Paket Radyo Donanım Dosyaları

PIC 16F84 'lü Paket Radyo Monitörü

  

Devre MX614 demodülatör entegresinin çözdüğü AFSK datalarının PIC yardımıyla işlenip LCD' yi sürmesinden oluşuyor. 2 satır 16 karakter (2x16) LCD üzerindeki ilk satırda haberleşmenin kimden kime yapıldığını ,alt satırda ise yapılan haberleşmenin ilk 16 karakteri görülmekte.

Devrenin besleme voltajı 5 Volttur ama çekilen akım çok az (3mA) olduğundan pil ile beslenebilir ve piller uzun süre dayanır. 4 adet kalem pille beslenirse 6 volt edeceği için araya seri olarak bir 1N4001 diyot' u koymak gerekmektedir.

MX 614 1200 baud bir modem entegresidir. MXCOM firmasının ürünü olan entegre temelde Texas instruments TCM3105 ile aynı karakteristiği taşır.

Şayet hazırda TCM3105 ile yapılmış modem varsa devrenin MX614 kısmını kullanmanıza gerek yok. Bunun yerine TCM3105' in 8 no' lu bacağını PIC' in 17 no' lu bacağına ve TCM3105' in 3 no' lu bacağını PIC' in 18 no' lu bacağına bağlayın. Yine TCM3105 modemin şasesini devrenin şasesine ,+5 Voltu da devrenin +5 Voltuna bağlanmalıdır.

Telsiz kulaklık girişine bağlantıyı yapıp ses şiddetini 1/3 kadar açın eğer almada sorun varsa ses şiddeti ile oynamayı sürdürün.

Gösterge olarak herhangi bir HD 44780 kontrollü gösterge kullanılabilir.

  PIC için gerekli HEX dosyası

 

Kaynak : Antrak Gazetesi "Kasım 1999 Sayısı"

(www.antrak.org.tr/gazete)

 

Sinan ÖZMEN, TA2MBD

29 Ekim 2002