Yayım Tipleri (emisyon)
Frekans Spektrumu
AMATÖR Bandlar
Profesyonel Bandlar
Marine Band
CB Bandı
Air Band
TV Bandları

Profesyonel Uydu Frekansları

FCC ABD Frekansları
Türkiye'de Durum