TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

“MİLLİ BİLİNCE İLK ADIM ETKİNLİKLERİ” RAPORU

 

1. ETKİNLİĞİN ADI : Milli Bilince İlk Adım Etkinlikleri

2. ETKİNLİĞİN YERİ : Çanakkale, Eceabat-Bigalı Köyü, Conkbayırı.

3. ETKİNLİĞİN TARİHİ : 23 – 25 Nisan 2004

4. ETKİNLİĞİN YÖNETİCİLERİ :

Etkinlik Sorumlusu ; Z.Orkun ONGAN – Çanakkale İzcilik İl Temsilcisi

Eğitim ve etkinlikler ; Hürkan ARKAN – Oymakbaşı, Çanakkale Rehber İzci İl Önderi

Mali İşler ; Necmi TEKİN – Oymakbaşı, Çanakkale İl İzci Kurulu Saymanı

İdari İşler (İaşe) ; M.Ali GÜLERSOY – Oymakbaşı

İdari İşler (Güvenlik-destek) ; Burç N. ONGAN – Oymakbaşı, Çanakkale Yıldız İzci İl Önderi

İller Yan Kamp Müdürü ; Ersin KARABACAK – Ocakbaşı, Çanakkale Eğitim Komisyonu Başkanı

Çanakkale Yan Kamp Müdürü; Onur KARPUZ – Oymakbaşı, Çanakkale Ergin İzci İl Önderi

İller Yan Kamp Müdür Yrd. ; Meltem KAHYAOĞLU – Oymakbaşı, Ç. kale Çevre Komisyonu Başkanı

İller Yan Kamp Müdür Yrd. ; Gökay AĞINGİL – Ocakbaşı, Çanakkale İzci İl Önderi

Çanakkale Yan Kamp Md. Yrd.; İlknur KEBABCIOĞLU – Ocakbaşı,

Çanakkale Yan Kamp Md. Yrd.; H. Özgür ULUSOY – Oymakbaşı,

Eğitim ve Etkinlikler Yard. Ldr.; Servet ÇINAR – Ocakbaşı, Ç.kale Uluslararası İlişkiler Komisyon Bşk.

Eğitim ve Etkinlikler Yard. Ldr.; Kadriye ŞERBETÇİ – Lider Yardımcısı

İdari İşler Yardımcı Lider ; Barış BAYTOK – Oymakbaşı,

İdari İşler Yardımcı Lider ; Erdem AKAY – Lider Yardımcısı

Etkinlikleri toplam 15 (onbeş) izci lideri yönetmiştir.

5. ETKİNLİKLERE KATILANLAR :

A) Çeşitli illerden Türkiye İzcilik Federasyonu Oluruyla;

1. Amasya ; 4 Ergin İzci

2. Ankara ; 3 Ergin İzci

3. Aydın ; 2 Ergin İzci

4. Bolu ; 4 Ergin İzci

5. Erzurum ; 2 Ergin İzci

6. Çanakkale ; 2 Ergin İzci

7. Eskişehir ; 2 Ergin İzci

8. Gaziantep ; 2 Ergin İzci

9. Giresun ; 2 Ergin İzci

10. İstanbul ; 2 Ergin İzci

11.İzmir ; 2 Ergin İzci

12.Kayseri ; 3 Ergin İzci

13.Kırıkkale ; 2 Ergin İzci

14.Kırklareli ; 2 Ergin İzci

15.Kocaeli ; 2 Ergin İzci

16.Konya ; 2 Ergin İzci

17.Kütahya ; 2 Ergin İzci

18.Muğla ; 3 Ergin İzci

19.Trabzon ; 2 Ergin İzci

20.Zonguldak ; 2 Ergin İzci

Etkinliklere çeşitli illerden toplam 47 (kırkyedi) ergin izci katılmıştır.

B) Çanakkale İlinden Katılan İzciler;

1. Gökkuşağı Kız İzci Oymağı ; 7 izci + 1 lider

2. Arıburun İzci Oymağı ; 12 izci + 2 lider

3. Zehir Deniz İzci Oymağı ; 5 izci + 1 lider

4. Izbarço Deniz İzci Oymağı ; 10 izci + 1 lider

5. Albatros Deniz Ergin İzci Ocağı ; 7 izci + 1 lider

6. Anafartalar Deniz Kız Ergin İzci Ocağı ; 21 izci + 2 lider

7. Nusrat Deniz Ergin İzci Ocağı ; 5 izci + 1 lider

8. Savarona Deniz Ergin İzci Ocağı ; 11 izci + 1 lider

9. Barış Rehber İzci Ocağı ; 13 izci + 1 lider

Etkinliklere Çanakkale ilinden 91 (doksanbir) izci ve 11 (onbir) lider katılmıştır.

C) Görevli İzciler;

Etkinliklerde destek ekip olarak 9 (dokuz) ergin izci ve 2 (iki) izci lideri görev yapmıştır. Destek

ekipteki izci ve liderlerin tamamı “Çanakkale Sivil Savunma İzci Destek Ekibi” (SİDE) üyesidir.

D) Telsiz ve Radyo Amatörleri;

Kamp alanında izcilerimizin amatör telsizcilik konusunda bilgilendirilmesi, aynı tarihlerde havada olan izci amatör telsizcilerle görüşmeler yapılması ve 57. Alay yürüyüşü sırasında güzergah boyunca APRS sistemiyle tüm dünyadaki amatör telsizcilere etkinliğin tanıtımının yapılması amacıyla üç Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyesi amatör telsizci bulunmuştur. Bu amatörler kamp süresince izcilerle bir arada etkinlikler yapmış ve 57. Alay yürüyüşüne de katkıda bulunmuşlardır.

1. Atila BAŞKOÇAK ; TA1 DX (İstanbul’dan)

2. Arif AKYOL ; TA1EE (İstanbul’dan)

3. Metin KORKMAZ ; TA1ED (Tekirdağ’dan)

Sonuç olarak Milli Bilince İlk Adım Etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen izci kampının toplam nüfusu 178 (yüzyetmişsekiz) izci, lider ve görevliden oluşmuştur. Ayrıca kamp alanının hemen yakınında İstanbul İzci Derneği, DSİ Çamlıca İzci Grubu, Öncü izci grubu, Zeyyed İzci Grubu, Esenler İzci Grubu 216 izci ve liderden oluşan ve Hasan Subaşı liderin yönetiminde ayrı bir yan kamp kurmuşlar ve bir çok etkinlik tüm bu yan kampların ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.

6. KULLANILAN ARAÇLAR : İzcilerin transferleri ve kamp malzemelerinin taşınması amacıyla Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı’na ait bir 50 NC kamyonet, aynı kuruma ait bir otobüs, Eceabat Belediyesine ait bir midibüs kullanılmıştır. Çanakkale TEDAŞ ve DSİ ye ait iki minibüs ise tüm kamp boyunca tarafımıza tahsis edilmiştir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait bir ses tesisatı kamp alanına kurulmuş ve kamp süresince yayın yapılmıştır. Amatör telsiz istasyonu ise kampa katılan amatör telsizciler tarafından getirilmiştir.

 

7. ETKİNLİĞİN ÖN HAZIRLIKLARI : Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gelen yazılarla yapılan görevlendirmeler sonucu, öncesinden başlayan çalışmalar hız kazanmıştır. İl içi yazışma ve izinler tamamlanmış, kampın yönetim görevleri belirlenmiştir. Hava Radar Mevzi Komutanı ve Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek destekleri alınmıştır. Üç kez kampın gerçekleşeceği Eceabat Bigalı Köyü’ne gidilerek kamp alanının düzenlenmesi için görüşmeler ve keşifler yapılmış, köy muhtarı ve köylüler ile mutabakatlara varılmıştır. Kamp alanı olarak belirlenen arazi sahibinin oluru da bu süreçte alınmıştır. Çanakkale Tanıtım ve Araştırma Derneği ile yapılan görüşmeler sonucunda Çanakkale savaşları hakkında bir dia gösterisi ve rehberlik konuları çözülmüştür. Etkinlikler için oluşturulan destek ekibi ise üç izci liderinin önderliğinde bir gün önceden kamp alanına giderek, geceyi alanda çadırda kalarak geçirmiştir. Bu destek ekip, tüm kamp ve mutfak malzemelerini da yanında götürerek, izcilerin kendi çadırları dışında tüm yapıyı böylece bir gün önceden kurmuştur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de önemli destekleri sayesinde hazırlık dönemi başarılı bir şekilde bitirilmiştir.

 

8. ETKİNLİK ALANLARININ ÖZELLİKLERİ : Kamp alanı, Boğazın Çanakkale’ye göre karşı yakasında bulunan Eceabat İlçesine Bağlı ve Eceabat’a 9 km. uzaklıkta bulunan Bigalı Köyü’nün batı tarafında hemen çıkışında bulunan bir alandır. Köy meydanı ve muhtarlık odasına uzaklığı 100 m. olan alanın hemen yanında cami, tuvalet ve köy yolu bulunmaktadır. Kampın kurulduğu alanın yaklaşık 30 m. üst tarafında bulunan küçük bir tepe, 1915 Nisanında Atatürk’ün karargah kurduğu yerdir. Yine kamp alanına 250 m. uzaklıkta bulunan ve bugün Kültür Müdürlüğü’ne ait olan Atatürk Evi, Ulu Önderin savaşın başlarında konakladığı yerdir ve müze olarak çalışmaktadır. Program gereği etkinliğin son gününde gerçekleştirilen yürüyüş, yaklaşık 10 km. lik bir mesafedir. Bigalı Köyü’nden Conkbayırı’na yapılan yürüyüşün etabı, 1915 yılında Atatürk önderliğinde 57. Alay’ın yaptığı yürüyüşün orijinal etabıdır. İlk 6 kilometrelik bir mesafe nispeten patika ve benzeri olan etabın, son dört kilometresi zemin ve bitki örtüsü dolayısıyla bir hayli zorlaşmaktadır.

 

9. KAMPIN GÜVENLİĞİ : Kamp alanının bulunduğu yer jandarma bölgesidir. Valilik ile yapılan yazışmalar ile gereken tedbirler alınmıştır. Ayrıca kurulan destek ekip sürekli nöbet tutmuş ve kampın güvenliğini sağlamıştır. Zaten köyle oldukça yakın olan kamp alanı, köylülerle geçmiş yıllarda kurulan olumlu ilişkiler sayesinde son derece güvenilir bir alandır.

 

10. YAPILAN ETKİNLİKLER :

A) Kent Yürüyüşü; Toplanmanın gerçekleştirildiği Gençlik Merkezi Hizmet Binasında katılan izcilerin tanışmaları sağlanmış, ardından alınan düzenle bir kent yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Bu kent yürüyüşü sırasında her ilin pankartı ilgili izciler tarafından taşınmış ve yürüyüş kentin en merkezi caddelerinden geçilerek, Atatürk Anıtının bulunduğu Cumhuriyet Meydanında bitirilmiştir. Yürüyüşe kampa katılacak izcilerin yanında, çeşitli nedenlerle katılamayan Çanakkale izcileri ile yaşı gereği kampa alınmayan yıldız izcilerde iştirak etmiştir. Tüm izcilerin eşyaları ise Hava Radar Mevzi Komutanlığının otobüsü ile iskeleye taşınmıştır.

B) Çelenk Koyma Töreni; Kent yürüyüşüne katılan 350 civarında izci ve liderimiz, Atatürk Anıtı çevresinde U düzeninde sıralanmıştır. Edebiyat Öğretmeni ve lider yardımcısı Kadriye Şerbetçi, törenin açılışını yapmıştır. Çanakkale Gençlik ve Spor Şube Müdürü ve izci lideri Gürbüz Sağbaş, Gençlik Merkezi Müdürü izci lideri Suat Ülker ve Çanakkale İzcilik İl Temsilcisi Z.Orkun Ongan tarafından anıta “Türkiye İzcileri” yazılı bir çelenk bırakılmıştır. Ulu önder Atatürk, Çanakkale Şehitleri ve ebediyete intikal etmiş izci liderleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenerek çelenk koyma töreni sona erdirilmiş ve kampa katılacak izciler araçlara bindirilerek, feribot ile Eceabat Bigalı Köyüne yolcu edilmiştir. Tören yerel basın tarafından görüntülenmiştir.

C) Kamp; Çanakkale izcilerinden oluşturulan onbir kişilik destek ekibin bir gün önce kamp alanına giderek, genel kullanıma ayrılan çadırları ve bazı tesisleri hazırlamaları kamp kurulumunu kolaylaştırmıştır. Çeşitli illerden gelen ergin izcilere bir yan kamp oluşturulmuş, Çanakkale izcileri ise hemen bitişiğinde diğer bir yan kamp oluşturmuştur. Görevliler, misafirler ve destek ekibi oluşturan izcilere ise üçüncü bir yan kamp kurulmuştur. Birbiriyle yan yana oluşturulan bu yan kampların yaklaşık 80 mt. İlerisine İstanbul İzci Kulübü ve DSİ izcilerinin kampı kurulmuştur. Kamp alanı Bigalı Köyü ile bitişik olduğundan, köyün tuvaleti, camisi ve kahvesinden yararlanılmış, köylülerin kamp ateşi ziyaretli oldukça kalabalık olmuştur. Geçmiş yıllarda olduğu gibi köylülerle büyük bir kaynaşma yaşanmıştır. Kampın ikinci günü sabah kahvaltısı köylülerin kamp alanında yaptığı pişilerle gerçekleştirilmiş ve izcilerimizi bundan oldukça memnun kalmıştır. Yine ikinci günün akşamı savaş alanları gezisinden sonra Çanakkale Tanıtım ve Turizm Derneği Yöneticisi ve Çanakkale Savaşları uzmanı Cemalettin Yıldız tarafından tüm izcilere savaşı anlatan bir dia gösterisi sunulmuştur. Katılımcılara savaşları anlatan birer kitap, etkinlik arması, etkinlik logolu şapka, 57. Alay rozeti ve özel hazırlanmış bir klasör verilmiştir.

D) Mehmetçik Anıtı Töreni; 24 Nisan sabahı yani etkinliğin ikinci günü, izcilerimiz araçlarla Mehmetçik Anıtına taşınmış ve burada yapılan uluslararası törene katılınmıştır. Bazı Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, savaşa katılan ülkelerin üst düzey temsilcileri, ulusal ve uluslararası basın ve Çanakkale’nin tüm daire amirlerinin izlediği tören, TRT tarafından naklen yayınlanmıştır. Savaşa katılan tüm ülkelerin ulusal marşlarının çalındığı, her biri adına konuşmaların yapıldığı törende, özel bir askeri birlik, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu İzcileri geçit töreni yapmıştır. Özellikle izcilerimizin geçidi sırasında tüm protokol tribünü ayağa kalkarak, bizleri coşkuyla alkışlamıştır. Çanakkale Abidesinin altında Mehteran Takımının gösterisi ve Türk Yıldızlarının havadaki gösterileri seyredilmiş, ardından izcilerimizin söylediği marş ve şarkılar büyük ilgi görmüştür. Buradaki törenler sona erince izcilerimiz profesyonel bir rehber eşliğinde savaş alanları gezisi yapmışlardır.

E) 57. Alay Yürüyüşü ve 57. Alay Şehitliği Töreni; Üçüncü gün, 25 Nisan sabahı tüm kampçılar saat 06.00 da kalkarak yapılacak 10 km. lik yürüyüş için hazırlanmıştır. Yürüyüş 1915 de aynı gün 57. Alayın yürüyüşe başladığı kamp alanından başlamıştır. Rehberlerimiz ve bazı amatör telsizcilerin de katılımıyla 400 kişilik katılımla yapılan yürüyüş, zor bir etaba rağmen çok coşkulu geçmiştir.Özellikle Conkbayırına tırmanırken, yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yürüyüş kolu, ellerimizdeki altı metre yüksekliğindeki Türk Bayraklarımızla çok etkileyici bir görüntü yaratmış ve Conkbayırında bulunan yerli yabancı herkes tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Yürüyüş 57. Alay şehitliğinde bitirilmiş ve burada düzenlenen uluslararası katılımlı törenle sona erdirilmiştir. Tören sırasında çok duygulu anlar yaşanmış, 57. Alayın anısı başta izcilerimiz olmak üzere gözyaşlarıyla yaşatılmıştır. Törenin bitişinde Sayın Bakan Erkan Mumcu ve Çanakkale Valisi yanımıza gelerek bizi tebrik etmiş ve hatıra fotoğrafı çektirilmiştir.

F) Amatör Telsiz Etkinlikleri; İzcilerimizin gerçekleştirdiği tarihi 57. Alay Yürüyüşü, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) sayesinde APRS sistemi ile tüm dünyaya anında aktarıldı. Bunun için dernek Genel Başkanı (TA1E) Aziz Şasa Beyin sağladığı APRS TRACKER çantası gönüllü olan Murat Bombatepe isimli izciye takıldı. Bu sayede yürüyüş güzergahındaki mevki bilgileri izcimizdeki GPS vasıtasıyla THD7 ye aktarıldı ve YM1GLB digisiyle kamp yerindeki TA1DX-3 IGATE istasyonundan internete verildi. Bunun için kamp alanından üç kilometre ilerideki Maltepe’de kurulan istasyon kullanıldı.

Maltepe’deki TRAC noktasında ise ayrıca bir HF istasyon bulunuyordu. Kamp alanında ise yine ayrı HF istasyonu ile izcilerimiz, 7092 KHz de Balıkesir izcilerinin Bandırma kampı ile (TNX TA3KD) ve Ankara izcilerinin Ilgaz kampı ile (TNX TA2ND) görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerde etkinlik için TRAC’ın özel olarak aldığı TC89GP işareti kullanıldı.

Etkinlik tarihlerinde TC89GP etkinliğe özel çağrı işareti ile görüşülen TA istasyonları:

TA4U, TA3BS, TA3KD, TA3LG, TA3RD, TA3EU, TA5AZ, TA3LF, TA2HC, TA2ND/6, TA3J/4, TA3YJ/4, TA7IO, TA1EQ, TA3LE, TA2ME ve TA2KB.

 

Ayrıca, tüm etkinlikler boyunca Sky-Türk TV çekimler yapmıştır.

 

10. ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen Milli Bilince İlk Adım Etkinlikleri, Çanakkale’deki ulusal ve yerel değerlerin Türk gençliğine tanıtılması için çok önemli yararlar sağlayacak duruma gelmiştir. Federasyonumuzun bu konulardaki hassasiyeti bilindiğinden, etkinliklerin planlanması ve programı Çanakkale temsilciliği tarafından son derece önemsenmektedir. Aynı tarihlerde etkinliklerin gerçekleştirildiği alanlarda diğer bazı önemli ve devletin üst düzeyde gerçekleştirdiği tören ve gösterile ile uluslararası duyarlılık etkinliklerin değerini daha da arttırmaktadır. Her yıl daha iyi ve etkili gerçekleştirilen organizasyonumuz, 2004 yılını son derece başarılı bitirmiştir. Çeşitli illerden katılan izcilerin memnuniyeti, etkinlik yöneticilerini gururlandırmıştır. Etkinliklere ayrı bir renk ve kalite katan İstanbul İzci Kulübü ve DSİ izcileri ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti’ne ayrıca teşekkür etmek gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda en az bu yılki kalite ve başarıda bir etkinlik gerçekleştirebilmek umuduyla..

 

Arz ederim.

 

EK : Bir adet, Etkinlik için oluşturulan poster (5 sayfa)