi bölümü gibi bilgiler gösterilir.

P -SH <..> Adresleri değil, sadece Header-satırlarını tarar.

P -SP <..> Header kesimini değil, Adres kesimini (Pfad) tarar.

P -SC <..> Sadece bulunan kesimlerin adetini sayar ama bunu bildirmez.

PURGE

Eğer bir haber ERASE emri ile silinirse, bu sadece "silindi" diye markalanır ama hakikaten silinmez.

PURGE-Emri ise silinmesi için markalanan bütün haberleri tamamen sabit hafızadan uzaklaştırır (siler). Bu şekilde haberlerin numaraları da yeniden düzenlenirler. Yani bu numaralar normal olarak PURGE-Emrinin kullanılmasından sonra değiştirilirler. PURGE emri ile silinen haberlerin UNERASE emri ile tekrar kurtarılması mümkün değildir.

PS

PS

'Prozess Status' (işlem statüsü). O an çalışan işlemleri listeler. Bağlı bulunan her kullanıcı ve isleyen her ekran kendine has bir isleme sahiptir.

Bunun yanında birde sistem yönetimini üslenen ve diğer işlemlere paralel çalışan gizli işlemler vardır.

PS emrinde geçerli olan tevcihler:

-A Wait-Event ve işlem tipini gösterir

-B Gizli işlemleri gösterir

-S Bekleme listesini ve Stack durumunu gösterir

-T TNC-Kanal numarasını da gösterir

Bütün bildirileri ayni anda gösterilmesi istenirse:

PS -ABST

Bu emirden sonra, çalışan bütün işlemler komando satırında * işareti ile markalanırlar. Yani bu işlemler ya Time-slice-modunda ("Tam Devir") işliyordurlar yada boş bir L2 Dağarcığının boşalmasını (Bildiri yapmak üzere) bekliyordurlar. Bekleyen bütün diğer işlemler * işaretini ihtiva etmezler.

Normal ayar ile PS sadece çalışan Haber-işlemlerini gösterir.

Örnek: PS -ABS

Task Event Kdeb CPUt Create Input Name Command

0 40 210 0.1 71m Desktop

1 251 210 0.3 71m Console

2 242 210 23s 71m Monitor

3 246 000 28s 71m logind

4 kbhit 711 0.7 71m Sysop

5 514 000 0.3 71m forwardd

6 235 101 3.9 18m 26s TA1xxx l ibm

* 7 235 101 81s 71m 0s *TA1xxx ps -abs

8 txf 101 9.2 54m 40m TA7xxx r baybox 25-28

9 235 101 8.5 26m 5m TA1xxx R CONTEST 88

12 txf 101 31s 69m 139s *TA2xxx r gp 218-

13 242 101 0.8 11m 35s TA7xxx rep

Wait: 0 13 9 3 2 1 6 5 12 8 4

Stack: 272 174 446 870 790 530 1108 1080 1158 1720 1204 1720

Task : Task numarası. * ile kendi bağlantınız gösterilir

Event : işlemin beklediği görev.

kbhit : Klavye

putf : TNC-Gönderme dağarcığı boş

getv : TNC'den işaret geldi

slice : işlem süresinin taşılması sebebi ile işlem kesildi. Yani bu işlem

su an "Tam Devir" isliyor

<Zahl> : Bir işlemin kaç saniye ara ile bekletilmesi gerektiğini bildiren

rakam. Zaman belirleyicisi (DOS-Ticker) 55ms'lik devire sahiptir.

Bu imkan işlem başlangıcının belirlenmesinde kullanılabilir. Bu

rakam ile kullanıcı bekletilmenin sebebini inceleyebilir.

Kdeb : işlem tipi.

Kd : Görev alanı

e : Ekran çerçevesi

b : Mailbox

CPUt : işlemin başladığı andan beri geçen zaman birimi

Create : Ne zamandan beri işlemin sürdüğü

Input : Kullanıcının yaptığı en son kaydın gerçekleştiği zaman

Name : İşlem ismi veya Login çağrı işareti

Command: Verilen en son Komando

Wait : Bekleme sırasında bulunan işlemlerin listesinde

Stack : Gerçeklesen işlemler arasındaki en fazla Stack derinliği

Aşağıdaki işlem devamlı veya ara sıra çalışırlar:

Desktop Merkez ekran. çalışan bütün işlemlerin başlıca merkezi Console Sistem bildirilerinin verildiği küçük bir çerçeve. Sistem hataları ayrıca SYSLOG.BCM tutanağına kaydedilirler.

Monitor Packet-işleminin gösterildiği çerçeve

Sysop Sysop un mailboxa bağlı olduğu çerçeve

logind Login-Daemon. Bu işlem, sıra ile bütün TNC-Kanallarını gezer ve sisteme yeni bağlananın veya sistemden bağlantısını kesenin olup olmadığını tespit eder. Buradan bütün Mailbox-Task'ları üretilir.

forwardd Forward-Daemon. Bu işlem, Aktarmak (Forward) için haberin olup olmadığını ve var ise gün ayarının Forwardfile'nindekinin aynısı olup olmadığını tespit eder. Ayrıca her günün saat 4'ünde PURGE emri devreye sokulur. Yarim saatte bir BULLETIN.BCM ve INIT.BCM tutanakları sabit hafızaya kaydedilir.

Purge Hepsini siler. Bütün File sistemi Lifetime süresi biten veya kullanıcı tarafından silinen tutanakları tespit için taranır ve tamamen hafızadan uzaklaştırır (SİLER).

QUOTA

Aktüel gün içerisinde sayılan Bilgi sayısını ve kontunuzda saymak için daha ne kadar bilgi kaldığını bildirir. Tabi ki bu Sysop tarafından sınırlandırıldığı zaman geçerlidir.

QUIT

Mailbox ile olan bağlantıyı koparmak içindir (Yani: Disconnect manasına)

READ

READ [<Tevcih>] [<Board>] [<Bölüm>]

Bulletin-Boardlarındaki umumi veya kendinize ait olan haberleri okuyabilmenize yarar. <Board> ilavesi olmadığı takdirde, en son kullanılan Prompt'daki Board kullanılır.

Bu emirde ayrıca Çeşitli tevcihlerin kullanılması mümkündür.

HELP OPTIONENREAD emrini de inceleyiniz.

ALTER UREAD <Tevcih> (User-Fileler için geçerli)

ALTER IREAD <Tevcih> (Infofiles için geçerli)

Yukarıdaki emirlerle gereken bütün tevcihler için bir ön ayar yapılabilir (HELP ALTER) emrine de bakiniz. Ön ayarlar READ-Emrinin yazılmasıyla devreye geçerler.

Belirli bir tevcihin kapatılması istendiğinde bu tevcihi temsil eden harfin ardına "-" işaretini eklemek yeterlidir.

<Bölüm> hangi haber numaralarının verilmesi gerektiğini belirler. Bu ilave olmadığı takdirde, en son (en yeni) haber bildirilir.

Örnekler:

R -H TA1xxx 1-5

ta1xxx için kaydedilen ilk 5 haberi gösterir ve haberlerin hangi boxlar üzeri geldiklerini detaylı olarak listeler.

R -P- -F ALLE 200

ALLE rubrikinde bulunan 200 Nolu haberi gösterir. Burada hangi boxlar üzeri geldiğini bildirmez ama hangi Box tarafından gönderildiğini bildirilir.

REPLY

REPLY [[<Board>] <Bölüm>]

Kendinize yazılmış bir haberi okuduktan sonra ilavesiz olarak REPly emrini kullanarak bu haberi ardı sıra cevaplandırabilirsiniz. Burada haber yazmak için gereken bütün bilgiler (Çağrı işareti, Forward adresi) okumuş olduğunuz haberden temin edilir. Sizin, göndermek istediğiniz haberi yazmanız yeter.

REPLY emri Bölüm (Mesela: Board ismi ile) verilirse, bu haber adres olarak alınır. Cevabi bu habere yazarsınız.

Her ikisinde de başlık olarak okunan haberin başlığına 'RE:' ilavesi eklenerek kullanılır. RUNBayBox sistemindeki RUN programları DieBox sisteminden farklı bir şekilde çağrılırlar. BayBox da, programdan önce RUN emrinin yazılması gerekmez.

EL için RUN EL değil, sadece EL yazmanız yeterlidir.

DB0NDK-8 mailboxunda çağrılabilen programlar:

CAL Takvim fonksiyonu

EL TA1xxx'nin Sistem harici dosyaları

FREE Sabit hafızada bulunan bos kapasitenin tespiti için

HAD Bütün Dosyaların durumunun belirlenmesi için.

LOC QRA-Locatörünün hesaplanması için.

NETZINFO Digi ağının göstertilmesi için kullanılır.

NEWS Yenilikler (OV/TRAC/usw.)PREFIX Bir çağrı işaretin ait olduğu devleti tespit etmek için.

QSLMGR ON6VD'nin bilgi bankasına ait QSL-Managerin çağrılması için.

SYSINFO PC-Sistem bilgilerinin tespiti için.

UHR Mailboxa ait saatin göstertilmesi için kullanılır.WHATUHAV Buda PC-Sistem bilgilerinin tespiti için kullanılır.

 

SEND

SEND <Board> [@ <Adres>] [# <Lifetime>] <Konu>Mailboxa belirli bir haberin verilmesinde kullanılır.

<Board> Haberin gönderileceği çağrı işareti veya Board ismi. Adres olarak seçilebilecek Board isimlerini DIR BOARDS emri ile tespit etmeniz

mümkündür.

<Adres> Haberin aktarılması için verilebilen Forward adresi.

Haberin aktarılmasının istenmemesi halinde veya çağrı işaretinin hangi mailboxda kayıtlı olduğu bilinmediği takdirde, <Adres> ilavesini boş bırakınız. Şahsi haberlerde buraya bilinen merkez mailboxu yazınız. Yalnız (Dış memleketlere) gönderilen haberlerde çağrı işaretin bulunduğu adresi tamamen yazınız.Bulletin haberlerinde ise haberin başka boxlara taşınmasını sağlayan bir bilgi dağıtıcı sistemi bildirilir (TA1IST.TUR.EU veya TA1xxx.TUR.EU örneğindeki gibi). Taşıyıcı olarak DL veya EU kullanılabilir. HELP FORWARD emrine de bakiniz.

<Lifetime> Haberin belirli rubriklerde kaç gün süre muhafaza edileceği günün sayısıdır. Bu gün sayısı diğer mailboxlara da iletilir ki, haber umumi çapta hakikaten silinebilsin. Kısa süre için geçerli olan haberlerde bu imkânın kullanılması yerindedir (Davetiye gibi haberlerde).

<Konu> Burada Kısa ama kesin anlaşılan haberinizle ilgili bir başlığın bulunması gerekir. "Lütfen okuyunuz" gibi standart başlıklar, var olan çok fazla haber denizi arasında kaybolup, haberin okunmadan yok olmasına sebep olabilir. Haber Başlığını orjinal seçiniz.

Örnekler:

S TA1xxx YARINKİ TOPLANTI İÇİN

S BAYCOM @ TA #10 YENI SISTEM TAMAM.!

S TA1xx @ TA1KB.#IST.TUR.EU HALLO OM

Bildirilen tam adresin tanınmadığı veya hiç bildirilmediği takdirde, bunu sistem size bildirir. SEND emri buna rağmen mümkündür. Ama haber başka boxlara aktarılmaz (Forward edilmez).Her şey doğru yapıldığı takdirde, sistem sizden haberin içeriğini yazmanızı ister.

Haberinizi yazdıktan sonra:

NNNN (4 N ardı sıra boşluk bırakmadan yazarak)

veya ***END (Yine bitişik olarak boşluk bırakmadan)

veya ^Z (Kontrol-Z, yani <STRG>-Z veya <CTRL>-Z)

veya /EX komutları ile kapatabilirsiniz.Haberi her an ^X (Kontrol-X) ile yarıda kesebilirsiniz.

STATUS

İstatistik bilgileri gösterir. HELP STFORWAD ve HELP STCPU emirlerini de inceleyiniz.

STFORWARD

STATUS FORWARD yapılacak olan Forwarding üzerine bilgiler verir. Kısaltma: ST F

Burada aşağıdaki bildiriler yapılır:

- Komşu mailboxların çağrı işaretleri

- Ok : 0 En son denemede komşu ile bağlantı kurulamadı

1 Komşu ile bağlantı kuruldu

2 Su an Forward alınıyor 3 Su an komşuya bağlantı kuruluyor

4 Su an Forward gönderiliyor

- Login: Komşunun bağlantıyı kuruduğundan bu yana geçen zaman birimi

- ConOk: Bağlantıyı kurma denemesinin başarılı olduğundan bu yana geçen zaman birimi (Eger burada belirli bir değer yok ise bağlantı kurulmamış demektir).

- User : Forward yapılması gereken kullanıcı haberlerinin adeti - Info : Beklemede olan Bulletinlerin adeti - E/M : Beklemede olan Erase/MYBBS-bilgilerinin adeti

STCPU

STATUS CPU emri ile bilgisayarın ortalama kullanılış değerini ST C olarak tespit edebilirsiniz. kullanılış değeri 5-Saniyelik-Aralarla toplam 8 ölçü devresinden sonra elde edilen değerin ortalaması alınarak kaydedilir. Yani, her 40 saniyede bir bilgisayarın kullanılış değerini görebilirsiniz. Bu değer yüzde olarak verilir.

Ayrıca şunlar arasında fark gözetilir:

Running: Bu zaman içinde bilgisayar çalışmaktadır. Yani mailbox işlemi.

Screen : Bu zaman içinde ekran işlemi görülür. Kimse olmadığı takdirde,

monitörün ekranın istediği zaman birimini tespit edebilirsiniz.

Idle : Bu zaman içinde bilgisayar, ya hiç bir şey yapmamakta yada sistem işleri ile (scheduling) uğraşmaktadır. Bilgisayar yüksek baskı altında olduğu zaman buradaki değer çok küçük (oldukça 0) olur.

Bütün hepsinin toplami 100% eder. (Tam devir)

SEITENSTOP

Ekrana aktarılan yazıların görünen kısımdan yukarı hemen kaybolmamaları için önceden ayarlanan belli bir satır adeti belirlenebilir. Bu satır adetine ulaşıldığı zaman bildiri dondurulur. Bunun ayarlanması:

ALTER LINES <Satir adeti> Kısaltma: A L <Satir adeti>

Eğer sayfanın durdurulması istenirse, Bu ALTER LINES 0 ile ayarlanması lâzım. Bildiri dondurulduktan sonra, en son satırda '+?>' işareti belirir. Bunu gördüğünüzde:

<Return> yazarsanız, bildiri ikinci sayfaya devam eder

C yazarsanız, bildiri hiç durmadan devam ederS Bildiriyi yarıda keser

Q veya B Mailboxu tamamen terk eder (disconnect) diğer bütün harfler bildiriyi yarıda keserler.

DIR LIST READ CHECK emirlerinde -C Tevcihi ile bildirinin durmaksızın akmasını sağlayabilirsiniz.

ALTER LINES 0 olarak ayarlanmış ise veya C tevcihi kapatılmış ise, bildirinin

<RETURN> (Bos satır) ile yarıda kesilmesi mümkündür. Ama <RETURN>'dan önce hiç bir başka emir verilmiş olmaması lâzım. En iyi fikir bağlantıyı koparıp, yeni bağlantı kurmaktır. Normal olarak bağlantı çok çabuk kurulabilir.

SEMAPHORES

SEMAPHORES (Debugging-Komandosu, pratik önemi yok)

O anda kullanılan tutanakların bir listesini verir. yapılan bildiride file

ismi ve kullanılış adeti mevcuttur.

Rd read (kullanış belirli bir süre sonra sona erer)

LRd long read (Yani kullanış süresi fazlaca uzun olabilir)

Ap append

LAp long append

Wr write

LWr long write

Bir çok kişili kullanıcı sistemlerinde kaydetmeler birbirini karşılıklı engellemesi sebebiyle yeni çağrılan işlem kullanış oranı nispetinde ya yavaşlatılır yada tamamen reddedilir.

SETLIFE

SETLIFE <Board> <Bölüm> [#] <Gün>

Bir veya birden fazla haberin ömür süresini ayarlar. Süre olarak, ayarlanan

günden başlanarak verilen <Gün> kadar Lifetime tanınır. Lifetime sadece haberi (Yazan veya Alacak kişi) tarafından değiştirilebilir. ERASE emrinde olduğu gibi. '#'-işareti (DF3AV-Boxuna uyum sağlayabilmesi için) yazılabilir, ama verilmesi zorunlu değildir. Belirli bir bölüm bildirisi yapılmaz ise, Lifetime emri en son kullanılan haber için uygulanır.

Örnekler:

SETL BAYCOM 5-10 30

SETL TA1xxx 1- #100

TALK

TALK <Call> <Haber>

<Call> çağrı işaretine tek satırlı bir haber göndermek için kullanabilirsiniz.

Yalnız <Call> o an için mailbox ile bağlantı kurmuş olmalıdır.

T <Call>

Emirden sonra gelen bütün yazıları <Call>'a gönderir. Bu modu /q ile terk edebilirsiniz.

T ALL <Haber>

Mailboxa bağlı olan bütün istasyonlara <Haber>'i gönderir (WALL emri gibi)

TALK emri yerine MSG, WRITE, CONVERS emirleri de kabul edilir.

Not! Aktarılacak haberler için sadece bir satırlık kayıt imkânı mevcuttur. Çok fazla satırı ihtiva eden kayıtlarda bu dağarcık dolması sebebiyle sistem tarafından ikaz edilebilirsiniz. Bu sistem geliştiriliyor.

Örnekler:

T TA1xxx Merhaba Veli Bey W ALL Box 5 Dakika sonra kapanacak.!

M TA2xxx

 

TIME

TIME emri mahalli saat ayarını bildirir.

TRANSFER

TRANSFER <Board> <Bölüm> [>] <Hedeflenen Board> [@ <bbs>] [# <life>] [Konu]Belirlenen haberleri bir rubrikten diğer birine veya başka bir kullanıcıyaaktarmak için kullanılır. ayrıca haber için aktarıldığı yerde belirli birömür süresi (Lifetime) ayarlanabilir (SEND emrinde olduğu gibi).

Bulletinlerde eski haber silinip yerine yeni yerleştirilir. Kullanıcılara ait haberlerde ise eski habere dokunulmaz. Yeni gelen habere 'Transfer ...' yazısı ilave edilir. Haber sadece sahibi (Yazan veya Alacak olan) tarafından transfer edilebilir (ERASE emrinde olduğu gibi). '>'-işareti (DF3AV-Box sistemine uyum sağlayabilmesi için) yazılabilir, kullanılması mecburi değildir.

Belirli bir bölüm bildirilmezse, TRANSFER emri en son okunan haberi aktarır.

BoxBin haberlerinin transferi mümkün değildir.

Dikkat ! Bir Board (veya Çağrı işaretinden) ayni Boarda haberin aktarılması mümkün değil.

Forward adresini FORWARD-Emri ile Ömür süresini de SETLIFE-Emri ile değiştirebilirsiniz.

Örnekler: TR BAYCOM 5-6 SOFTWARE TR TA1xxx 1- > TA2xxx @ TA1KB

USERS

USERS veya U emri sisteme bağlantı kurmuş olan kullanıcıların listesini verir.

Ayrıca kullanıcının o anda ne yaptığına dair bilgilerde verilir:

Idle Kullanıcı hiç bir şey yapmıyor. Ekrana bakıyor (hi)

Read Boxdan haber okunuyor

Send Boxa haber kaydediliyor

Search Detaylı arama işlemi. Yani DIR, LIST veya CHECK

FwdTX Başka bir boxa Forward gönderiliyor

FwdRX Başka bir boxtan Forward geliyor

You Siz kendiniz

Hiç bir şey yapmayan kullanıcılara 'Idle', TALK emri ile haber gönderilebilir.

U <Call>

<Call> çağrı işaretinin kullanıcısının yapmış olduğu ayarları kısaca gösterir.Kullanıcının aranmasında gerekebilen tevcihler:

-a Elde edilen bütün kayıtları bildirir (Hiç bir bilgiye sahip değilseniz)

-c sadece bulunan Kayıtları sayar, bildiri yapmaz

-f sadece ilk benzerliği gösterir ve sona erdirir

-h Kullanıcı Yardım seviyesini 0 olarak ayarlamış-l Kullanıcı mailbox ile, en azından bir kez bağlantı kurmuş

-m Kullanıcı Mybbs'ini kendi ayarlamış

-n Mybbs belli, ama bu kullanıcı tarafından bildirilmemiş

-o Mailbox ile şimdiye kadar bağlantı kurmamış

-p Kullanıcı kendi için belirli bir şifre kurmuş

-r Kullanıcının şahsi haberlerinin okunması normalde yasaktır

-s Kullanıcının statüsü 0'dan büyüktür

-t Kullanıcı bir TTY-Şifresi kurmuş

-u Kullanıcının merkez mailboxu (Mybbs) belli değil

Kayıtların bildirilebilmesi için lâzım olan konuların yerine getirilmesi gerekir.

Aranan konular:

... call c=... call n=... isim

@=... Mybbs v=... via s=... Lisan Bütün tevcihler ve aranan konular arasında mantıken VE-Bağlantısı kurulu. Yani verilen bütün ek bilgilerin yerine getirilmesi lazım ki, kayıt yapılabilsin.

Örnek:

U -LH @=ABC

Yukarıdaki emir, en azından bir kez bağlantı kurmuş olup Yardım seviyesini 0 olarak ayarlayan ve merkez mailbox olarak "ABC" ibaresini ihtiva eden Boxları ayarlayan kullanıcıları bildirir.

Başka Örnekler: U MBT U -C DL U -L N=HANS

Bildirilerin formu:

Call Mybbs isim Logs Last via PTHLRS Spr

TA1xxx @TA1KB.#IST.TUR.EU Veli 1250 26h ta1kb 000100 TA

Buradaki kolonların Anlamı:

Call,Mybbs,Kullanıcının ismi @: mybbs ayarlanmış olan, ?: mybbs tahmin edilen

Logs : Boxun isleme başladığından bu yana meydana gelen bağlantının adeti

Last : En son Loginden bu yana geçen zaman birimi (San./Dak./Saat/Gün) olarak

via : En son bağlantıda kullanılan aracı Diginin çağrı işareti

P : 0: Şifre kurulmamış

1: Kullanıcı şifreyi kurmuş

2: Şifre kaldırılmış

T : 0: TTY-Şifresi kurulmamış

1: TTY-Şifresi kurulmuş (Kablo bağlantısında geçerli)

H : Ayarlanmış olan Yardım seviyesi

L : Ayarlanmış olan bos satır adeti

R : 0: Şahsi haberlerin okunması mümkün 1: Okunmuş olan haberlerin okunması serbest

2: okunması tamamen yasak

S : 0: Normaler kullanıcılar

1: Quota sınırlaması mevcut değil

2: Kapalı

Spr : Lisan, Örnek: DL, GB veya TA

UNERASE

UNERASE [<Board>] <Bölüm>

Silinmiş olan haberleri yeniden kurtarır. Günde bir defa (Sabah saat 4'de)haberler hakikaten silinirler. Bu işlemden sonra haberler UNERASE emri ile de geri getirilemez. Normal olarak haberler tamamen silinmez sadece silindi diye markalanır ve görünmez hale getirilirler.

LIST -V veya DIR -V emirleri ile de silinen haberler görünür hale getirilip listelenebilirler. Burada, haberlerin sıra numaralarından sonra bunların siliniş sebepleri de bildirilir.

E - ERASE emri veya "Haberi sileyim mi?"-Promptunun evet ile tasdiklenmesiyleF - Haber Forward ile aktarıldı ve sonra silindi

K - Sysop tarafından uzaktan komandolu silindi

L - Haber uzaktan silindi (Erase-Forwarding)S - Haber mahalli Sysop tarafından silindi

T - Haber başka bir Boardda aktarıldı

Haberin okunulur, yani normal DIR/LIST emirleri içinde görünür hale getirme amacını UNERASE emri ile yerine getirmeniz lâzım. Bölümün işaretlenmesi aynı DIR, READ vb. gibidir.

Örnek: UN TA1xxx 1- Bütün haberleri kurtarır

VERSION

Bilgisayar ve sabit hafızadaki versiyon numarasını, tarih ve boş hafıza kapasitesini bildirir.

Date: 27.10.94 21:12

BayCom-Mailbox Version 1.35 (DOS)

(c) 1992-94 Florian Radlherr, DL8MBT

Compiled Nov 13 1994 18:31:38

Runtime: 21.03:01 CPUindex: 24

Available Memory/Swap : 301 kB / - kB

Info-Path: c:/bcm/info : 2533 kB (30 MB)

User-Path: c:/bcm/user : 2533 kB (30 MB)

BCM-Home: c:/bcm : 2533 kB (30 MB)

'Runtime' kaydı mailbox sistem yazılımının ne zamandan beri kapatılmadançalıştığını Gün. Saat:Dakika olarak bildirir.

'CPUindex' kaydı, Boxda isleyen bilgisayarın merkez kontrol biriminin başka

MKB (CPU)'lara karşın, ne kadar hızlı işlediğini bildirir. Buradaki ölçümüntam olmaması sebebiyle, bu bildiriye fazla müsamaha edilmemesi daha iyi.

"Available Memory" geriye kalan bos RAM-hafıza kapasitesini bildirir

VERSION-emrindeki "Swap" sadece Linux-Versiyonunda tam isliyor. Sistemin tam olması için bu fonksiyon DOS-Versiyonundada "-" ilavesiyle müsaade edilmiştir. diğer kayıtlar ayarlanan dosya pusulalarını (PATH) ve geriye kalan (Toplam) sabit hafıza kapasitesini bildirir.

WALL

Mailboxda bağlı bulunan bütün kullanıcılara bir haber gönderir.

Örnek: WALL Saat 10'da ATV-Rundspruch başlıyor!HELP TALK emrini de inceleyiniz.

WRITE

TALK emri gibidir. HELP TALK emrinde bakınız.

 

PRATİK