Bu Sayfadaki kanun ve yönetmelikler bilgi amaçlı konulmuş olup, yürürlükte olup olmadığının takibi yapılamamaktadır. Yürürlükte olup olmadığını

BTK-1 , BTK-2 ve BTK-3 sayfalarından araştırabilirsiniz

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ  YÖNETMELİĞİ

 18 Temmuz 2009

 

Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18 Temmuz 2009

 

*Telsiz Kanunu TRAC Sayfası

Amatör Telsizcilik Yönetmeliği
*TRAC Tüzük
 
*EMC Yönetmeliği
*Telsiz Yayın Kontrol Yönetmeliği
*Kısa Mesafe Erişimli Telsiz cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik STK-001 (pdf dosya, 410 Kb)
*Çağrı İşaretleri Yönergesi
*VHF ve UHF Bandında Çalışan Amatör Telsiz Cihazlarının Performans Standardları Hakkında Yönetmelik  (TGM-ST-008) 
 
*Otomatik Frekans Taramalı Cihazlar Yönetmeliği
*Dernekler Kanunu
*PMR Telsiz Yönetmeliği
*Telsiz Operatör Yönetmeliği
*Muhtelif Formlar
*Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazlarının Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
*FM Radyo Verici ve Aktarıcı Cihazların Standardları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik  (TGM-ST-007)
*Kablosuz Mikrofon Sistemlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik(TGM-ST-009) 
*Kablosuz Mikrofon, Ses Yayın , Diyafon ve Simültane Tercüme Sistem ve Cihazlarının  Kurma, Kullanma Esasları ve Temel Standartları Hakkında Yönetmelik
*Sınai, Bilimsel ve Tıbbi Elektronik Cihazların İmali ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
*Telsiz Çağrı Sistemlerinin Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-003)
*Kordonsuz Telefon Sistemi Yönetmeliği (TGM-ST-005)
*TV Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-006)
*VHF Deniz Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
*Alçak Güçlü Telsiz ve Elektromanyetik Cihazlar Yönetmeliği KALKTI