Geri

 Network Program TNC Sürücüleri

  Ser12 V1.4 Flexnet Digi'lerde BayCom mini tipli modemler için sürücü

  Ser12 V1.5a Flexnet Digi'lerde BayCom mini tipli modemler için sürücü

  Ser12 V1.6 Flexnet Digi'lerde BayCom mini tipli modemler için sürücü

  PAR96 BayCom'un FSK tipi LPT arabirimli modemler için sürücüsü

  ETHER TCP/IP ve PC/Flexnet'lerde kullanılan ethernet kartları için sürücü

  TFEMU Terminal programlarının (GP,SP,TheBox,FBB ..) PC/FlexNet'e adaptasyonu için sürücü

  6PACK TNC2 tipi modemlerin sürücüsü

  AXPDDRVR PC/Flexnet'lerin JNOS, WNOS, GNOS gibi sistemlere emulasyonunu sağlayan sürücü

  KISS PC'den PC'ye yada PC sistemden RMNC sisteme kablo bağlantısını adapte eden sürücü

  Fset Flexnet yada Terminal programlarının TxDelay ve port ayarlarını yapan sürücü

  Convers PC/Flexnet digilerde convers servis programı