2003 JOTA Çalışmaları

Bu yıl Genel Merkez Genel Kurulu toplantısının JOTA tarihi ile çakışması, ayrıca da İstanbul’da aynı tarihte gerçekleştirilen SOS Fuarı ve Avrasya Maratonu’nda İstanbul Şubemizin çalışması zorunluluğu doğması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Buna ilaveten değişik izci gruplarından gelen taleplerin artması da zorlaştırıcı bir faktör olmuştur.

Bu nedenlerle özellikle İstanbul’da Kadıköy Şubemiz mekanında toplu çalışma yapılması yöntemi yolu seçilmiş, lakin Park Orman İzci Grubu’nun talebi üzerine Kadıköy Şubemiz bu gruba yönelik olarak ilave bir çalışmayı Maslak’ta yapmak durumunda kalmıştır.

Çanakkale Şubemizin kurucuları, Genel Merkez’den verilen destekle Çanakkale Gençlik Merkezi’nde istasyon kurmuşlar ve JOTA’ya Çanakkale’den ikinci kez katılımı gerçekleştirmişlerdir. Şube kurucularının tümüyle İzci olması da JOTA’nın önemini vurgulayan başka bir husustur.

Maalesef diğer Şubelerimizden henüz intikal eden rapor ve görüntüler olmaması, ayrıca da Genel Kurul nedeniyle bizlerin havaya çıkamaması nedeniyle daha fazla bilgi verme olanağını şu anda bulamamaktayız. Burada sadece İstanbul yereline ve Genel Merkez’in organizasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalara değinmekle yetinmemizin nedeni bunlardır. Dolayısıyla çalışmaların sadece bunlarla sınırlı olduğu izlenimine kapılmak doğru olmayacaktır.

Bu yıl kapsamı ciddi oranda artan JOTA gibi önemli bir çalışmaya katkıda bulunan tüm şubelerimiz , üyelerimiz , bireysel amatör telsizcileri ve İzci Gruplarını kutlarım.

Bu vesile ile değinmek istediğim önemli bir çalışma Ankara Şubemiz üyesi Deniz ÇALIŞKAN (TA2ND) tarafından Genel Merkez’in koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın daveti üzerine Gemlik Hasanağa Kampı’nda yapılan bu çalışmayla ilgi olarak TA2ND tarafından kaleme alınan raporu ve çekilen resimleri ekte sunmaktayız. Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk JOTA katılımı olma özelliğine sahiptir.

Raporda değinilen hususlar gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması ve bu çalışmaların etkinliğini arttırma potansiyeli nedeniyle dikkatle incelenmelidir. Resimler ise JOTA etkinliğinin amatör telsizciliğin geleceği yönünden taşıdığı önemi çok veciz bir şekilde vurgulamaktadır.

TA2ND, ayrıca çalışma sonrasında MEB yetkililerine yönetmelik değişikliği çerçevesinde Genel Merkez tarafından hazırlanıp şubelerimize iletilen sununun bir kopyasını da takdim etmiştir.

Kendisi de izci olan Deniz ÇALIŞKAN (TA2ND) arkadaşımıza bu çalışmaya katkısı nedeniyle teşekkür ederim.

73!

Aziz ŞASA,TA1E

Genel Başkan

Çanakkale JOTA Sayfası

Gemlik -Ankara JOTA Sayfası