29 ekim 2003 Yılında valilik binası bitişiğine halka açık olmak sureti ile yoğun bir qso ortamı yaşadık çadırımızı sayın vali yardımcımız Gökhan Veli Kişioğlu ziyaret etti .Bu çalışmalarımız arasında  SSTV haberleşmeside yapıldı.Bilindiği gibi bu çalışmalarımız esnasında  TC80 çağrı kodu ile çıkışlar gerçekleştirdik.Bu çalışmaya katılan başta
( TA8A ) olmak üzere ( TA8EI-TA8AL-TA8ÇFV-TA8EC) KOT NUMARALI arkadaşlar görev almış ve bu görevlerini en güzel şekli ile ifa etmişlerdir.Tüm bu QSO  yu kayda aldığımız evrağı size bir sonraki mesajımda ileteceğim.Şimdilik hoşça kalın ,esen kalın ,hayırlıu bayramlar olsun.